0
Δημοσιεύτηκε 12 Απρ 2013, 07:40   /   ΑΓΡΟΤΙΚΑ
 
 

Δάνεια σε αγρότες απο το Ταμείο Αγροτικής Επιχειρηματικότητας

ΑΓΡΟΤΗΣ ΕΛΙΕΣ

Δημοσιεύθηκε η πρόσκληση ενδιαφέροντος για την επιλογή των Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων που θα συνεπενδύσουν ίδια κεφάλαιά τους μαζί με κεφάλαια του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τη δημιουργία του Ταμείου Αγροτικής Επιχειρηματικότητας(ΤΑΕ) οπου θα χρηματοδοτηθούν χαμηλότοκα δάνεια σε αγρότες .

Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που θα επιλεγούν, θα πρέπει να επενδύσουν ίδια κεφάλαια, τα οποία μαζί με τα κεφάλαια του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, θα διαμορφώσουν συνολικό διαθέσιμο κεφάλαιο ύψους 253 εκατ. ευρώ.

Με τα κεφάλαια αυτά, θα παρέχονται χαμηλότοκα δάνεια σε αγρότες που επενδύουν στα Σχέδια Βελτίωσης, σε όσους δραστηριοποιούνται στο χώρο της μεταποίησης αγροτικών προϊόντων και σε αυτούς που κάνουν ιδιωτικές επενδύσεις στον αγροτικό τομέα στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης.

Το Ταμείο Αγροτικής Επιχειρηματικότητας δημιουργείται με πρωτοβουλία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων προκειμένου να ενισχυθεί η ρευστότητα, η επιχειρηματικότητα και η οικονομική ανάπτυξη σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, μέσω της διευκόλυνσης της πρόσβασης των παραγωγών στη δανειοδότηση με χαμηλότερα, της τραπεζικής αγοράς, επιτόκια.

πηγή  http://www.dikaiologitika.gr/


Niki Giannoulidou