Τρίτη, 25 Ιουνίου, 2024
Μυρμιδόνες Στυλίδας • Αθλητικός Σύλλογος MMA
Κουτσούκου • Κέντρο Ειδικών Θεραπειών

Τα αποτελέσματα της κλήρωσης του Πρωτοχρονιάτικου Λαχείου

πρωτοχρονιατικο λαχειο 2014 Ο αριθμός 13859 της 26ης σειράς είναι ο υπερτυχερός της κλήρωσης της 31ης Δεκεμβρίου 2013 του Πρωτοχρονιάτικου κρατικού λαχείου, καθώς κερδίζει τα 4.000.000 ευρώ του πρώτου λαχνού (καθαρό κέρδος μετά από φόρους 3.400.015 ευρώ). Σημαντικά όμως κέρδη περιμένουν και τους κατόχους των λαχείων με αριθμούς: 13856, 13857, 13858 και 13860 επίσης της 26ης σειράς, καθώς ο καθένας θα εισπράξει από 500.000 ευρώ (καθαρό κέρδος μετά από φόρους 425.015 ευρώ).
Στις 300.000 ευρώ ανέρχονται τα κέρδη του κατόχου του λαχείου με αριθμό 53814 της 28ης σειράς (καθαρό κέρδος 255.015 ευρώ), ενώ 200.000 ευρώ θα εισπράξουν οι κάτοχοι των λαχείων με αριθμό 39094 της 14ης σειράς και με αριθμό 54403 της 32ης σειράς (καθαρό κέρδος μετά από φόρους 170.015 ευρώ).

Όλοι οι αριθμοί που κληρώθηκαν και τα ποσά που κερδίζουν είναι:

ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΛΑΧΕΙΟ
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΕΡΔΩΝ
ΚΛΗΡΩΣΗ της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

ΑΡΙΘΜΟΣ    ΣΕΙΡΑ             ΚΕΡΔΟΣ     ΦΟΡΟΣ  ΚΑΘΑΡΟ ΚΕΡΔΟΣ
                       (ΕΥΡΩ)             ΕΥΡΩ)

01639 ΕΙΚΟΣΤΗ ΠΡΩΤΗ 21      20.000,00  2.985,00  17.015,00 
01639 Σε όλες τις άλλες σειρές   200,00   10,00    190,00 

02881 ∆ΕΥΤΕΡΗ 2         50.000,00  7.485,00  42.515,00 
02881 Σε όλες τις άλλες σειρές   500,00   40,00    460,00 

03160 ΕΚΤΗ 6           20.000,00  2.985,00  17.015,00 
03160 Σε όλες τις άλλες σειρές   200,00   10,00    190,00 
03859 Σε όλες τις σειρές     1.000,00   90,00    910,00 

06963 ΠΡΩΤΗ 1          50.000,00  7.485,00  42.515,00 
06963 Σε όλες τις άλλες σειρές   500,00   40,00    460,00 

07671 ∆ΕΚΑΤΗ ΤΡΙΤΗ 13      100.000,00 14.985,00  85.015,00 
07671 Σε όλες τις άλλες σειρές  1.000,00   90,00    910,00 

11730 ΟΓ∆ΟΗ 8          20.000,00  2.985,00  17.015,00 
11730 Σε όλες τις άλλες σειρές   200,00   10,00    190,00 

13856 ΕΙΚΟΣΤΗ ΕΚΤΗ 26      500.000,00 74.985,00  425.015,00 
13856 Σε όλες τις άλλες σειρές  5.000,00   735,00   4.265,00 

13857 ΕΙΚΟΣΤΗ ΕΚΤΗ 26      500.000,00 74.985,00  425.015,00 
13857 Σε όλες τις άλλες σειρές  5.000,00   735,00   4.265,00 

13858 ΕΙΚΟΣΤΗ ΕΚΤΗ 26      500.000,00 74.985,00  425.015,00 
13858 Σε όλες τις άλλες σειρές  5.000,00   735,00   4.265,00 

