Δευτέρα, 24 Ιουνίου, 2024
Μυρμιδόνες Στυλίδας • Αθλητικός Σύλλογος MMA
Κουτσούκου • Κέντρο Ειδικών Θεραπειών

Ο πληθυσμός της Στυλίδας και της Φθιώτιδας σύμφωνα με την απογραφή του 2011

ΑΠΟΓΡΑΦΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ
Πειραιάς, 28 Δεκεμβρίου 2012
Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ
Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της Απογραφής Πληθυσμού-Κατοικιών 2011
για το Μόνιμο Πληθυσμό της Χώρας
Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει ότι ο Μόνιμος Πληθυσμός της Χώρας, όπως αυτός προέκυψε από την Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών 2011, ανήλθε σε 10.815.197 άτομα.

Ο Μόνιμος Πληθυσμός αφορά τον αριθμό των ατόμων που έχουν τη συνήθη διαμονή τους στην κάθε Περιφέρεια, Περιφερειακή Ενότητα, Δήμο, Δημοτική Ενότητα, Δημοτική ή Τοπική Κοινότητα και οικισμό της Χώρας. Στο Μόνιμο Πληθυσμό περιλαμβάνονται όλα τα άτομα ανεξαρτήτως υπηκοότητας (ελληνικής ή άλλης χώρας), τα οποία κατά την Απογραφή Πληθυσμού 2011 δήλωσαν τόπο συνήθους διαμονής τους εντός της Ελληνικής Επικράτειας.
Αναλυτικότερα αποτελέσματα του Μόνιμου Πληθυσμού για κάθε διοικητική διαίρεση της Χώρας και μέχρι το επίπεδο του οικισμού είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/BUCKET/General/resident_population_census2011.xls
Στην Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών 2011, η οποία διενεργήθηκε από την ΕΛΣΤΑΤ κατά το χρονικό διάστημα από 10 έως 24 Μαΐου 2011, με ημερομηνία αναφοράς την 9η Μαΐου 2011, τηρήθηκαν α) οι μεθοδολογικές αρχές του Κανονισμού (ΕΚ) 763/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και των εφαρμοστικών αυτού Κανονισμών, β) οι Συστάσεις της Διάσκεψης των Ευρωπαίων Στατιστικών για τις Απογραφές Πληθυσμού – Κατοικιών σειράς 2010, οι οποίες ήταν αποτέλεσμα συνεργασίας της UNECE (Ηνωμένα Έθνη – Οικονομική Επιτροπή για την Ευρώπη) και της Eurostat, γ) οι αρχές του Κώδικα Ορθής Πρακτικής για τις Ευρωπαϊκές
1. Συνήθης διαμονή ενός ατόμου θεωρείται ο τόπος που έχει ζήσει συνεχώς για περίοδο τουλάχιστον 12 μηνών πριν την ημερομηνία αναφοράς της Απογραφής, ή ο τόπος στον οποίο εγκαταστάθηκε κατά το διάστημα των τελευταίων 12 μηνών πριν την ημερομηνία αναφοράς της Απογραφής με την πρόθεση να παραμείνει εκεί για τουλάχιστον 1 χρόνο.
2. Η καταγραφή του Μόνιμου Πληθυσμού έγινε με βάση τις απαντήσεις των απογραφομένων σχετικά με τον τόπο συνήθους διαμονής τους.
Στατιστικές, και δ) οι διατάξεις του Ν.3995/2011 για τη Διενέργεια της Απογραφής Πληθυσμού-Κατοικιών και του Στατιστικού Νόμου της Χώρας, Ν.3832/2010 όπως ισχύει.
Η Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών 2011 εστίασε στην καταγραφή του Μόνιμου Πληθυσμού της Χώρας σε αντίθεση με τις προηγούμενες Απογραφές, οι οποίες κατέγραψαν τον De Facto Πληθυσμό, δηλαδή κατέγραψαν τα άτομα τα οποία βρέθηκαν παρόντα στη Χώρα κατά την ημερομηνία αναφοράς της Απογραφής. Πέραν τούτου, η μεθοδολογία της Απογραφής 2011 διαφέρει σημαντικά σε αρκετά σημεία από αυτή προηγούμενων Απογραφών, τόσο ως προς τον τρόπο διενέργειας της Απογραφής, πχ τη διάρκεια της Απογραφής (15 ημέρες) και την απογραφή των ατόμων στον τόπο μόνιμης κατοικίας τους, όσο και ως προς την επεξεργασία των συλλεγέντων στοιχείων, πχ τις διαφορετικές και πληρέστερες διαδικασίες ελέγχου, διασφάλισης της ποιότητας και επεξεργασίας των στοιχείων βάσει νέων τεχνολογιών και σύγχρονων μεθόδων. Συνεπώς, τα αποτελέσματα της Απογραφής του 2011 και αυτά προηγούμενων Απογραφών δεν είναι απολύτως συγκρίσιμα.
Από τα αποτελέσματα προκύπτει ότι οι πέντε Δήμοι με τη μεγαλύτερη πληθυσμιακή πυκνότητα (μόνιμοι κάτοικοι ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο) είναι οι Δήμοι Καλλιθέας, Ν. Σμύρνης, Αθηναίων, Θεσσαλονίκης, και Νέας Ιωνίας (Πίνακας 2), ενώ οι πέντε Δήμοι με τη μικρότερη πληθυσμιακή πυκνότητα είναι οι Δήμοι Πρεσπών, Ζαγορίου, Παρανεστίου, Σφακιών και Νεστορίου (Πίνακας 3).
Για να εκτιμηθεί η πληρότητα και η ποιότητα της πληροφορίας που συλλέχθηκε με την Απογραφή του 2011, η ΕΛΣΤΑΤ, σε αντίθεση με την προηγούμενη Απογραφή, έφερε σε πέρας Έρευνα Κάλυψης της Απογραφής. Η Έρευνα Κάλυψης διενεργείται για την αξιολόγηση της πληρότητας και της ποιότητας των στοιχείων της Απογραφής, με κύριο στόχο την εκτίμηση του αριθμού των ατόμων και των νοικοκυριών που δεν καταγράφηκαν στην Απογραφή. Η Έρευνα Κάλυψης της Απογραφής 2011 διενεργήθηκε λίγο μετά την Απογραφή (Ιούνιος 2011) σε ένα μεγάλο και αντιπροσωπευτικό δείγμα 19.380 κατοικιών σε ολόκληρη τη Χώρα, έτσι ώστε να μπορεί να αξιολογηθεί η πληρότητα των στοιχείων της Απογραφής και σε γεωγραφικό/διοικητικό επίπεδο χαμηλότερο της Χώρας. Ερευνήθηκαν συνολικά 28.195 άτομα.
Τα άτομα που ερευνήθηκαν κατά την Έρευνα Κάλυψης αντιστοιχήθηκαν με αυτά της Απογραφής για τον εντοπισμό των μη απογραφέντων ατόμων, καθώς και των ατόμων που εσφαλμένα καταγράφηκαν κατά την Απογραφή. Συγκεκριμένα, από τα αποτελέσματα της αντιστοίχισης έγιναν εκτιμήσεις πληθυσμού στις περιοχές δειγματοληψίας με τη χρήση στατιστικών μεθόδων (Dual System Estimation), δίνοντας τη δυνατότητα εκτίμησης του αριθμού των ατόμων που δεν κατέστη δυνατό να απογραφούν. Κατόπιν, εκτιμήθηκε το σφάλμα κάλυψης, το οποίο δείχνει το
ποσοστό υποεκτίμησης ή υπερεκτίμησης του μεγέθους του πληθυσμού και αναφέρεται στο Μόνιμο Πληθυσμό.
Τα στοιχεία της Έρευνας Κάλυψης για την Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών 2011 δείχνουν μία υποεκτίμηση του μόνιμου πληθυσμού (σφάλμα κάλυψης) που ανέρχεται σε ποσοστό 2,84% σε σύνολο Χώρας, το οποίο είναι συμβατό με στόχους ποιότητας για Απογραφές. Δηλαδή, για κάθε 10.000 άτομα μόνιμου πληθυσμού απογράφηκαν στην Απογραφή 2011 τα 9.716.
Στους συνημμένους Πίνακες 4 και 5 απεικονίζεται το σφάλμα κάλυψης κατά περιφέρεια και κατά αστικότητα, με διάκριση στις αστικές περιοχές ιδιαίτερου ενδιαφέροντος λόγω της υψηλής συγκέντρωσης πληθυσμού.
Σημειώματα που περιγράφουν τον τρόπο διεξαγωγής της Απογραφής Πληθυσμού-Κατοικιών 2011 καθώς και την Έρευνα Κάλυψης της Απογραφής 2011 είναι επίσης διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση :
http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/PAGE-census2011
Τα αποτελέσματα για τον De Facto Πληθυσμό θα ανακοινωθούν εντός του πρώτου τριμήνου του 2013, ενώ αναλυτικά αποτελέσματα για τα δημογραφικά, οικονομικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά του Μόνιμου Πληθυσμού θα γίνονται διαθέσιμα σταδιακά εντός του 2013 αμέσως μόλις ολοκληρώνονται οι σχετικοί έλεγχοι ποιότητας.
Η ΕΛΣΤΑΤ ευχαριστεί θερμά τους κατοίκους της Χώρας και τους εθνικούς και τοπικούς φορείς για τη συμβολή τους στην επιτυχή διεξαγωγή και ολοκλήρωση της Απογραφής Πληθυσμού – Κατοικιών 2011.

