0
Δημοσιεύτηκε 4 Ιαν 2013, 07:01   /   ΑΓΡΟΤΙΚΑ
 
 

Ξεκίνησε το πρόγραμμα προώθησης αγροτικών προϊόντων

3

Ξεκίνησε  από την Τετάρτη 2 Ιανουαρίου και θα διαρκέσει  μέχρι και τις 18 Φεβρουαρίου  η κατάθεση των φακέλων από Ομάδες Παραγωγών για την ένταξή τους στο Μέτρο 133 «Ενημέρωση – Προώθηση των προϊόντων στο πλαίσιο συστημάτων για την ποιότητα των τροφίμων», σύμφωνα με την 2η Πρόσκληση του Μέτρου που υπέγραψε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και δημοσιεύθηκε στον διαδικτυακό τόπο Διαύγεια.

Το μέτρο αποσκοπεί στην παροχή στήριξης σε ομάδες παραγωγών που παράγουν προϊόντα ποιότητας, με στόχο τόσο την ενημέρωση των καταναλωτών σε ότι αφορά την διαθεσιμότητα και τις προδιαγραφές των προϊόντων αυτών, όσο και την προώθησή τους.

Το Μέτρο 133 συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΓΤΑΑ) και το ελληνικό δημόσιο από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Το σύνολο της Δημόσιας Δαπάνης για την παρούσα 2η Πρόσκληση, ανέρχεται σε 1.000.000 ευρώ.

Δικαίωμα συμμετοχής στο Μέτρο έχουν Ομάδες Παραγωγών γεωργικών προϊόντων, οποιασδήποτε νομικής μορφής, που απαρτίζονται αποκλειστικά από δικαιούχου του Μέτρου 132 του ΠΑΑ «Συμμετοχή γεωργών σε συστήματα για την ποιότητα τροφίμων». Επαγγελματίες ή/και διεπαγγελματικές οργανώσεις που αντιπροσωπεύουν έναν ή περισσότερους τομείς, δεν μπορούν αν χαρακτηριστούν ως ομάδες παραγωγών.                                                                                          πηγή  epiruspost.gr 

 

 


Niki Giannoulidou