13859 ΕΙΚΟΣΤΗ ΕΚΤΗ 26     4.000.000,00 599.985,00 3.400.015,00 
13859 Σε όλες τις άλλες σειρές  10.000,00  1.485,00   8.515,00 

13860 ΕΙΚΟΣΤΗ ΕΚΤΗ 26      500.000,00 74.985,00  425.015,00 
13860 Σε όλες τις άλλες σειρές  5.000,00   735,00   4.265,00 

15772 ΕΙΚΟΣΤΗ ΟΓ∆ΟΗ 28      20.000,00  2.985,00  17.015,00 
15772 Σε όλες τις άλλες σειρές   200,00   10,00    190,00 

16106 ∆ΕΚΑΤΗ ΟΓ∆ΟΗ 18      20.000,00  2.985,00  17.015,00 
16106 Σε όλες τις άλλες σειρές   200,00   10,00    190,00 

19690 ∆ΕΚΑΤΗ ΠΕΜΠΤΗ 15      50.000,00  7.485,00  42.515,00 
19690 Σε όλες τις άλλες σειρές   500,00   40,00    460,00 

20509 ΕΚΤΗ 6          100.000,00 14.985,00  85.015,00 
20509 Σε όλες τις άλλες σειρές  1.000,00   90,00    910,00 
23859 Σε όλες τις σειρές     1.000,00   90,00    910,00 

24261 ΕΝ∆ΕΚΑΤΗ 11        20.000,00  2.985,00  17.015,00 
24261 Σε όλες τις άλλες σειρές   200,00   10,00    190,00 

32918 ∆ΕΚΑΤΗ ΟΓ∆ΟΗ 18      20.000,00  2.985,00  17.015,00 
32918 Σε όλες τις άλλες σειρές   200,00   10,00    190,00 

33171 ∆ΕΚΑΤΗ ΟΓ∆ΟΗ 18      20.000,00  2.985,00  17.015,00 
33171 Σε όλες τις άλλες σειρές   200,00   10,00    190,00 
33859 Σε όλες τις σειρές     1.000,00   90,00    910,00 

35485 ΤΡΙΑΚΟΣΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 34    50.000,00  7.485,00  42.515,00 
35485 Σε όλες τις άλλες σειρές   500,00   40,00    460,00 

37740 ∆ΕΚΑΤΗ ΕΚΤΗ 16       20.000,00  2.985,00  17.015,00 
37740 Σε όλες τις άλλες σειρές   200,00   10,00    190,00 

39094 ∆ΕΚΑΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 14     200.000,00 29.985,00  170.015,00 
39094 Σε όλες τις άλλες σειρές  2.000,00   285,00   1.715,00 

42864 ΤΡΙΑΚΟΣΤΗ ΕΒ∆ΟΜΗ 37    20.000,00  2.985,00  17.015,00 
42864 Σε όλες τις άλλες σειρές   200,00   10,00    190,00 
43859 Σε όλες τις σειρές     1.000,00   90,00    910,00 

50452 ΕΙΚΟΣΤΗ ΕΚΤΗ 26      50.000,00  7.485,00  42.515,00 
50452 Σε όλες τις άλλες σειρές   500,00   40,00    460,00 

51852 ΕΙΚΟΣΤΗ ΕΝΑΤΗ 29      20.000,00  2.985,00  17.015,00 
51852 Σε όλες τις άλλες σειρές   200,00   10,00    190,00 

52789 ΕΝΑΤΗ 9          20.000,00  2.985,00  17.015,00 
52789 Σε όλες τις άλλες σειρές   200,00   10,00    190,00 

53706 ∆ΕΚΑΤΗ ΕΒ∆ΟΜΗ 17      50.000,00  7.485,00  42.515,00 
53706 Σε όλες τις άλλες σειρές   500,00   40,00    460,00 

