0
Δημοσιεύτηκε 23 Μαρ 2013, 14:15   /   ΑΓΡΟΤΙΚΑ
 
 

Κοινωνικός τουρισμός ΟΓΑ 2013

oga ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΓΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Με την υπουργική απόφαση ρυθμίζονται οι παροχές, καθώς οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής των δικαιούχων του κοινωνικού τουρισμού ΟΓΑ 2013 .

-Στο πρόγραμμα επιδοτούμενου κοινωνικού τουρισμού ΟΓΑ 6ήμερων διακοπών (5 διανυκτερεύσεις) 120.000 άτομα.

-Στο πρόγραμμα 3ήμερων εκδρομών 10.000 άτομα.

Συγκεκριμένα εντάσσονται:

Προϋποθέσεις συμμετοχής στα προγράμματα κοινωνικού τουρισμού ΟΓΑ 2013 είναι οι εξής:

– Οι δικαιούχοι να είναι οι συμμετέχοντες συνταξιούχοι του ΟΓΑ ή συνταξιούχοι του Λογαριασμού Ανασφάλιστων Υπερηλίκων του άρθρου 1 του ν. 1296/1982 (ΦΕΚ 128Α), όπως ισχύει.

– Να είναι ασφαλισμένοι του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών και να είναι ασφαλιστικά ενήμεροι κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, ή να είναι μέλη των οικογενειών των ανωτέρω προσώπων, έμμεσα ασφαλισμένα στον ΟΓΑ.

– Να είναι κάτοχοι βιβλιαρίου υγείας σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης.

Στην υπουργική απόφαση διευκρινίζεται ότι δικαιούχοι αυτών των κατηγοριών, που κάνουν χρήση μιας από τις προαναφερόμενες παροχές το έτος 2013, δεν δικαιούνται δεύτερη παροχή μέσα στο ίδιο έτος, εκτός αυτών της δωρεάν παροχής βιβλίων και εισιτηρίων θεάτρων.

Στα προγράμματα Κοινωνικού Τουρισμού Διακοπών και Εκδρομών θα περιληφθούν οι συνταξιούχοι του ΟΓΑ, οι συνταξιούχοι του Λογαριασμού Ανασφάλιστων Υπερηλίκων και οι ασφαλισμένοι του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του ΟΓΑ που είναι ασφαλιστικά ενήμεροι, κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης.

Σε περίπτωση που εκδηλωθεί ενδιαφέρον από αριθμό δικαιούχων πέραν του οριζομένου στο άρθρο 1 της παρούσης, ως κριτήριο επιλογής καθορίζεται η κλήρωση.

Δικαίωμα συμμετοχής στα προγράμματα Κοινωνικού Τουρισμού και Εκδρομών έχουν και οι σύζυγοι των δικαιούχων που θα επιλεγούν να συμμετάσχουν στα αντίστοιχα προγράμματα, εφόσον έχουν υποβάλει αίτηση συμμετοχής καθώς και τα έμμεσα ασφαλισμένα στον ΟΓΑ μέλη των οικογενειών τους.

πηγή http://www.dikaiologitika.gr/


Niki Giannoulidou

 
Niki Giannoulidou