ΕΡΓΑΣΙΑ
 
 
 
ΕΡΓΑΣΙΑ
 
5636966
5636966
5636966

Προκήρυξη για την πρόσληψη πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης

  Προκήρυξη διαγωνισμού για την πρόσληψη χιλίων τριακοσίων (1300) ιδιωτών ως Πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου Κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων και αποκλειστικά στο πλαί...
 
ΕΡΓΑΣΙΑ
 

Δήμος Στυλίδας: Πρόσκληση υποβολής δηλώσεων για την πρόσληψη υδρονομέων

Ο Δήμος Στυλίδας προσκαλεί όσους ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως υδρονοµείς (επόπτης ή υδρονοµέας άρδευσης) για την αρδευτική περίοδο έτους 2020, µε τους όρους που αναφέρονται παρακάτω, να καταθέσουν τις αιτήσεις τους από 30-03...
Σκάρλας • Moto Service

 
ΕΡΓΑΣΙΑ
 
εργασιαηηη-1440x564_c
εργασιαηηη-1440x564_c
εργασιαηηη-1440x564_c

Ο Δήμος Στυλίδας ζητάει επιστημονικό συνεργάτη

Επιστημονικό συνεργάτη ζητάει ο Δήμος Στυλίδας ο οποίος θα παρέχει συµβουλευτικό έργο και διατύπωση εξειδικευµένων προτάσεων, σε θέµατα που αφορούν στον τοµέα αειφόρου ανάπτυξης και ειδικότερα στον σχεδιασµό και ωρίµανση δράσεω...
 
ΕΡΓΑΣΙΑ
 
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
 
ΕΡΓΑΣΙΑ
 
ergasia_85
ergasia_85
ergasia_85

 
ΕΡΓΑΣΙΑ
 
img_9802-1.jpg
img_9802-1.jpg
img_9802-1.jpg
Αφοί Τσιμπούρη • Υδραυλικά
 
 
ΕΡΓΑΣΙΑ
 
img_6001.jpg
img_6001.jpg
img_6001.jpg

 
ΕΡΓΑΣΙΑ
 
img_5943-1.jpg
img_5943-1.jpg
img_5943-1.jpg
 
ΕΡΓΑΣΙΑ
 
proslhceis_550_400
proslhceis_550_400
proslhceis_550_400

Ανακοίνωση πρόσληψης δύο καθαριστριών από το Δήμο Στυλίδας

Η Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπ/σης Δήμου Στυλίδας θα προβεί σε πρόσληψη προσωπικού, ΔΥΟ (2) ατόμων στην καθαριότητα σχολείων, με σύμβαση μίσθωσης έργου ορισμένου χρόνου και αντικείμενο τον καθαρισμό των χώρων των παρακάτω σχολε...
 
ΕΡΓΑΣΙΑ
 
KΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
KΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
KΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

Σκάρλας • Moto Service
 
ΕΡΓΑΣΙΑ
 
img_7789.jpg
img_7789.jpg
img_7789.jpg
 
ΕΡΓΑΣΙΑ
 
img_7937-1.jpg
img_7937-1.jpg
img_7937-1.jpg