0
Δημοσιεύτηκε 4 Φεβ 2013, 19:50   /   ΑΓΡΟΤΙΚΑ
 
 

Τροποποίηση προδιαγραφών για την “ΚΟΝΣΕΡΒΟΛΙΑ ΣΤΥΛΙΔΑΣ” ΠΟΠ και ενστάσεις

κονσερβολια στυλιδας

Τις περιοχές αυτές όπου μπορούν να καλλιεργούνται επιτραπέζιες ελιές, ολόκληρες ή ολόκληρες εκπυρηνωμένες, της ποικιλίας κονσερβολιά για τις οποίες είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί η ένδειξη «ΚΟΝΣΕΡΒΟΛΙΑ ΣΤΥΛΙΔΑΣ» Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης (ΠΟΠ) ορίζει η τροποποιητική απόφαση που υπογράφει ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννης Δριβελέγκας.

Σύμφωνα με την απόφαση που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2608, τροποποιείται η αριθμ. 317748/18−1−1994 υπουργική απόφαση «Αναγνώριση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης (ΠΟΠ) «ΚΟΝΣΕΡΒΟΛΙΑ ΣΤΥΛΙΔΑΣ», όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 318848/21−08−2008 όμοια, ως ακολούθως:

1. H παράγραφος 1 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Η ένδειξη «ΚΟΝΣΕΡΒΟΛΙΑ ΣΤΥΛΙΔΑΣ» Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης (ΠΟΠ) μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τις επιτραπέζιες ελιές, ολόκληρες ή ολόκληρες εκπυρηνωμένες, της ποικιλίας κονσερβολιά που καλλιεργείται στα διοικητικά όρια των κοινοτήτων Γλύφας, Βαθύκοιλου, Πελασγίας, Μύλων, Σπάρτιας, Αχλαδίου, Ραχών, Παλαιοκερασιάς, Αχινού, Καραβόμυλου, Άνυδρου, Νεράϊδας, Στυλίδας, Αυλακίου, Αγίας Μαρίνας, Λιμογαρδίου και Λογγιτσίου, της επαρχίας Φθιώτιδας του νομού Φθιώτιδας και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που καθορίζονται με την απόφαση αυτή και με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 2040/92 και του Π.Δ. 81/93»

2. Στην παρ.10 προστίθεται, τρίτο εδάφιο ως εξής:

«Είναι δυνατή η εκπυρήνωση των ελιών με ειδικά εκπυρηνωτικά μηχανήματα μετά την ολοκλήρωση της ζύμωσης. Η διαδικασία της εκπυρήνωσης μπορεί να λαμβάνει χώρα και εκτός της οριοθετημένης γεωγραφικής ζώνης».

Ενστάσεις

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομικής και Κτηνιατρικής Π.Ε. Χαλκιδικής κάνει γνωστό ότι:

Η Ένωση Ελαιοπαραγωγικών Συν/σμών Στυλίδας, υπέβαλλε στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αίτηση τροποποίησης προδιαγραφών της ελιάς με την καταχωρισμένη ονομασία “ΚΟΝΣΕΡΒΟΛΙΑ ΣΤΥΛΙΔΑΣ” ΠΟΠ, προσθέτοντας στους εμπορικούς τύπους του τελικού προϊόντος και την ολόκληρη εκπυρηνωμένη ελιά. Κατά της παραπάνω αίτησης έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν ένσταση μέχρι και την 14-3-2013 φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν έννομο συμφέρον και είναι εγκατεστημένα στην Ελληνική Επικράτεια.
Πληροφορίες: κ. Μουτάφης Ιωακείμ, τηλ. 2371351281

πηγή: Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής

 


Niki Giannoulidou