0
Δημοσιεύτηκε 7 Ιαν 2013, 16:21   /   ΔΙΑΦΟΡΑ
 
 

Στερεά Ελλάδα:Αναστέλλεται η λειτουργία των δημοσίων ΚΤΕΟ (Δελτίο Τύπου)

ΚΤΕΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

 Δ Ε Λ Τ Ι Ο   Τ Υ Π Ο Υ

 Ανακοινώνεται ότι, σε εφαρμογή της υπ’ αρ. 274/14/3-1-2013 (ΒΕΦΙ1-ΨΚΛ) εγκυκλίου της Διεύθυνσης Τεχνικού Ελέγχου της Γενικής Διεύθυνσης Οδικής Ασφάλειας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και σύμφωνα με το Ν. 4070/2012, άρθρο 185, παρ. 11 (ΦΕΚ Α΄ 82), τα Δημόσια ΚΤΕΟ που λειτουργούν στις Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας αναστέλλουν από σήμερα 07.01.2012 και για μικρό χρονικό διάστημα τη λειτουργία τους, μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας πιστοποίησής τους, αλλά και της ετήσιας συντήρησης του μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού τους.

Λαμία  7 Ιανουαρίου 2013


Niki Giannoulidou