0
Δημοσιεύτηκε 7 Αυγ 2013, 08:05   /   ΑΓΡΟΤΙΚΑ
 
 

Κομισιόν:Κανένα ελληνικό αίτημα για ενίσχυση πληγέντων ελαιοπαραγωγών

ελιαΗ Ελλάδα δεν υπέβαλε μέχρι προχθές κανένα αίτημα έκτακτης χρηματοδότησης για την αποζημίωση των ελαιοπαραγωγών που επλήγησαν, στην Κρήτη όσο και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας. Αυτό προκύπτει από την απάντηση του αρμόδιου Επίτροπου για θέματα Αγροτικής Ανάπτυξης Ν. Τσιόλος, σε ερώτηση του Νίκου Χουντή.

Ολόκληρη η απάντηση Ciolos

Η Επιτροπή δεν έλαβε μέχρι σήμερα καμία αίτηση έκτακτης βοήθειας για την Κρήτη ούτε για άλλες ελαιοπαραγωγούς περιοχές στην Ελλάδα.

Η Ελλάδα δύναται να χορηγεί εθνικές ενισχύσεις για την αντιστάθμιση ζημιών που οφείλονται σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες, εξαιτίας των οποίων καταστρέφεται άνω του 30 % της μέσης ετήσιας παραγωγής των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, η οποία υπολογίζεται με βάση την παραγωγή της προηγούμενης τριετίας ή τον τριετή μέσο όρο της προηγούμενης πενταετίας, με εξαίρεση τα περισσότερο και λιγότερο παραγωγικά έτη. Οι ενισχύσεις αυτές μπορεί να φθάσουν στο 80 % των ζημιών (90 % σε μειονεκτικές περιοχές) και πρέπει να μειωθούν κατά τα ποσά που έχουν τυχόν εισπραχθεί στο πλαίσιο καθεστώτων ασφάλισης και τις δαπάνες που δεν πραγματοποιήθηκαν λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών. Πριν χορηγήσει τις ενισχύσεις αυτές, η Ελλάδα πρέπει είτε να κοινοποιήσει ένα καθεστώς κρατικών ενισχύσεων στην Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 108 παράγραφος 3 της ΣΛΕΕ, ή να ζητήσει απαλλαγή από την υποχρέωση κοινοποίησης βάσει του Kανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1857/2006 της Επιτροπής, εάν το καθεστώς ενισχύσεων προορίζεται για ΜΜΕ.

Μια άλλη δυνατότητα για την Ελλάδα είναι να χορηγήσει ενισχύσεις σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1535/2007 της Επιτροπής. Οι εν λόγω ενισχύσεις θα περιορίζονται σε 7.500 ευρώ ανά δικαιούχο για οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών, εντός των ορίων εθνικού ανώτατου ορίου που ορίζεται για την ίδια περίοδο στο παράρτημα του κανονισμού. Οι ενισχύσεις αυτές δεν θεωρούνται ως κρατικές ενισχύσεις και δεν πρέπει να κοινοποιούνται, ούτε να εξαιρούνται από την υποχρέωση κοινοποίησης.

Επιπλέον, δεν πρέπει να τηρούνται το προαναφερόμενο όριο ζημίας και οι εντάσεις ενισχύσεων.

paseges.gr

 


Niki Giannoulidou