0
Δημοσιεύτηκε 2 Νοέ 2013, 20:10   /   ΑΘΛΗΤΙΚΑ
 
 

Αυτό είναι το προσχέδιο του Κανονισμού Λειτουργίας Γηπέδων Τένις που θα συζητηθεί στην αυριανή Γενική Συνέλευση του Ο.Α.Α.Φ.

Ο.Α.Α.Φ. ΣΤΥΛΙΔΑ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ο.Α.Α.Φ ΓΗΠΕΔΟ ΤΕΝΙΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Ο.Α.Α.Φ. Διαβάστε το προσχέδιο του Κανονισμού Λειτουργίας Γηπέδων Τένις ο οποίος θα συζητηθεί στην αυριανή Γενική Συνέλευση του Ομίλου Αντισφαίρισης Ανατολικής Φθιώτιδας.

 

 

Κανονισμός Λειτουργίας Γηπέδων Τένις

Άρθρο 1 – Προοίμιο

Με τον παρόντα κανονισμό ρυθμίζονται:

α. Οι λεπτομέρειες λειτουργίας των γηπέδων Τένις. β. Τα κριτήρια και διαδικασίες εγγραφής των μελών.

Άρθρο 2 – Λειτουργία Γηπέδων

Το ακριβές ωράριο λειτουργίας των γηπέδων για τα μέλη του Ομίλου είναι 14:00 ως 24:00. Για τους αθλούμενους που δεν είναι μέλη του Ομίλου καθορίζεται η χρήση των γηπέδων από 08:00 ως 14:00.

Άρθρο 3 – Δικαίωμα Χρήσης Γηπέδων

Α. Η χρήση των εγκαταστάσεων, εντός του ωραρίου λειτουργίας τους, επιτρέπεται σε όλα τα ταμειακώς εντάξει μέλη και στους αθλητές και αθλήτριες του Ομίλου.

Β. Για να γίνει κάποιος μέλος του Ομίλου πρέπει να υποβάλλει σχετική αίτηση και να καταβάλει το ποσό της καθορισμένης ετήσιας συνδρομής, όπως αυτή ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Γ. Τα μέλη έχουν δυνατότητα να προσκαλούν συμπαίκτη που δεν είναι μέλος του Ομίλου, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχουν ελεύθερα γήπεδα.

Δ. Σε περιόδους υψηλής ζήτησης των γηπέδων, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να ορίσει μέγιστο αριθμό ωρών/ ημερών ανά εβδομάδα, που μπορεί κάθε μέλος να δεσμεύσει ένα γήπεδο.

Ε. Ο Όμιλος διατηρεί το δικαίωμα να δεσμεύει το σύνολο των γηπέδων για τη διεξαγωγή αγώνων, τουρνουά ή άλλων εκδηλώσεων για όσο χρονικό διάστημα αυτό απαιτείται.

Άρθρο 4 – Ετήσια Συνδρομή

Α. Το ποσό της ετήσιας συνδρομής καθορίζεται έγκαιρα πριν το τέλος κάθε έτους με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Β. Κάθε ταμειακώς ενήμερο μέλος θα παραλάβει από τον ταμεία του Ομίλου το δελτίο ταυτότητος μέλους του ΟΑΑΦ. Το δελτίο αυτό θα πρέπει να το τοποθετεί στην ειδική πλαστική θήκη δίπλα στους πίνακες όση ώρα χρησιμοποιεί το γήπεδο που έχει δεσμεύσει.

Άρθρο 5 – Κλείσιμο Γηπέδων

Α. Δικαίωμα κλεισίματος γηπέδων έχουν μόνο τα ταμειακώς ενήμερα μέλη του Ομίλου για ένα γήπεδο και για μία και μισή ώρα ημερησίως.

Β. Το γήπεδο δεν παραχωρείται από το μέλος που το έκλεισε σε άλλο της προτιμήσεώς του.

Γ. Σε περίπτωση που ένας ή περισσότεροι αθλητές, που έχουν δεσμεύσει κάποιο γήπεδο δεν προσέλθουν εντός δέκα (10) λεπτών από την προγραμματισμένη έναρξη χρήσης, το γήπεδο είναι διαθέσιμο.

Δ. Ένα μέλος μπορεί να παίξει δεύτερη, τρίτη, κλπ φορά, μόνο σαν τρίτος ή τέταρτος, εφόσον το γήπεδο είναι κατειλημμένο από δύο παίχτες που παίζουν για πρώτη φορά. Η ίδια τετράδα δε μπορεί να παίξει παραπάνω από δύο φορές, εκτός αν είναι ελεύθερο κάποιο γήπεδο.

Ε. Τα ονόματα των παιχτών που έχουν αγωνιστεί δεν διαγράφονται από τον πίνακα για κανένα λόγο, μέχρι το τέλος της τρέχουσας εβδομάδας. Στη περίπτωση που μετά από παρέλευση του 10λεπτου δεν εμφανίζεται κανείς να ζητήσει το γήπεδο, μπορούν να συνεχίσουν το παιχνίδι αυτοί που το χρησιμοποιούσαν ή και άλλοι παίχτες, που ενδεχομένως να είχαν ξαναπαίξει. Σε αυτή την περίπτωση όμως δεν αναγράφεται κανένα όνομα στον πίνακα και το γήπεδο θεωρείται ελεύθερο.

