Νέα από το διευρυμένο Δήμο Στυλίδας

 


 
 

 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΡΕΝΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ

από ΣΤΥΛΙΔΑ
προς ΛΑΜΙΑ
από ΛΑΜΙΑ
προς ΣΤΥΛΙΔΑ
από ΣΤΥΛΙΔΑ
προς ΑΘΗΝΑ
από ΑΘΗΝΑ
προς ΣΤΥΛΙΔΑ
από ΣΤΥΛΙΔΑ
προς ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
από ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
προς ΣΤΥΛΙΔΑ
6:07 5:25 6:07 ΑΠΛΟ 8:27 ΑΠΛΟ 8:57 IC 5:11 IC
8:57 8:25 8:57 IC 10:18 IC 11:57 IC 10:04 IC
11:57 11:25 11:57 IC 12:18 IC 13:57 IC 12:04 IC
13:33 12:56
13:57 13:25 13:57 IC 14:18 IC έως ΛΑΜΙΑ 15:57 IC 15:04 IC
15:57 15:25 15:57 IC 16:15 IC έως ΛΑΜΙΑ 16:17 ΑΠΛΟ έως ΛΑΜΙΑ
18:57 18:20 18:57 ΑΠΛΟ 18:18 IC έως ΛΑΜΙΑ 18:04 IC έως ΛΑΜΙΑ
22:54 22:25 19:17 ΑΠΛΟ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ & ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ ΤΗΛ. 6937-285273, 22380-24928