Σάββατο, 18 Μαΐου, 2024
Μυρμιδόνες Στυλίδας • Αθλητικός Σύλλογος MMA
Κουτσούκου • Κέντρο Ειδικών Θεραπειών

Ο Α.Ε.Σ. Στυλίδας στηρίζει την Κονσερβολιά

stylis-logoΟ Αγροτικός Ελαιουργικός Συνεταιρισμός Στυλίδας, (ΑΕΣ Στυλίδας)  ο οποίος προήλθε από την συγχώνευση της Ένωσης Ελαιουργικών Συνεταιρισμών Στυλίδας με δέκα (10) πρωτοβάθμιους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς μέλη της* από το 1949 μέχρι και σήμερα, συγκεντρώνει, επεξεργάζεται, μεταποιεί και εμπορεύεται ελιές της ποικιλίας η οποία παραδοσιακά καλλιεργείται από αρχαιοτάτων χρόνων και δίδει τις χαρακτηριστικές βρώσιμες ελιές γνωστές για τις άριστες φυσικοχημικές και οργανοληπτικές τους ιδιότητες, την ΠΟΠ Κονσερβολιά Στυλίδας.

Η ποικιλία της καλλιεργούμενης ελιάς έχει φρουτώδη γεύση, σάρκα τραγανή, εύκολα αποσπώμενη από τον πυρήνα με μεγάλη αντοχή στη συντήρηση και χρώμα μαυρο μέχρι μελανοιώδες (για τις μαύρες ελιές) και πράσινο μέχρι αχυροκίτρινο (για τις πράσινες ελιές).

Σύμφωνα με τις επικαιροποιημένες προδιαγραφές, η ΠΟΠ Κονσερβολιά Στυλίδας, μάλιστα μπορεί να είναι ελιές ολόκληρες ή ολόκληρες εκπυρηνωμένες. Η εκπυρήνωση δεν τροποποιεί “το δεσμό” μεταξύ της γεωγραφικής περιοχής και του προϊόντος το οποίο διατηρεί τα φυσικοχημικά και οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του σε γεύση, χρώμα και άρωμα.

Πρόκειται μάλιστα για το πρώτο ΠΟΠ εκπυρηνωμένης επιτραπέζιας ελιάς στην Ελλάδα. Το βήμα αυτό ήταν αναγκαίο καθώς η ζήτηση για την εκπυρηνωμένη ελιά αυξάνει συνεχώς και έχει ξεπεράσει το 50% της συνολικής επιτραπέζιας ελιάς.

image   imageimage   image

Καταστατικός στόχος του Αγροτικού Ελαιουργικού Συνεταιρισμού Στυλίδας, είναι η διαφύλαξη των συμφερόντων των ελαιοπαραγωγών και η προστασία της υψηλής ποιότητας του προϊόντος που παράγεται στην περιοχή.

Πέραν της εμπορικής της δραστηριότητας και στο πλαίσιο του σκοπού σύστασής της μεσολαβεί για την ικανοποίηση των οικονομικών αναγκών των μελών της καθώς επίσης οργανώνει και παρέχει στα μέλη της κάθε είδους επιστημονική και τεχνική βοήθεια για τη διεκπεραίωση της αγροτικής παραγωγής και τη μείωση του κόστους της.

Βασική προτεραιότητα και της νέας Διοίκησης** είναι, η ΑΕΣ Στυλίδας να αποτελεί ένα σταθερό παράγοντα – ρυθμιστή και σημείο αναφοράς στη διαμόρφωση των καλύτερων δυνατών τιμών στο χώρο της επιτραπέζιας ελιάς , συμβάλλοντας έτσι στην αύξηση του εισοδήματος των ελαιοπαραγωγών στον τομέα των διοικητικών της ορίων.

Τα τελευταία 10 χρόνια, υλοποιεί Ευρωπαϊκά προγράμματα για Οργανώσεις Ελαιουργικών Φορέων (ΟΕΦ) με ιδιαίτερα υψηλή χρηματοδότηση η οποία φτάνει και στο 100 % με αποτέλεσμα τη βελτιστοποίηση της ποιότητας των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών. Τελικά ωφελημένος από την υλοποίηση των προγραμμάτων είναι ο ελαιοπαραγωγός-μέλος του Συνεταιρισμού γιατί το αρχικό παρακράτημα της ενιαίας ενίσχυσής του, μέσω της αξιοποίησης του προγράμματος των ΟΕΦ, θα του επιστραφεί στο πολλαπλάσιο και με μια μακροχρόνια σταθερή προοπτική.

Στο πλαίσιο αυτό και με σκοπό την συνέχιση επίτευξης όλων των προαναφερθέντων στόχων, η ΑΕΣ Στυλίδας εγκρίθηκε πρόσφατα ως Οργάνωση Παραγωγών και αναμένει την έγκριση και του προγράμματος εργασίας της, όπως αυτό υπεβλήθη στο Yπουργείο.

Μία από τις σημαντικότερες παρεμβάσεις, τις οποίες περιλαμβάνει το πρόγραμμά της, είναι  ο εκσυγχρονισμός και η βελτίωση των δεξαμενικών της χώρων, ώστε να διασφαλίζεται και να πιστοποιείται η ασφάλεια και η ποιότητα του μεταποιημένου προϊόντος το οποίο καταλήγει στον καταναλωτή.