53814 ΕΙΚΟΣΤΗ ΟΓ∆ΟΗ 28     300.000,00 44.985,00  255.015,00 
53814 Σε όλες τις άλλες σειρές  3.000,00   435,00   2.565,00 
53859 Σε όλες τις σειρές     1.000,00   90,00    910,00 

54403 ΤΡΙΑΚΟΣΤΗ ∆ΕΥΤΕΡΗ 32   200.000,00 29.985,00  170.015,00 
54403 Σε όλες τις άλλες σειρές  2.000,00   285,00   1.715,00 

57091 ΕΙΚΟΣΤΗ ΕΚΤΗ 26      100.000,00 14.985,00  85.015,00 
57091 Σε όλες τις άλλες σειρές  1.000,00   90,00    910,00 

57704 ΕΝ∆ΕΚΑΤΗ 11        20.000,00  2.985,00  17.015,00 
57704 Σε όλες τις άλλες σειρές   200,00   10,00    190,00 

59034 ΤΡΙΑΚΟΣΤΗ ΤΡΙΤΗ 33     50.000,00  7.485,00  42.515,00 
59034 Σε όλες τις άλλες σειρές   500,00   40,00    460,00 

61369 ΕΙΚΟΣΤΗ ΕΒ∆ΟΜΗ 27     50.000,00  7.485,00  42.515,00 
61369 Σε όλες τις άλλες σειρές   500,00   40,00    460,00 
63859 Σε όλες τις σειρές     1.000,00   90,00    910,00 

64876 ΕΙΚΟΣΤΗ ΠΡΩΤΗ 21      52.000,00  7.785,00  44.215,00 
64876 Σε όλες τις άλλες σειρές   500,00   40,00    460,00 

69235 ΕΝ∆ΕΚΑΤΗ 11        50.000,00  7.485,00  42.515,00 
69235 Σε όλες τις άλλες σειρές   500,00   40,00    460,00 
73859 Σε όλες τις σειρές     1.000,00   90,00    910,00 

78076 ΤΡΙΑΚΟΣΤΗ ΕΚΤΗ 36     20.000,00  2.985,00  17.015,00 
78076 Σε όλες τις άλλες σειρές   200,00   10,00    190,00 

78763 ΕΙΚΟΣΤΗ ΟΓ∆ΟΗ 28     100.000,00 14.985,00  85.015,00 
78763 Σε όλες τις άλλες σειρές  1.000,00   90,00    910,00 
83859 Σε όλες τις σειρές     1.000,00   90,00    910,00 

90727 ΕΙΚΟΣΤΗ 20         50.000,00  7.485,00  42.515,00 
90727 Σε όλες τις άλλες σειρές   500,00   40,00    460,00 

91841 ∆Ω∆ΕΚΑΤΗ 12        20.000,00  2.985,00  17.015,00 
91841 Σε όλες τις άλλες σειρές   200,00   10,00    190,00 
93859 Σε όλες τις σειρές     1.000,00   90,00    910,00 

Επίσης κερδίζουν:
(α) από 100 ευρώ  όλα τα γραμμάτια των οποίων τα τέσσερα τελευταία ψηφία είναι:3856, 3857, 3858 και 3860.
(β) από 5 ευρώ  κερδίζουν όλα τα γραμμάτια των οποίων ο αριθμός λήγει σε: 56, 57, 58, 59 και 60.
Σε περίπτωση πολλαπλού κέρδους καταβάλλεται το μεγαλύτερο.
Η πληρωμή των παραπάνω κερδών θα αρχίσει τη Δευτέρα, 13 Ιανουαρίου 2014.
Τα κέρδη θα πληρώνονται έως την Τετάρτη 30 Απριλίου 2014.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κέρδη πάνω από 100 έως 1.000 ΕΥΡΩ φορολογούνται με 10%.
Κέρδη πάνω από 1.000 ΕΥΡΩ φορολογούνται με 15%.

- Διαφήμιση -

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.


Τελευταία Νέα

- Διαφήμιση -
Stylida FM • Ραδιοφωνικός Σταθμός

Περισσότερα Άρθρα

- Διαφήμιση -