Παρακάτω αναφέρουμε κάποια από τα στατιστικά στοιχεία της απογραφής για την ευρύτερη περιοχή του Δήμου Στυλίδας και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (Έδρα: Λαμία,η) μόνιμος πληθυσμός 547.390

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ (Έδρα: Λαμία,η) μόνιμος πληθυσμός 158.231

ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ – ΕΛΑΤΕΙΑΣ (Έδρα: Κάτω Τιθορέα,η) μόνιμος πληθυσμός 10.922

ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ (Έδρα: Δομοκός,ο) μόνιμος πληθυσμός 11.495

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ (Έδρα: Λαμία,η) μόνιμος πληθυσμός 75.315

ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ (Έδρα: Αταλάντη,η) μόνιμος πληθυσμός 19.623

ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ (Έδρα: Σπερχειάς,η) μόνιμος πληθυσμός 16.036

ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ – ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (Έδρα: Καμένα Βούρλα,τα) μόνιμος πληθυσμός 12.090

ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΟΣ (Έδρα: Στυλίς,η) μόνιμος πληθυσμός 12.750

- Διαφήμιση -

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.


Τελευταία Νέα

Στις 6 Ιουλίου το 4ο Stylida City Race-Δηλώσεις συμμετοχής

Το 4Ο Stylida City Race, με την τιμητική παρουσία της Ολυμπιονίκη  Νίκης Μπακογιάννη, ξεκινά  το Σάββατο 6 Ιουλίου, στις 18:00 στο κέντρο της πόλης της Στυλίδας. Δηλώνουμε...
- Διαφήμιση -
Stylida FM • Ραδιοφωνικός Σταθμός

Περισσότερα Άρθρα

- Διαφήμιση -