Τρίτη, 25 Ιουνίου, 2024
Μυρμιδόνες Στυλίδας • Αθλητικός Σύλλογος MMA
Κουτσούκου • Κέντρο Ειδικών Θεραπειών

Τρόποι αντίδρασης στην αυθαιρεσία

ελεγκτικα οργανα

Μπλέξατε με κάποια δημόσια υπηρεσία και δεν ξέρετε πώς να ξεμπλέξετε;
Νοιώθετε αδικημένος από τα λάθη ή τις παραλείψεις κάποιου δημόσιου οργανισμού και επιζητείτε δικαίωση; Αντιμετωπίσατε ανάρμοστη συμπεριφορά από κρατικό υπάλληλο ή εντοπίσατε κάποια παρανομία του και θέλετε την τιμωρία του;

Ανάλογα με το πρόβλημα που αντιμετωπίζετε και προτού προσφύγετε σε… άλλες μορφές πάλης, καλό είναι να απευθυνθείτε στο αρμόδιο όργανο που έχει θεσπίσει η πολιτεία για να ελέγχει την δημόσια διοίκηση και τους εργαζομένους σε αυτή, προστατεύοντας παράλληλα τον πολίτη.
Μην ξεχνάτε ότι η αυτοδικία τιμωρείται και οι δικηγόροι κοστίζουν, αφήστε που η δικαιοσύνη κάνει κάτι χρόνια να σας αποδώσει το δίκιο σας.
Προφανώς ως αποδέκτη παραπόνων και καταγγελιών για τα “στραβά” της δημόσιας διοίκησης έχετε ακουστά μόνο τον Συνήγορο του Πολίτη. Όπως θα δείτε όμως παρακάτω, τουλάχιστον οκτώ ελεγκτικά όργανα μπορούν να ακούσουν το πρόβλημά σας και να σας βοηθήσουν. Πόσο αποτελεσματικά, δεν μπορούμε να ξέρουμε. Αλλά γιατί να μην δοκιμάσετε;
Ας δούμε, λοιπόν, αναλυτικά πού μπορείτε να απευθυνθείτε.

 Στο Συνήγορο του Πολίτη
Ο Συνήγορος του Πολίτη, είναι Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή που ερευνά -έπειτα από απλή αίτηση πολίτη ή νομικού προσώπου -ατομικές διοικητικές πράξεις ή παραλείψεις ή υλικές ενέργειες οργάνων των δημοσίων υπηρεσιών που παραβιάζουν δικαιώματά τους ή προσβάλλουν νόμιμα συμφέροντα αυτών. Με το πέρας της έρευνας συντάσσει πόρισμα το οποίο γνωστοποιεί στην αρμόδια υπηρεσία, στον οικείο Υπουργό και στον ενδιαφερόμενο πολίτη.
Έχει ως αποστολή τη διαμεσολάβηση μεταξύ των πολιτών και των δημοσίων υπηρεσιών, των Ο.Τ.Α., των Ν.Π.Δ.Δ. και των Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας, για την προστασία των δικαιωμάτων του πολίτη, την καταπολέμηση της κακοδιοίκησης και την τήρηση της νομιμότητας. Ο Θεσμός αυτός έχει επίσης ως αποστολή του την προστασία και προαγωγή των δικαιωμάτων του παιδιού.
Η αίτηση προς τον Συνήγορο πρέπει να είναι επώνυμη και υποβάλλεται:
• Αυτοπροσώπως στα γραφεία του Θεσμού
• Ταχυδρομικώς
• Με τηλεομοιοτυπία (fax)
και μέσα σε έξι (6) μήνες, αφότου έλαβε ο ενδιαφερόμενος γνώση των ενεργειών ή παραλείψεων της Διοίκησης.
Τι αναφορά πρέπει να περιλαμβάνει:
• Συνοπτική περιγραφή του προβλήματος
• Ποια η εμπλεκόμενη δημόσια υπηρεσία
• Τις ενέργειες που έχουν προηγηθεί
• Το αποτέλεσμά τους
• Κάθε αποδεικτικό στοιχείο ή πληροφορία που είναι χρήσιμη για τη διερεύνηση της υπόθεσης.
Η αναφορά υποβάλλεται στην ταχυδρομική διεύθυνση Σισίνη & Χ. Μέξη 5, 115 28 Αθήνα ή εάν υποβάλλεται μέσω τηλεομοιοτυπίας στον αριθμό (210) 7292129, http://www.synigoros.gr. Η ηλεκτρονική διεύθυνση[email protected]Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.είναι διαθέσιμη μόνο για πληροφόρηση του αιτούντος ως προς την έκβαση της υπόθεσής του.

