Δευτέρα, 24 Ιουνίου, 2024
Κουτσούκου • Κέντρο Ειδικών Θεραπειών
Μυρμιδόνες Στυλίδας • Αθλητικός Σύλλογος MMA

Ε.Π.Σ.Φθιώτιδας:Παιδικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου 2013-2014

ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥΗ Ε.Π.Σ.Φθιώτιδας ανακοίνωσε τις ομάδες που δήλωσαν συμμετοχή στο Παιδικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου για την περίοδο 2013-2014.

Το Πρωτάθλημα θα διεξαχθεί με είκοσι τέσσερις (24) ομάδες που δήλωσαν συμμετοχή ενώ θα υπάρξουν τέσσερις (4) όμιλοι των έξι (6) ομάδων.

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ  ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

 

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2013-2014

Η ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ θέλοντας να συμβάλλει στην διαμόρφωση και ανάδειξη των αυριανών σωστών αθλητών που θα συνδυάζουν την αθλητική ικανότητα και τη σωματική ανάπτυξη με τη σωστή συμπεριφορά και με στόχο την καλλιέργεια της ευγενούς άμιλλας στους αθλητικούς στίβους και έχοντας υπόψη:
1.Το καταστατικό της Ε.Π.Σ.Φ.
2.Τις Διατάξεις του Κ.Α.Π και του Πειθαρχικού Κώδικα της Ε.Π.Ο.
3.Τους κανονισμούς και τις αποφάσεις του Δ.Σ της Ε.Π.Σ.Φ.
4. Την με αριθμό 264/19-06-2013 απόφαση του Δ.Σ της Ε.Π.Σ.Φ.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Την διοργάνωση του παιδικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου περιόδου 2013-2014 μεταξύ των σωματείων που ανήκουν στην δύναμη της Ε.Π.Σ.ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ.

1.ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΟΜΑΔΩΝ

Στους αγώνες του παραπάνω πρωταθλήματος έχουν δικαίωμα συμμετοχής
όλα τα αναγνωρισμένα σωματεία – μέλη της Ε.Π.Σ.ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν ποδοσφαιριστές γεννηθέντες τα έτη 2000 και
2001 αποκλειστικά.

2.ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Τα σωματεία που θα συμμετέχουν έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν στην Ε.Π.Σ.Φ. πριν από την έναρξη του πρωταθλήματος δήλωση συμμετοχής σε ειδικό έντυπο που χορηγείται από τη διοργανώτρια. H συμμετοχή στο Παιδικό Πρωτάθλημα είναι ΔΩΡΕΑΝ όπως όλες τις προηγούμενες χρονιές.
Η δήλωση αυτή προϋποθέτει την χωρίς επιφύλαξη αποδοχή των διατάξεων του ΚΑΠ και των όρων αυτής της προκήρυξης.
Η συμμετοχή των ομάδων της Α1! Κατηγορίας είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ στο ανωτέρω πρωτάθλημα.
Η συμμετοχή των ομάδων της Α! – Β! και Γ! Κατηγορίας είναι προαιρετική.

3.ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ & ΤΡΟΠΟΣ ΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ

α/ Η ημέρα έναρξης των αγώνων καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ της Ε.Π.Σ.ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ η 05/10/2013 β/ Όλοι οι αγώνες θα γίνονται Σάββατο
ώρα 10.30 εκτός εάν η αρμόδια Επιτροπή κρίνει διαφορετικά (Κυριακή 10.30).Τα σωματεία που διαθέτουν γήπεδο είναι υποχρεωμένα να το παραχωρούν
για την διεξαγωγή αγώνων που θα ορίζει η Επιτροπή. Για το αγωνιστικό πρόγραμμα θα ενημερώνονται οι υπεύθυνοι των ομάδων, με δική τους ευθύνη και φροντίδα από την Γραμματεία της Ε.Π.Σ.Φ. ,αρμόδιος κ. Κίτσος Δημήτριος τηλ. 2231024495 και από τις τοπικές εφημερίδες όπου θα ανακοινώνεται το πρόγραμμα κάθε Παρασκευή.

4. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

α/ Κάθε ομάδα έχει το δικαίωμα να δηλώσει στο φύλλο αγώνα μέχρι δέκα οκτώ (18) ποδοσφαιριστές.
Αντικατάσταση επιτρέπεται σε όλη τη διάρκεια του αγώνα μέχρι επτά (7) ποδοσφαιριστών.
Απαγορεύεται η αντικατάσταση ποδοσφαιριστή που αποβλήθηκε κατά τη διάρκεια του αγώνα.
β/ Σωματείο που δεν θα κατέλθει να αγωνισθεί σε έναν (1) αγώνα, χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος ανωτέρας βίας, θεωρείται ότι απεχώρησε με τη θέλησή του και δεν μπορεί να επανέλθει στους αγώνες.
γ/ Απαγορεύεται σε ποδοσφαιριστή να αγωνισθεί εντός εικοσιτετραώρου σε δύο αγώνες του σωματείου που ανήκει. Παράβαση της διάταξης αυτής συνεπάγεται απώλεια του δεύτερου αγώνα αν υποβληθεί ένσταση αντικανονικής συμμετοχής.
δ/ Οι αντιπρόσωποι – υπεύθυνοι των σωματείων που δηλώνονται στην αρχική δήλωση συμμετοχής τους, θα είναι και οι υπεύθυνοι για την τήρηση της τάξης στη διάρκεια των αγώνων των ομάδων τους. Θα πρέπει βέβαια, η δική τους συμπεριφορά να αποτελεί παράδειγμα φίλαθλου πνεύματος για τους αθλητές των ομάδων. Θα έχουν δε (αναλογικά) τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που προβλέπουν οι κανονισμοί για τους παρατηρητές των αγώνων. Στο φύλλο αγώνα αναγράφεται από ένας τέτοιος υπεύθυνος για κάθε σωματείο.
ε/ Σε περίπτωση που ποδοσφαιριστές, προπονητές, παράγοντες, οπαδοί κλπ διαγωνιζόμενων ομάδων προβούν σε ενέργειες που δυσφημούν το άθλημα , οι ομάδες τους θα τιμωρούνται με κυρώσεις που προβλέπονται από τον ΚΑΠ και τον Πειθαρχικό Κώδικα της ΕΠΟ.
Η διάρκεια του κάθε αγώνα θα είναι 80΄(δύο ημίχρονα των 40΄ έκαστο).

5.ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ ΑΓΩΝΩΝ

Με μέριμνα της EΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ της Ε.Π.Σ.Φ θα ορίζονται οι διαιτητές των αγώνων του Παιδικού Πρωταθλήματος. Τα έξοδα διαιτησίας
των αγώνων βαρύνουν την ΕΠΣΦ (ή τον Σύνδεσμο Διαιτητών Φθιώτιδας)
Σε περίπτωση που δεν επαρκεί ο αριθμός των διαθέσιμων διαιτητών, η Επιτροπή παιδικού πρωταθλήματος έχει το δικαίωμα να ορίζει φιλάθλους (βετεράνους ποδοσφαιριστές, προπονητές κλπ) σαν διαιτητές των αγώνων.
Αν δεν προσέλθει ο διαιτητής, οι υπεύθυνοι των ομάδων θα πρέπει οπωσδήποτε να συμφωνήσουν στην υπόδειξη προσώπου από τους παρευρισκόμενους (επίσημου διαιτητή ,φιλάθλου κλπ) που θα διαιτητεύσει τον αγώνα και αναλαμβάνουν την υποχρέωση να συμπαρασταθούν στο έργο του.
Η Επιτροπή παιδικού πρωταθλήματος δεν υποχρεούται να ορίζει εκ νέου αγώνα ο οποίος δεν τελέστηκε ,επειδή δεν τηρήθηκαν τα παραπάνω στην περίπτωση μη προσέλευσης του ορισθέντος διαιτητή.
Η συμπεριφορά προς τους διαιτητές θα πρέπει να είναι υποδειγματική.
Την ευθύνη έχουν αποκλειστικά οι υπεύθυνοι και οι προπονητές των ομάδων που πρέπει να ελέγχουν τη συμπεριφορά των μικρών ποδοσφαιριστών προς τους διαιτητές δίνοντας οι ίδιοι πρώτοι το καλό παράδειγμα.

6.ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ -ΙΑΤΡΟΣ ΑΓΩΝΑ

Ισχύουν όσα καθορίζουν τα άρθρα 8 παρ 2 και 16 του ΚΑΠ ειδικότερα:
H γηπεδούχος ομάδα έχει αναλάβει την υποχρέωση να υπάρχουν στη διάθεση των διαγωνιζόμενων ομάδων, μέσα πρώτων βοηθειών και να μεριμνούν έγγραφα, απευθυνόμενοι σε αρμόδιο φορέα, για την παρουσία γιατρού κατά την τέλεση των αγώνων.
Η καθεμιά από τις διαγωνιζόμενες ομάδες είναι υποχρεωμένη να είναι εφοδιασμένη με το κατάλληλο φαρμακευτικό υλικό, για την χρησιμοποίησή του από τους ποδοσφαιριστές

7.ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Για τη συμμετοχή των ποδοσφαιριστών στο παραπάνω πρωτάθλημα ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ πρέπει να προσκομίζονται τα παρακάτω:
α/ Κατάσταση υγείας-αντίγραφο κατατίθεται στην ΕΠΣΦ πριν την τέλεση του αγώνα εργάσιμη ημέρα για να πρωτοκολληθεί και να σας αποσταλεί.
β/ Δελτία Ε.Π.Ο. των ποδοσφαιριστών
Οι τυχόν ενστάσεις των διαγωνιζόμενων ομάδων συνοδεύονται από χρηματικό παράβολο πενήντα (50.00) ευρώ.

