0
Δημοσιεύτηκε 28 Οκτ 2012, 06:10   /   ΔΙΑΦΟΡΑ
 
 

ΑΣ ΠΟΥΜΕ ΝΑΙ ΣΤΑ “ΟΧΙ”


Διάγγελμα Πρωθυπουργού προς τον Ελληνικόν Λαόν
28η Οκτωβρίου 1940
“Η στιγμή επέστη που θα αγωνισθώμεν δια την ανεξαρτησίαν της Ελλάδος, την ακεραιότητα και την τιμήν της. Μολονότι ετηρήσαμεν την πλέον αυστηρά ουδετερότητα και ίσην προς όλους, η Ιταλία μη αναγνωρίζουσα εις ημάς το δικαίωμα να ζώμεν ως ελεύθεροι Ελληνες, μου εξήτησε σήμερον την 3ης πρωινήν την παράδοσιν τμημάτων του εθνικού εδάφους, κατά την ίδιαν αυτής βούλησιν, και μου ανεκοίνωσεν ότι προς κατάληψιν αυτών, η κίνησις των στρατευμάτων της θα ήρχιζεν την 6η πρωινήν. Απήντησα εις τον Ιταλόν Πρέσβυν ότι θεωρώ και το αίτημα αυτό καθ’ εαυτό και τον τρόπον με τον οποίον γίνεται τούτο, ως κήρυξιν πολέμου της Ιταλίας εναντίον της Ελλάδος.
Τώρα θα αποδείξωμεν εαν πράγματι έιμεθα άξιοι των προγόνων μας και της ελευθερίας την οποίαν μας εξησφάλισαν οι προπάτορές μας. Ολον το Εθνος ας εγερθή σύσσωμον. Αγωνισθήτε δια την Πατρίδα, τας γυναίκας, τα παιδιά σας και τας ιεράς παραδόσεις μας. Νυν υπέρ πάντων ο αγών”
Ιωάννης Μεταξάς


Το ΟΧΙ του Ιωάννη Μεταξά έμεινε στην ιστορία όχι μόνο για τους τότε γνωστούς λόγους αλλά και και για έναν πιο επίκαιρο….ήταν και το τελευταίο ΟΧΙ που απευθύναμε σε όσους θέλησαν να μας διαφεντέψουν ποικιλοτρόπως….Δυστυχώς έκτοτε η εθνική υπερηφάνεια και αξιοπρέπειά μας έχουν πέσει σε βαθύ λήθαργο και καμία εθνική εορτή από μόνη της δεν πρόκειται να τις ξαναφέρει πίσω…

Ας αναλογιστούμε όλοι τα ΟΧΙ που πρέπει να πούμε και τις ευθύνες που πρέπει να αναλάβουμε.

‘’Και ποια είναι η πιο αψηλή εντολή; Ν’ αρνηθείς όλες τις παρηγοριές-θεούς, πατρίδες, ηθικές, αλήθειες – ν’ απομείνεις μόνος και ν’ αρχίσεις να πλάθεις εσύ, με μοναχά τη δύναμή σου, έναν κόσμο που να μην ντροπιάζει την καρδιά σου… Ποια ‘ναι η πιο αντρίκια χαρά; 

Ν’ αναλαβαίνεις την πάσα ευθύνη’’.

Νίκος Καζαντζάκης-Ο Ιδεολόγος της Ελευθερίας


Niki Giannoulidou