Αγροτικός Ελαιουργικός Συνεταιρισμός Στυλίδας

Αγροτικός Ελαιουργικός Συνεταιρισμός Στυλίδας

Αγροτικός Ελαιουργικός Συνεταιρισμός Στυλίδας

Μάθε για όλες τις νέες υπηρεσίες του ΑΕΣ Στυλίδας.

Ο Α.Ε.Σ. Στυλίδας είναι πλέον στο επίκεντρο σε ότι αφορά στην ελαιοκαλλιέργεια, όχι μόνο στην περιοχή μας, αλλά σε όλη την επικράτεια.

Πολλοί όμως από τους ελαιοπαραγωγούς της περιοχής και τα μέλη του Συνεταιρισμού δεν γνωρίζουν τις νέες υπηρεσίες, που προσφέρει ο ΑΕΣ Στυλίδας, ούτε και τις ειδικές εκπτώσεις που παρέχει στα μέλη του.

Δείτε παρακάτω συνοπτικά ποιες είναι οι υπηρεσίες που προσφέρει και για οποιαδηποτε απορία ή διευκρίνηση μην διστάσετε να επικοινωνήσετε στα 22310 42486 και 42440, (ΒΙΠΕ Λαμίας), 22380 22273, 22274 (Στυλίδα) ή στα [email protected] και [email protected]

Αγροτικός Ελαιουργικός Συνεταιρισμός Στυλίδας

Υπηρεσίες Α.Ε.Σ. ΣΤΥΛΙΔΑΣ

Ασφάλειες Οχημάτων (Νέο)
Ο ΑΕΣ Στυλίδας είναι πλέον και ασφαλιστικός σύμβουλος και δίνει τη δυνατότητα, σε όσους επιθυμούν να ασφαλίσουν οποιοδήποτε όχημά τους, να τύχουν κάνουν συμβόλαια με τις χαμηλότερες τιμές της αγοράς και ταυτόχρονα στα μέλη του να τύχουν έκπτωσης στο ΟΣΔΕ ανάλογα με τον αριθμό των οχημάτων που ασφαλίζουν.

ΚΤΕΟ ΨΕΚΑΣΤΙΚΩΝ (Νέο)
Ο ΑΕΣ Στυλίδας πιστοποιήθηκε και διαθέτει κινητό Σταθμό Επιθεώρησης Εξοπλισμού Εφαρμογής Γεωργικών Φαρμάκων για την εκτέλεση των υποχρεωτικών επιθεωρήσεων στα ψεκαστικά μηχανήματα των παραγωγών και για την διαδικασία χορήγησης πιστοποιητικού επιθεώρησης.

Ο.Σ.Δ.Ε.
Ο ΑΕΣ Στυλίδας είναι πιστοποιημένο κέντρο υποβολής Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΚΥΔ) και με το άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό του και τα σύγχρονα μηχανήματά του παρέχει τη δυνατότητα στον κάθε δικαιούχο ενίσχυσης να υποβάλλει την αίτησή του αξιόπιστα, γρήγορα και εμπρόθεσμα στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
Το μέτρο αυτό αποσκοπεί στην ενθάρρυνση των αγροτών να εφαρμόζουν τις αρχές και τις μεθόδους της βιολογικής καλλιέργειας καθώς και να διατηρήσουν αυτές τις μεθόδους μετά την αρχική περίοδο της μετατροπής.
Ο ΑΕΣ Στυλίδας αναλαμβάνει με το γεωτεχνικό προσωπικό του την σύνταξη της ανάλογης μελέτης για το μέτρο αυτό και την τεχνική στήριξη-καθοδήγηση όσον αφορά στις καλλιεργητικές φροντίδες που εφαρμόζονται στην εκάστοτε καλλιέργεια.

ΣΧΕΔΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΑΓΡΟΤΩΝ
Το μέτρο αυτό χορηγεί στήριξη σε επενδύσεις οι οποίες στοχεύουν στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, συμπεριλαμβανομένης της αναδιάρθρωσης, και στη μείωση του κόστους παραγωγής (Δράση 4.1.1) καθώς και σε επενδύσεις αξιοποίησης ανανεώσιμων μορφών ενέργειας στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις, βάσει των ενεργειακών τους αναγκών, ορθής διαχείρισης αποβλήτων και υποπροϊόντων αλλά και αξιοποίησης τους για παραγωγή ενέργειας (Δράση 4.1.3). Ο ΑΕΣ Στυλίδας αναλαμβάνει με το γεωτεχνικό προσωπικό του την σύνταξη της ανάλογης μελέτης για το μέτρο αυτό.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Ο ΑΕΣ Στυλίδας διαθέτει άδεια λειτουργίας από το ΥΠ.Α.Α.Τ ως εξεταστικό κέντρο αρμόδιο για την έκδοση του απαραίτητου Πιστοποιητικού Γνώσεων Ορθολογικής Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων . Πρόκειται για το πτυχίο που απαιτείται από την νομοθεσία ώστε να μπορεί ο ψεκαστής να πραγματοποιεί επεμβάσεις φυτοπροστασίας και ταυτόχρονα να προμηθεύεται γεωργικά φάρμακα από τα καταστήματα εφοδίων.

ΑΔΕΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ
Ο ΑΕΣ Στυλίδας αναλαμβάνει την ανανέωση της άδειας χρήσης νερού για τα υφιστάμενα σημεία υδροληψίας των καλλιεργητών. Πιο αναλυτικά το άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό του αναλαμβάνει την σύνταξη του φακέλου της αίτησης σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, την μελέτη άρδευσης και την χαρτογράφηση των αρδευόμενων αγροτεμαχίων για την έκδοση της νέας άδειας για τις υφιστάμενες γεωτρήσεις.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ
Δικαιούχοι της προκήρυξης του μέτρου είναι νέοι γεωργοί, ηλικίας κάτω των 41 ετών, που έχουν υποβάλει δήλωση ΟΣΔΕ το τρέχον ημερολογιακό έτος της προκήρυξης και οι οποίοι έχουν τις προϋποθέσεις να εγγραφούν στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων ως νεοεισερχόμενοι στον αγροτικό τομέα επαγγελματίες γεωργοί ενώ αναλαμβάνουν τη δέσμευση να ασφαλιστούν στον ΟΓΑ.
Επιπλέον, οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν γεωργική εκμετάλλευση με ελάχιστο μέγεθος παραγωγικής δυναμικότητας (εκφρασμένη ως τυπική απόδοση) 8.000 €.Ο ΑΕΣ Στυλίδας αναλαμβάνει με το γεωτεχνικό προσωπικό του την σύνταξη της ανάλογης μελέτης για το μέτρο αυτό και την τεχνική στήριξη-καθοδήγηση οσο αναφορά το επιχειρηματικό σχέδιο που υποχρεούται να υλοποιήσει ο υποψήφιος αγρότης.

ΓΕΩΡΓΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
Σκοπός του συστήματος παροχής συμβουλών σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις είναι η υποστήριξη των γεωργών για τη βελτίωση των οικονομικών και περιβαλλοντικών επιδόσεων της γεωργικής τους εκμετάλλευσης ή επιχείρησής.
O συνεταιρισμός μας έχει μεγάλη εμπειρία στο πρόγραμμα των Γεωργικών Συμβούλων, μάλιστα όλοι οι υποψήφιοι αγρότες της προηγούμενης περιόδου που ανέθεσαν την σύνταξη του φακέλου υποψηφιότητας τους σε μας εντάχθηκαν στο πρόγραμμα.

Αγροτικός Ελαιουργικός Συνεταιρισμός Στυλίδας

Αγροτικός Ελαιουργικός Συνεταιρισμός Στυλίδας


Εργοστάσιο: Βι.Πε. Λαμίας Λαμία, 351 00

Λογιστήριο: 22310 42486, 42440
Πρόεδρος-Διευθυντής: 22310 42443
Fax: 22310 42460
Email: [email protected]


Στυλίδα: Θερμοπυλών 2 Στυλίδα, 353 00

Τηλέφωνα: 22380 22273, 22274
Fax: 22380 22044
Email: [email protected]
Ιστότοπος: stylidacoop.gr