0
Δημοσιεύτηκε 24 Δεκ 2012, 07:04   /   ΔΙΑΦΟΡΑ
 
 

4000 δέματα αγάπης διανεμήθηκαν μέχρι στιγμής από την Ιερά Μητρόπολή μας

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ

Ἡ τοπική μας Ἐκκλησία, στό πλαίσιο τῆς μέριμνάς Της γιά τούς ἀπό­ρους ἀδελ­φούς μας, ἀνακοινώνει πώς διανεμήθηκαν μέσῳ τῶν ἐνο­­ριακῶν Φι­λο­πτώχων Ταμείων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, κατά τή διάρκεια τῶν προεορτίων ἡμε­ρῶν σέ ὅλη τήν Μητροπολιτική περιφέρεια 4000 δέματα, (ἐκ τῶν ὁποῖων 710 διανεμήθηκαν στίς κεντρικές Ἐνορίες τῆς Λαμίας), σέ ἐμπερίστατους ἀδελ­­φούς μας καί τίς οἰ­κο­γέ­νει­ές τους, προκειμένου νά ἑορτά­σουν μέ τόν, κα­τά τό δυνατό, πιό ἄνετο τρόπο τίς ἡμέρες τῶν ἑορτῶν τῶν Χρι­στου­γέν­νων καί τῆς Πρω­το­χρο­νιᾶς καί νά αἰ­σθαν­θοῦν καί μέ τόν τρόπο αὐτό τήν συνεχή ἀγάπη καί φροντίδα τῆς Ἐκ­κλησίας τους.

Τά δέματα περιεῖχαν, ὅπως κάθε χρόνο, κρέας καί διάφορα ἄλλα εἴδη τροφίμων, τά ὁ­ποῖα προσέφεραν εὐλαβεῖς πιστοί στίς Ἐ­νο­­ρίες τους. Ἀκόμη, πολλοί ἀδελφοί μας, οἱ ὁποῖοι εἶχαν σοβα­ρό­τα­τα οἰκο­νο­μι­­κά προβλήματα ἐνι­σχύ­θηκαν καί μέ χρηματικά βοηθή­μα­τα. Ἐνισχύθηκαν, ἐπίσης, καί ἀπό τό Γενικό Φιλόπτωχο Ταμεῖο τῆς Μη­­τρο­­πό­­λεώς μας πολλές οἰκογένειες μέ βασικά εἴδη διατροφῆς.

Ἀξί­ζει νά σημειώσουμε πώς διανεμήθηκαν αὐτές τίς ἡμέρες 12.568 εἴδη ἀν­δρικοῦ, γυ­­ναι­­κείου καί παιδικοῦ ρου­χι­σμοῦ ἀπό τό κατάστημα Ρουχισμοῦ τῆς Ἱερᾶς Μη­­­τρο­­πό­λεως καθώς καί 25 κιβώτια μέ ἐνδύματα στό Σωφρονιστικό Κατάστημα Δομοκοῦ.

Συντόμως θά ἀνακοινωθεῖ ἀπό τήν Ἱερά Μητρόπολη ὁ συνολικός ἀριθμός τῶν δεμάτων, πού διανεμήθηκαν ἀπό ὅλες τίς Ἐνορίες της, κα­θώς καί οἱ οἰκονομικές ἐνισχύσεις πού δόθηκαν σέ ἐνδεεῖς συναν­θρώπους μας καί ἀπόρους φοιτητές ἀπό Ἱερές Μονές τῆς Μητροπόλεως.

ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ


Niki Giannoulidou