0
Δημοσιεύτηκε 24 Απρ 2020, 18:25   /   ΑΘΛΗΤΙΚΑ
 
 

Στυλίδα: Ο κανονισμός λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης

dak-stylidas
ΔΑΚ ΣΤΥΛΙΔΑΣ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η  ΓΙΑ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΤΗΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Προς: Μέλη Δ.Ε.Δ Δήμου Στυλίδας

Σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου  (Π.Ν.Π.) « Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του (ΦΕΚ Α΄55/11-03-2020) »., σας προσκαλώ σε δια περιφοράς συνεδρίαση  της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, που θα πραγματοποιηθεί  την  5η Μαΐου 2020 ημέρα της εβδομάδος Τρίτη  και ώρα 12:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο  κατωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1o: «Γνωμοδότηση για τον Κανονισμό Λειτουργίας Αθλητικών Εγκαταστάσεων».

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ.Ε.Δ.

ΧΑΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ


Niki Giannoulidou