Πρόγραμμα ΟΕΦ – Καν. 867/08 – Τριετία 2012-2015
Ολοκληρωμένη διαχείριση ελαιοκαλλιέργειας.
Η ΑΕΣ Στυλίδας προκειμένου να διασφαλίσει την ποιότητα και την ασφάλεια των παραγόμενων προϊόντων σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας, έχει προχωρήσει στην εγκατάσταση και πιστοποίηση συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης σε ομάδες παραγωγών της, σύμφωνα με τo εθνικό πρότυπο AGRO 2.1 & 2.2/3.  Παράλληλα εφαρμόζεται σύστημα ιχνηλασιμότητας προϊόντων από τον παραγωγό μέχρι την τελική συσκευασία.

image

Το συγκεκριμένο έργο αποτελεί τη μεγαλύτερη προσπάθεια πιστοποίησης της επιτραπέζιας ελιάς, που έχει υλοποιηθεί και εφαρμόζεται με επιτυχία στην Ελλάδα.
Η  ΑΕΣ Στυλίδας έχει θέσει τις βάσεις προκειμένου να είναι σε θέση να προσφέρει στις απαιτητικές αγορές του εξωτερικού επιτραπέζιες ελιές, παραγόμενες μέσα από αναγνωρισμένες και πιστοποιημένες παραγωγικές διαδικασίες. Κύριος στόχος είναι η διασφάλιση της άριστης ποιότητας της ελληνικής επιτραπέζιας ελιάς καθώς επίσης και της διάθεσης στους τελικούς καταναλωτές προϊόντων που πληρούν όλες τις απαιτήσεις ασφάλειας και υγιεινής.

Βιολογικός καθαρισμός των αποβλήτων
Η επεξεργασία της επιτραπέζιας ελιάς αλλά και του ελαιολάδου συνοδεύεται με σημαντικά περιβαλλοντικά προβλήματα με τα απόβλητα τα οποία παράγονται κατά την επεξεργασία της (άλμη, χρωστικές και οργανικές ουσίες της ελιάς) πριν την τυποποίηση. Η Ε.Ε. προέβλεψε στο πλαίσιο του καν. 867/08 την επιδότησή της προμήθειας και εφαρμογής τεχνολογικών λύσεων οι οποίες συμβάλουν στην διασφάλιση της περιβαλλοντικής προστασίας. Η μέθοδος που επελέγη ως πλέον κατάλληλη ήταν η εγκατάσταση φυσητήρων σε συνδυασμό με αεριστές με διπλό πτερύγιο εκτροπής με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και τη μείωση επιβαρυντικών ενεργειών για την περιοχή. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι λόγω του υποβρύχιου αερισμού της νέας μονάδας βελτιώνονται οι τιμές των αποβλήτων (DO – BOD – COD – TOC-PH) και πλέον μπορούν να γίνονται δεκτά από το βιολογικό της περιοχής με άμεση συνέπεια και την αύξηση της ημερήσιας δυναμικότητας της επιχείρησης.

Αναβάθμιση μονάδας τυποποίησης επιτραπέζιας ελιάς
Ο Αγροτικός Ελαιουργικός Συνεταιρισμός Στυλίδας έχει δύο μεταποιητικές μονάδες , μια στην Στυλίδα δυναμικότητας 4.000 τόνων και μια στη ΒΙ.ΠΕ Λαμίας δυναμικότητας 5.000 τόνων η οποία πέραν των αποθηκευτικών χώρων για τις ελιές , διαθέτει και δεξαμενές ελαιόλαδου συνολικής χωρητικότητας 600 τόνων. Σε ετήσια βάση μεταποιεί κατά μέσο όρο 3.000 τόνους ελιών.

Η παραλαβή, επεξεργασία και τυποποίηση του ελαιοκάρπου γίνεται στο νέο υπερσύγχρονο εργοστάσιο της Ένωσης. Διαθέτει πιστοποιημένα συστήματα ποιότητας, υγιεινής, ασφάλειας, ιχνηλασιμότητας προϊόντων και περιβαλλοντικής διαχείρισης, σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9001:2000, ISO 22000:2005 (HACCP), ISO 14001.

Στο πλαίσιο του προγράμματος προχώρησε στην αναβάθμιση της ήδη υπάρχουσας γραμμής μεταποίησης η οποία υπάρχει στις εγκαταστάσεις της με την τοποθέτηση ορισμένων σύγχρονων μηχανημάτων τα οποία κρίνονται απαραίτητα για τη διασφάλιση της ποιότητας και της υγιεινής του παραγόμενου τελικού προϊόντος όπως και την πιστοποίηση της μονάδας αυξάνοντας ταυτόχρονα την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητά του.
image   image
image   image

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ΑΕΣ Στυλίδας:

ΑΕΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΒΙΠΕ ΛΑΜΙΑΣ 35100
Τηλ. Κέντρο: 22310 42440, 22340 42486
Φαξ: 22310 42460
website: www.stylidacoop.gr
email: [email protected]

ΠΗΓΗ http://olivenews.gr

- Διαφήμιση -
Κουτσούκου • Κέντρο Ειδικών Θεραπειών

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.


Τελευταία Νέα

3ο Sterea Run από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

    Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός και ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Αθλητισμού Ηλίας Καλτσάς παρουσίασαν σήμερα, Παρασκευή 17 Μαΐου 2024,...
- Διαφήμιση -
Stylida FM • Ραδιοφωνικός Σταθμός

Περισσότερα Άρθρα

- Διαφήμιση -
Kalantzis Bros • Αποφράξεις - Μεταφορές Λυμάτων