Στ. Το πρόγραμμα των γηπέδων καθορίζεται κατά προτεραιότητα, από τη διεξαγωγή διοργανώσεων και το πρόγραμμα των αθλητικών τμημάτων. Υπεύθυνος για τον έλεγχο των παραπάνω, καθώς και για την εν γένει λειτουργία των εγκαταστάσεων, είναι ο Έφορος Αγωνιστικού του Ομίλου και, αν αυτός δεν είναι διαθέσιμος, άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Z. Κάθε ταμειακώς ενήμερο μέλος έχει τη δυνατότητα να κλείνει γήπεδο το νωρίτερο την προηγούμενη ημέρα. Στην ειδική θέση ημέρας – ώρας γράφει το επώνυμό του, τον αριθμό μητρώου του καθώς και τα στοιχεία του συμπαίκτη του. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται το κλείσιμο γηπέδου πέραν της μιας ημέρας και μετά. Κάθε μέλος επιτρέπεται να χρησιμοποιεί τα γήπεδα το πολύ μέχρι 3 φορές την εβδομάδα.

Η. Τα ονόματα αυτών που έκλεισαν γήπεδο παραμένουν στους πίνακες για ολόκληρη την εβδομάδα και διαγράφονται κάθε Σάββατο ή Κυριακή.

Θ. Παίκτης που θα σβήσει κάποιο όνομα χωρίς την συγκατάθεση του μέλους αποβάλλεται δια παντός από τα γήπεδα του ΟΑΑΦ.

Άρθρο 6 – Αγωνιστική Συμπεριφορά Αθλουμένων

Α. Οι αθλούμενοι και οι αθλούμενες είναι υποχρεωμένοι να προσκομίζουν, σε ετήσια βάση, ιατρική βεβαίωση που να πιστοποιεί ότι είναι υγιείς και μπορούν να συμμετέχουν σε αθλητικές δραστηριότητες.

Β. Κάθε χρήστης των γηπέδων πρέπει να φέρει την προβλεπόμενη αθλητική περιβολή κατά τις προπονήσεις ή τους αγώνες, και η συμπεριφορά του μέσα και έξω από το γήπεδο να είναι κόσμια και ευπρεπής.

Γ. Αν περάσει μπάλα στο γειτονικό γήπεδο οι αγωνιζόμενοι περιμένουν μέχρι να τους την επιστρέψουν οι γειτονικοί παίκτες, όπως είναι υποχρέωσή τους, και την αποδέχονται ευγενικά.

Δ. Κάθε αθλούμενος, που μετακινείται μέσα στα γήπεδα οφείλει να σεβαστεί την κίνηση αυτών που αγωνίζονται – προπονούνται και να περιμένει να τελειώσει ο πόντος, το σετ (προκειμένου για αγώνα), ή να του δοθεί η άδεια από τους προπονητές για να μετακινηθεί μέσα στο γήπεδο.

Ε. Για τη χρήση του πρώτου γηπέδου συνιστάται να χρησιμοποιείται η νότια (μεγάλη) είσοδος των γηπέδων ενώ για την είσοδο στο δεύτερο γήπεδο χρησιμοποιείται η βόρεια (μικρή). Σε ότι αφορά τις προπονήσεις για αθλητές και γονείς, χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο η βόρεια είσοδος.

Στ. Απαγορεύεται το κτύπημα της ρακέτας στο δάπεδο, η βλαστήμια και η ύβρις, η ειρωνεία και ο σχολιασμός συμπαίκτη ή γειτονικού παίκτη, καθώς και οποιαδήποτε άλλη συμπεριφορά εκτός των πλαισίων του «Ευ Αγωνίζεσθαι».

Ζ. Κάθε αθλούμενος υποχρεούται να διατηρεί το χώρο καθαρό και να απομακρύνει από το γήπεδο κάθε υπόλειμμα της αθλητικής του δραστηριότητας (μπουκάλια, πλαστικά κουτιά, μπάλες κλπ.).

Η. Για τη διασφάλιση της σωστής και εύρυθμης λειτουργίας των γηπέδων, οποιοδήποτε μέλος επιδεικνύει αντιαθλητική συμπεριφορά αποβάλλεται από μέλος για ορισμένο χρονικό διάστημα και απαγορεύεται η είσοδός του στα γήπεδα. Για την οριστική διαγραφή του, απαιτείται έγκριση της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 7 – Θεατές

Α. Κατά τη διάρκεια διεξαγωγής αγώνα, αν κάποιος χρειάζεται να περάσει πίσω από τα γήπεδα, περιμένει να τελειώσει το game.

Β. Οι θεατές και οι φίλοι ή συνοδοί κάθονται υποχρεωτικά στις κερκίδες ή στον ακάλυπτο χώρο ομιλώντας χαμηλόφωνα, ώστε να μην αποσπούν την προσοχή των αγωνιζομένων.

Γ. Απαγορεύεται αυστηρώς εντός των αγωνιστικών χώρων, το κάπνισμα και η κατανάλωση αλκοολούχων ποτών.

Δ. Απαγορεύεται αυστηρώς σε οποιονδήποτε να φέρνει κατοικίδιο ζώο εντός των γηπέδων. Εξαιρούνται οι σκύλοι – συνοδοί, μελών του κοινού με προβλήματα όρασης.

Άρθρο 8 – Επίλογος

Οι διατάξεις του Κανονισμού ακολουθούν το γράμμα και το πνεύμα του Καταστατικού του Ομίλου, καθώς και της κείμενης αθλητικής νομοθεσίας. Οποιοδήποτε θέμα ερμηνείας του Κανονισμού ήθελε προκύψει, κατά την χρήση των γηπέδων, πρέπει να επιλύεται, με καλή θέληση, μεταξύ των ενδιαφερομένων. Εάν όμως εξακολουθεί να υφίσταται πρόβλημα, το θέμα παραπέμπεται στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ομίλου.


Niki Giannoulidou

 
Niki Giannoulidou