Στο Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης
Ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης συνιστά θεσμό που ελέγχει καταγγελίες, οι οποίες υποβάλλονται στο Γραφείο του, σχετικά με φαινόμενα κακοδιοίκησης στους φορείς του Δημοσίου (Υπουργεία, Περιφέρειες, Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, επιχειρήσεις αυτών, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, Κρατικά Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, κ.α.) και στα Σώματα Ελέγχου αυτών. Διατάσσει αυτεπαγγέλτως τη διενέργεια επιθεωρήσεων, ελέγχων και ερευνών από το Σώμα Επιθεωρητών – Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και από τα ιδιαίτερα Σώματα και Υπηρεσίες Επιθεώρησης και Ελέγχου φορέων του Δημοσίου.
Ο Γενικός Επιθεωρητής έχει ως αποστολή τη διασφάλιση της εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης. Παρακολουθεί και αξιολογεί το έργο των ελεγκτικών σωμάτων της Δημόσιας Διοίκησης και εντοπίζει τα φαινόμενα διαφθοράς και κακοδιοίκησης.
Η αναφορά προς τον Γενικό Επιθεωρητή πρέπει να είναι επώνυμη και υπογεγραμμένη και υποβάλλεται:
• Αυτοπροσώπως στα γραφεία του Θεσμού
• Ταχυδρομικώς
• Με τηλεομοιοτυπία (fax)
Πρέπει να περιλαμβάνει:
• Συνοπτική περιγραφή του προβλήματος
• Ποια η εμπλεκόμενη δημόσια υπηρεσία
• Τις ενέργειες που τυχόν έχουν προηγηθεί
• Το αποτέλεσμά τους
• Κάθε αποδεικτικό στοιχείο ή πληροφορία που είναι χρήσιμη για τη διερεύνηση της υπόθεσης.
Η αναφορά υποβάλλεται στην ταχυδρομική διεύθυνση Κηφισίας 1-3 και Αλεξάνδρας, 2ος όροφος ή στον αριθμό (210) 6470370 εάν υποβάλλεται μέσω τηλεομοιοτυπίας.

Στο Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης
Το Σώμα Επιθεωρητών – Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης συνιστά όργανο εσωτερικού ελέγχου της Δημόσιας Διοίκησης, αρμόδιο να διενεργεί επιθεωρήσεις, έκτακτους ελέγχους & έρευνες, συγκεντρώνει το αποδεικτικό υλικό για την άσκηση ποινικής ή πειθαρχικής δίωξης και ελέγχει τις δηλώσεις της περιουσιακής κατάστασης των υπαλλήλων. Την διενέργεια του ελέγχου ή έρευνας μπορεί να ζητήσει ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης, ο Συνήγορος του Πολίτη και ο επικεφαλής Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής.
Το Σώμα Επιθεωρητών – Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης έχει ως αποστολή την διασφάλιση της εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας της διοίκησης και της καταπολέμησης των φαινομένων διαφθοράς. Η αίτηση προς το Σώμα Επιθεωρητών – Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης πρέπει να είναι επώνυμη, υπογεγραμμένη και υποβάλλεται:
• Αυτοπροσώπως
• Ταχυδρομικώς
• Με τηλεομοιοτυπία (fax) ή
• Με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
Η αναφορά πρέπει να περιλαμβάνει:
• Συνοπτική περιγραφή του προβλήματος
• Ποια η εμπλεκόμενη δημόσια υπηρεσία
• Τις ενέργειες που τυχόν έχουν προηγηθεί
• Το αποτέλεσμά τους
• Κάθε αποδεικτικό στοιχείο ή πληροφορία που είναι χρήσιμη για τη διερεύνηση της υπόθεσης.
Η αναφορά υποβάλλεται στην ταχυδρομική διεύθυνση Λ. Συγγρού 60, 11742 Αθήνα, μέσω τηλεομοιοτυπίας στον αριθμό (210) 9281819 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση[email protected]Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε..