γ/ Οι ποινές που επιβάλλονται για παραπτώματα του ΚΑΠ σε ποδοσφαιριστές που συμμετέχουν στο Παιδικό Πρωτάθλημα θα εκτίονται στο αυτό Πρωτάθλημα.
δ/ Ομάδα που θα αποχωρήσει από τους αγώνες του παιδικού πρωταθλήματος θα καταβάλει στην Ε.Π.Σ.Φ. χρηματικό ποσό τριακοσίων (300,00) ευρώ.

8. ΟΜΙΛΟΙ – ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ – ΠΡΟΚΡΙΣΗ

Το Πρωτάθλημα θα διεξαχθεί με είκοσι τέσσερις (24) ομάδες που δήλωσαν συμμετοχή στο παιδικό πρωτάθλημα σε τέσσερις (4) ομίλους των έξι (6) ομάδων:

1ος ΟΜΙΛΟΣ
ΑΤΑΛΑΝΤΗ
ΜΑΛΕΣΙΝΑ 08
ΟΠΟΥΝΤΙΟΣ ΜΑΡΤΙΝΟΥ
ΠΟΔ.ΑΚΑΔ.ΛΟΚΡΙΔΑΣ
ΕΛΑΤΕΙΑΚΟΣ
ΔΑΦΝΗ ΛΙΒΑΝΑΤΩΝ

2ος ΟΜΙΛΟΣ
ΑΡΗΣ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ
ΠΑΜΜΩΛΙΑΚΟΣ
ΚΑΜΕΝΑ ΒΟΥΡΛΑ
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔ. ΛΑΜΙΑΣ Α’
ΑΙΑΝΤΑΣ ΛΑΜΙΑΣ Β’
Α.Ε.Ν.Α

3ος ΟΜΙΛΟΣ
ΕΝΩΣΗ 2010
ΑΣΤΕΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥ
ΚΑΛΥΒΙΑ
ΠΑΓΚΡΑΤΙΑΚΟΣ
ΦΡΑΝΤΖΗ
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔ. ΛΑΜΙΑΣ Β’

4ος ΟΜΙΛΟΣ
ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΟΣ
ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ 1964
ΑΙΑΝΤΑΣ ΛΑΜΙΑΣ Α’
ΜΑΓΝΗΣΙΑΚΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ

Η Α’ Φάση θα διεξαχθεί σε διπλούς αγώνες που θα προκύψουν μετά από δημόσια κλήρωση.
Μετά το τέλος των αγώνων της Α’ ΦΑΣΗΣ συντάσσεται βαθμολογικός πίνακας και οι ομάδες κατατάσσονται κατά σειρά με κριτήριο το σύνολο των βαθμών που συγκέντρωσε η κάθε μία.
Σε περίπτωση που από τον ανωτέρω πίνακα προκύπτει ισοβαθμία ομάδων συντάσσεται ειδικός βοηθητικός πίνακας για τις ομάδες που ισοβαθμούν με κριτήριο το σύνολο των βαθμών που συγκέντρωσε η κάθε μία στους μεταξύ τους αγώνες.
Εάν μετά την σύνταξη του παραπάνω βοηθητικού πίνακα προκύπτει νέα ισοβαθμία ομάδων τότε για τις ομάδες αυτές που ισοβαθμούν συντάσσεται άλλος βοηθητικός πίνακας με κριτήριο την διαφορά τερμάτων στους μεταξύ τους αγώνες.

