Δημοσιεύτηκε 23 Ιούλ 2016, 10:43   /   ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
 
 

Έρευνα: Κατάλληλες & Ακατάλληλες παραλίες στο Μαλιακό & Παγασητικό Κόλπο

 ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΠΑΚΟΕ ΜΑΛΙΑΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ ΘΑΛΑΣΣΑ * !  ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΠΑΚΟΕ ΜΑΛΙΑΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ ΘΑΛΑΣΣΑ * !  ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΠΑΚΟΕ ΜΑΛΙΑΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ ΘΑΛΑΣΣΑ * !  ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΠΑΚΟΕ ΜΑΛΙΑΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ ΘΑΛΑΣΣΑ * !  ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΠΑΚΟΕ ΜΑΛΙΑΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ ΘΑΛΑΣΣΑ * !  ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΠΑΚΟΕ ΜΑΛΙΑΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ ΘΑΛΑΣΣΑ * !  ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΠΑΚΟΕ ΜΑΛΙΑΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ ΘΑΛΑΣΣΑ * !  ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΠΑΚΟΕ ΜΑΛΙΑΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ ΘΑΛΑΣΣΑ * !  ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΠΑΚΟΕ ΜΑΛΙΑΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ ΘΑΛΑΣΣΑ * !


Niki Giannoulidou