Στο Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (ΣΕΥΥΠ) για θέματα που αφορούν τους τομείς υγείας και πρόνοιας
Το Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας διενεργεί συστηματικές επιθεωρήσεις, ελέγχους και έρευνες σε όλες τις υπηρεσίες και τους φορείς
αρμοδιότητας ή εποπτείας του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας, καθώς και στις υπηρεσίες υγείας των ασφαλιστικών φορέων. Ο Γενικός Επιθεωρητής δίνει τις εντολές για επιθεώρηση α) αυτεπαγγέλτως, β) κατόπιν εντολής του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας ή γ) μετά από αίτημα του Συνηγόρου του Πολίτη.
Το Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας έχει ως αποστολή την ανάπτυξη και λειτουργία κεντρικού και περιφερειακού μηχανισμού για τη διενέργεια συστηματικών επιθεωρήσεων, ελέγχων και ερευνών επί των υπηρεσιών, με σκοπό τη βελτίωση της παραγωγικότητας και αποτελεσματικότητας αυτών, την ποιοτική αναβάθμισή τους, την εξάλειψη της κακοδιοίκησης και την προστασία της υγείας και της περιουσίας των πολιτών από την παροχή υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας με καταχρηστικό τρόπο.
Η αναφορά προς το Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας πρέπει να είναι επώνυμη και υπογεγραμμένη και υποβάλλεται:
• Αυτοπροσώπως
• Ταχυδρομικώς
• Με τηλεομοιοτυπία (φαξ)
Πρέπει να περιλαμβάνει:
• Συνοπτική περιγραφή του προβλήματος
• Ποια η εμπλεκόμενη δημόσια υπηρεσία
• Τις ενέργειες που τυχόν έχουν προηγηθεί
• Το αποτέλεσμά τους
• Κάθε αποδεικτικό στοιχείο ή πληροφορία που είναι χρήσιμη για τη διερεύνηση της υπόθεσης
Η αναφορά υποβάλλεται στην ταχυδρομική διεύθυνση Πειραιώς 205, 118 53 Αθήνα ή εάν υποβάλλεται μέσω τηλεομοιοτυπίας στον αριθμό (210) 3480840.