Σε περίπτωση που και πάλι προκύψει ισοβαθμία τότε επανερχόμαστε στον αρχικό βαθμολογικό πίνακα και λαμβάνεται ως κριτήριο η διαφορά τερμάτων στο σύνολο των αγώνων που έδωσε η κάθε μία ομάδα στην φάση αυτή
Εάν και πάλι προκύψει ισοβαθμία τότε λαμβάνεται ως κριτήριο από τον αρχικό βαθμολογικό πίνακα ο αριθμός των τερμάτων που πέτυχε κάθε ομάδα (και προηγείται η ομάδα που πέτυχε τα περισσότερα τέρματα).
Τέλος εάν και μετά την παραπάνω διαδικασία υπάρχει ισοβαθμία ομάδων εφαρμόζεται η παράγραφος 8 του άρθρου 20 του ΚΑΠ.
Προκρίνονται στην Β! Φάση οι τέσσερις (4) πρώτες ομάδες του κάθε ομίλου σύνολο ομάδων δέκα έξι (16) ομάδες.
Β’ ΦΑΣΗ
Μετά το τέλος των αγώνων της Α’ ΦΑΣΗΣ οι τέσσερις (4) πρώτες ομάδες του κάθε ομίλου, σύνολο δέκα έξι (16) ομάδες προκρίνονται στην επόμενη φάση.
Οι 4 πρώτες ομάδες του 1ου και του 2ου ομίλου αγωνίζονται σε διπλούς αγώνες, ο επαναληπτικός στην έδρα του σωματείου με την μεγαλύτερη βαθμολογία στην Α’ Φάση (ο 1ος του 1ου ομίλου με τον 4ο του 2ου ομίλου, ο 2ος του 1ου ομίλου με τον 3ο του 2ο ομίλου, ο 3ος του 1ου ομίλου με τον 2ο του 2ου ομίλου και ο 4ος του 1ου ομίλου με τον 1ο του 2ου ομίλου). Κατά τον ίδιο τρόπο διεξάγονται οι αγώνες του 3ου με τον 4ο όμιλο. Σε περίπτωση ισοβαθμίας βαθμών και τερμάτων στους μεταξύ τους αγώνες τα εκτός έδρας τέρματα θα μετρούν διπλά.
Οι οκτώ (8) νικήτριες ομάδες προκρίνονται στην Γ’ Φάση.
Γ’ ΦΑΣΗ
Μετά το τέλος των αγώνων της Β’ ΦΑΣΗΣ οι οκτώ (8) νικήτριες ομάδες θα προκριθούν στην Γ’ΦΑΣΗ. Μετά από κλήρωση θα σχηματισθούν τέσσερα (4) ζευγάρια τα οποία θα δώσουν διπλούς αγώνες και οι νικητές θα περάσουν στην Δ! Φάση (ημιτελική). Η ομάδα που θα κληρωθεί πρώτη θα είναι γηπεδούχος στον πρώτο αγώνα. Σε περίπτωση ισοβαθμίας βαθμών και τερμάτων στους μεταξύ τους αγώνες τα εκτός έδρας τέρματα θα μετρούν διπλά.
Δ’ ΦΑΣΗ
Οι τέσσερις (4) ομάδες που προκρίθηκαν από την Γ’ ΦΑΣΗ μετά από κλήρωση θα σχηματίσουν δύο (2) ζευγάρια τα οποία θα δώσουν διπλούς αγώνες και οι νικητές θα περάσουν στην Ε’ Φάση (τελική). Η ομάδα που θα κληρωθεί πρώτη θα είναι γηπεδούχος στον πρώτο αγώνα. Σε περίπτωση ισοβαθμίας βαθμών και τερμάτων στους μεταξύ τους αγώνες τα εκτός έδρας τέρματα θα μετρούν διπλά.
Ε’ ΦΑΣΗ
Οι δύο (2) νικήτριες ομάδες από την Δ’ ΦΑΣΗ θα αγωνισθούν στον Τελικό Αγώνα του Παιδικού Πρωταθλήματος περιόδου 2013-2014 στο Ένωσιακό Αθλητικό Κέντρο.

9.ΕΠΑΘΛΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ

Στην πρωταθλήτρια και δευτεραθλήτρια ομάδα θα απονεμηθεί Κύπελλο και μετάλλια.

10.ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Κάθε τι που δεν προβλέπεται στα παραπάνω άρθρα θα ρυθμίζεται με απόφαση της αρμόδιας Επιτροπής Πρωταθλήματος της Ε.Π.Σ.Φ. που θα είναι και η μόνη υπεύθυνη για τη διεξαγωγή του πρωταθλήματος αυτού.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Π.Σ.Φ. διατηρεί το απόλυτο δικαίωμα για μερική ή ολική τροποποίηση της προκήρυξης αυτής και μετά την έναρξη των αγώνων.-

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ         ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΟΣ                                                  Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ      ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΟΥΤΑΣ

- Διαφήμιση -
Κουτσούκου • Κέντρο Ειδικών Θεραπειών

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.


Τελευταία Νέα

Η εορτή του Αγίου Πνεύματος στο εκκλησάκι της Αγ.Τριάδας στη Στυλίδα (βίντεο & φωτογραφίες)

Σύμφωνα με τη χριστιανική διδασκαλία, το Άγιο Πνεύμα είναι μία από τις τρεις υποστάσεις ή πρόσωπα της Αγίας Τριάδας,...
- Διαφήμιση -
Stylida FM • Ραδιοφωνικός Σταθμός

Περισσότερα Άρθρα

- Διαφήμιση -
Kalantzis Bros • Αποφράξεις - Μεταφορές Λυμάτων