0
Δημοσιεύτηκε 23 Ιούν 2012, 02:08   /   ΑΓΡΟΤΙΚΑ
 
 

Ένωση Ελαιουργικών Συνεταιρισμών Στυλίδας

Η Ένωση Ελαιουργικών Συνεταιρισμών Στυλίδας, από το 1949, συγκεντρώνει, επεξεργάζεται, και εμπορεύεται ελιές. Είναι, κυρίως, εξαγωγική επιχείρηση.
Λόγω της φύσης αλλά και του σκοπού της σύστασής της, η Ένωση Ελαιουργικών Συνεταιρισμών Στυλίδας καλύπτει διοικητικά όλο το πέταλο του Μαλιακού κόλπου από τα Καμένα Βούρλα έως και το Βαθύκοιλο. Αυτή η γεωγραφική έκταση καλύπτει 265.415 στρέμματα περίπου στα οποία υπάρχουν κατά προσέγγιση 4.393.872 ελαιόδεντρα τα οποία ανήκουν σε 16.691 παραγωγούς. Η επικρατούσα ποικιλία ελιάς σ’ αυτή την περιοχή είναι η «κονσερβολιά». Η Ένωση Ελαιουργικών Συνεταιρισμών Στυλίδας έχει δύο μεταποιητικές μονάδες, μια στη Στυλίδα δυναμικότητας 4.000 τόνων και μια στη ΒΙ.ΠΕ. Λαμίας δυναμικότητας 5.000 τόνων η οποία πέραν των χώρων των δεξαμενών για τις ελιές, διαθέτει και δεξαμενές ελαιολάδου συνολικής χωρητικότητας 600 τόνων.
Χρησιμοποιεί άρτια εξοπλισμένο χημείο όπου λαμβάνουν χώρα εξετάσεις και αναλύσεις των προϊόντων της σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας. Υποστηρίζει δε τις οικονομικές της δραστηριότητες με ένα προηγμένο σύστημα μηχανογράφησης κάνοντας ευρεία εφαρμογή των νέων τεχνολογιών.


Admin1