Στο Σώμα Επιθεωρητών-Ελεγκτών του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών” (ΣΕΕΥΜΕ) για θέματα που αφορούν τους τομείς των υπηρεσιών του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών
Το Σώμα Επιθεωρητών-Ελεγκτών του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών συνιστά μηχανισμό εσωτερικού ελέγχου του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών. Διενεργεί τακτικούς και έκτακτους ελέγχους, επιθεωρήσεις και έρευνες στις υπηρεσίες του Υπουργείου Μεταφορών & Επικοινωνιών, στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις (τομέας Μεταφορών – Επικοινωνιών), στην ΥΠΑ, στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, στον ΟΤΕ (και των θυγατρικών του), στα ΕΛΤΑ, στην Ο.Α. (και των θυγατρικών της), στον ΗΛΠΑΠ, στην ΕΘΕΛ, καθώς και σε οποιονδήποτε ιδιωτικό φορέα, στον οποίο έχει ανατεθεί έργο αρμοδιότητας του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών.
Το Σώμα Επιθεωρητών-Ελεγκτών του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών – με τους ελέγχους που διενεργεί – έχει ως αποστολή την διασφάλιση της εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας των υπηρεσιών του Υπουργείου και των λοιπών εποπτευόμενων φορέων, την συνοχή της έννομης τάξης, την τήρηση των κειμένων διατάξεων, τον εντοπισμό φαινομένων αδιαφάνειας, διαφθοράς και αναποτελεσματικότητας, την πρόληψη της διαφθοράς, την καταστολή καταστάσεων που αντίκεινται στο δημόσιο συμφέρον, την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών και την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη.
Η αναφορά προς το Σώμα Επιθεωρητών-Ελεγκτών του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών πρέπει να είναι επώνυμη και υπογεγραμμένη και υποβάλλεται:
• Αυτοπροσώπως
• Ταχυδρομικώς
• Με τηλεομοιοτυπία (φαξ)
Πρέπει να περιλαμβάνει:
• Συνοπτική περιγραφή του προβλήματος
• Ποια η εμπλεκόμενη δημόσια υπηρεσία
• Τις ενέργειες που τυχόν έχουν προηγηθεί
• Το αποτέλεσμά τους
• Κάθε αποδεικτικό στοιχείο ή πληροφορία που είναι χρήσιμη για τη διερεύνηση της υπόθεσης Η αναφορά υποβάλλεται στην ταχυδρομική διεύθυνση Ανθιμου Γαζή 2 και Χρήστου Λαδά, ή εάν υποβάλλεται μέσω τηλεομοιοτυπίας στον αριθμό (210) 3728110.

Στο “Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας” (ΣΕΠΕ) του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας συνιστά ελεγκτικό και συμβουλευτικό όργανο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων που ελέγχει όλες τις επιχειρήσεις του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, καθώς:
• Προβαίνει σε ελέγχους, μετρήσεις, δειγματοληψίες και έρευνες για να διαπιστώσει αν τηρούνται οι διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας.
• Ερευνά τα αίτια των θανατηφόρων και σοβαρών εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών.
• επιβάλλει στους παραβάτες διοικητικές κυρώσεις ή να προσφεύγει στη δικαιοσύνη για επιβολή ποινικών κυρώσεων.
Το ΣΕΠΕ εξετάζει υποβαλλόμενες καταγγελίες και αιτήματα εργαζομένων, δέχεται τηλεφωνήματα, επισκέψεις ή και επιστολές εργαζομένων και εργοδοτών, προκειμένου να τους παρέχουν πληροφόρηση, να προτείνουν λύσεις σε προβλήματά τους ή να εξετάζουν τυχόν διαφορές μέσα στα πλαίσια των εργασιακών
σχέσεων. Οι Υπηρεσίες του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας λειτουργούν σε όλους τους Νομούς της χώρας. Το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας ως έργο έχει: α) την επίβλεψη και τον έλεγχο εφαρμογής των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας, β) την έρευνα, ανακάλυψη και δίωξη των περιπτώσεων παράβασης της εργατικής νομοθεσίας και παράνομης απασχόλησης, καθώς και την έρευνα για την ασφαλιστική κάλυψη των εργαζομένων και γ) την παροχή πληροφοριών και υποδείξεων για την αποτελεσματική εφαρμογή των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας.
Η αναφορά προς το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας μπορεί να είναι επώνυμη ή και ανώνυμη και υποβάλλεται:
• Αυτοπροσώπως
• Ταχυδρομικώς
• Με τηλεομοιοτυπία (φαξ) ή
• Με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
Πρέπει να περιλαμβάνει:
• Συνοπτική περιγραφή της τυχόν διαφοράς εργαζόμενου- εργοδότη στο πλαίσιο των εργασιακών τους σχέσεων
• Κάθε αποδεικτικό στοιχείο ή πληροφορία που είναι χρήσιμη για τη διερεύνηση της υπόθεσης.
Η αναφορά υποβάλλεται στην ταχυδρομική διεύθυνση Σταδίου 29, ΤΚ 101 10, Αθήνα, μέσω τηλεομοιοτυπίας στον αριθμό (210) 3702329 και με ηλεκτρονικό τρόπο στην διεύθυνση[email protected]Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε..

