0
Δημοσιεύτηκε 4 Ιαν 2019, 18:40   /   ΣΤΥΛΙΔΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ
 
 

Η Στυλίδα ντύνεται στα λευκά! (φωτογραφίες)

 

xionia stylida 4.1 31 617x463 ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΣΤΥΛΙΔΑ * ! Το στρώνει σιγά σιγά στη Στυλίδα.

Η χιονόπτωση ξεκίνησε περίπου στη 1 το μεσημέρι και ακόμη συνεχίζεται

Η θερμοκρασία είναι στο 0 , ενώ στους δρόμους δεν υπάρχουν ακόμη προβλήματα.

Ωστόσο χρειάζεται προσοχή από πεζούς και οχήματα αφού προβλέπεται παγετός σύμφωνα με την ΕΜΥ.

p1270965 617x463 ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΣΤΥΛΙΔΑ * ! p1270968 617x463 ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΣΤΥΛΙΔΑ * ! p1270957 617x463 ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΣΤΥΛΙΔΑ * ! p1270958 617x463 ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΣΤΥΛΙΔΑ * ! p1270959 617x463 ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΣΤΥΛΙΔΑ * ! p1270960 617x463 ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΣΤΥΛΙΔΑ * ! p1270962 617x463 ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΣΤΥΛΙΔΑ * ! p1270963 617x463 ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΣΤΥΛΙΔΑ * ! p1270972 617x463 ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΣΤΥΛΙΔΑ * ! p1270973 617x463 ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΣΤΥΛΙΔΑ * ! stylida 4.1.2019 xionia 2 617x463 ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΣΤΥΛΙΔΑ * ! stylida 4.1.2019 xionia 3 617x823 ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΣΤΥΛΙΔΑ * ! stylida 4.1.2019 xionia 4 617x348 ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΣΤΥΛΙΔΑ * ! stylida 4.1.2019 xionia 5 617x463 ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΣΤΥΛΙΔΑ * ! stylida 4.1.2019 xionia 6 617x463 ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΣΤΥΛΙΔΑ * ! stylida 4.1.2019 xionia 7 617x463 ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΣΤΥΛΙΔΑ * ! stylida 4.1.2019 xionia 8 617x463 ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΣΤΥΛΙΔΑ * ! stylida 4.1.2019 xionia 9 617x463 ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΣΤΥΛΙΔΑ * !
xionia stylida 4.1 1 617x437 ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΣΤΥΛΙΔΑ * !
xionia stylida 4.1 2 617x463 ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΣΤΥΛΙΔΑ * ! xionia stylida 4.1 3 617x463 ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΣΤΥΛΙΔΑ * ! xionia stylida 4.1 4 617x463 ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΣΤΥΛΙΔΑ * ! xionia stylida 4.1 5 617x823 ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΣΤΥΛΙΔΑ * ! xionia stylida 4.1 6 617x463 ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΣΤΥΛΙΔΑ * ! xionia stylida 4.1 7 617x463 ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΣΤΥΛΙΔΑ * ! xionia stylida 4.1 8 617x463 ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΣΤΥΛΙΔΑ * ! xionia stylida 4.1 9 617x463 ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΣΤΥΛΙΔΑ * ! xionia stylida 4.1 10 617x463 ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΣΤΥΛΙΔΑ * ! xionia stylida 4.1 11 617x463 ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΣΤΥΛΙΔΑ * ! xionia stylida 4.1 12 617x823 ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΣΤΥΛΙΔΑ * ! xionia stylida 4.1 13 617x463 ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΣΤΥΛΙΔΑ * ! xionia stylida 4.1 14 617x463 ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΣΤΥΛΙΔΑ * ! xionia stylida 4.1 15 617x317 ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΣΤΥΛΙΔΑ * ! xionia stylida 4.1 16 617x463 ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΣΤΥΛΙΔΑ * ! xionia stylida 4.1 17 617x463 ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΣΤΥΛΙΔΑ * ! xionia stylida 4.1 18 617x463 ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΣΤΥΛΙΔΑ * ! xionia stylida 4.1 19 617x275 ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΣΤΥΛΙΔΑ * ! xionia stylida 4.1 20 617x257 ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΣΤΥΛΙΔΑ * ! xionia stylida 4.1 21 617x463 ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΣΤΥΛΙΔΑ * ! xionia stylida 4.1 22 617x463 ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΣΤΥΛΙΔΑ * ! xionia stylida 4.1 23 617x463 ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΣΤΥΛΙΔΑ * ! xionia stylida 4.1 24 617x463 ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΣΤΥΛΙΔΑ * ! xionia stylida 4.1 25 617x823 ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΣΤΥΛΙΔΑ * ! xionia stylida 4.1 26 617x463 ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΣΤΥΛΙΔΑ * ! xionia stylida 4.1 27 617x463 ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΣΤΥΛΙΔΑ * ! xionia stylida 4.1 28 617x463 ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΣΤΥΛΙΔΑ * ! xionia stylida 4.1 29 617x353 ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΣΤΥΛΙΔΑ * ! xionia stylida 4.1 30 617x253 ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΣΤΥΛΙΔΑ * ! xionia stylida 4.1 31 617x463 ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΣΤΥΛΙΔΑ * ! xionia stylida 4.1 32 617x463 ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΣΤΥΛΙΔΑ * ! xionia stylida 4.1 33 617x463 ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΣΤΥΛΙΔΑ * !


Niki Giannoulidou