Στην Επιτροπή Καταγγελιών και Παραπόνων της Υπηρεσίας Οικονομικής Επιθεώρησης, για θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών
Η Επιτροπή καταγγελιών και παραπόνων είναι αρμόδια για την εξέταση των καταγγελιών και των παραπόνων των πολιτών α) για υπαλλήλους ή υπηρεσίες του Yπουργείου (Δ.Ο.Y., Τελωνεία, Κτηματικές Yπηρεσίες, Γ.Λ.Κ. κλπ.) και β) για πολίτες ή επιχειρήσεις σε θέματα αρμοδιότητας του Yπουργείου Οικονομικών. Η Επιτροπή καταγγελιών και παραπόνων έχει ως αποστολή την αξιολόγηση και ανάλυση όλων των στοιχείων των καταγγελιών
προκειμένου να υποβάλλει τις σχετικές προτάσεις της για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των προβλημάτων που αφορούν.
Η αναφορά προς την Επιτροπή πρέπει να είναι επώνυμη και υπογεγραμμένη και υποβάλλεται:
• Αυτοπροσώπως
• Ταχυδρομικώς
• Με τηλεομοιοτυπία (φαξ)
Πρέπει να περιλαμβάνει:
• Συνοπτική περιγραφή του προβλήματος
• Ποια η εμπλεκόμενη δημόσια υπηρεσία
• Τις ενέργειες που τυχόν έχουν προηγηθεί
• Το αποτέλεσμά τους
• Κάθε αποδεικτικό στοιχείο ή πληροφορία που είναι χρήσιμη για τη διερεύνηση της υπόθεσης
Η αναφορά υποβάλλεται:
• Για υποθέσεις που αφορούν τις περιοχές:
Αττική, Πελοπόννησος, Στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία, Ήπειρος, Κρήτη, Νησιά Αιγαίου και Νησιά Ιονίου, η αναφορά υποβάλλεται στην Οικονομική Επιθεώρηση Αττικής στην ταχυδρομική διεύθυνση Κολωνού 2 & Πειραιώς, 104 37 Αθήνα (2ος όροφος, Γραφείο 22) ή μέσω τηλεομοιοτυπίας στον αριθμό (210)
5239701.
• Για υποθέσεις που αφορούν τις περιοχές: Μακεδονία και Θράκη, η αναφορά υποβάλλεται στην Οικονομική Επιθεώρηση Κεντρικής Μακεδονίας στην ταχυδρομική διεύθυνση Νικηφόρου Ουρανού 15, 54 627 Θεσσαλονίκη (2ος όροφος, Γραφείο 8) ή μέσω τηλεομοιοτυπίας στον αριθμό 535851.

Στην Τριμελή Επιτροπή για έλεγχο των πράξεων οργάνων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α΄ βαθμού (Δήμοι-Κοινότητες) και β΄ βαθμού (Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις)
Η Τριμελής Επιτροπή είναι αρμόδια για τις πράξεις των δημοτικών και κοινοτικών συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων των Ο.Τ.Α. και των νομικών τους προσώπων δημοσίου δικαίου, καθώς και για τις πράξεις των δημάρχων, προέδρων κοινοτήτων και μονομελών οργάνων των ΝΠΔΔ των α΄ βάθμιων Ο.Τ.Α, στην έδρα κάθε Περιφέρειας συνιστάται Τριμελής Επιτροπή Εποπτείας κατά το άρθρο 177 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Π.Δ. 410/95). Έργο της Επιτροπής είναι, η άσκηση ελέγχου νομιμότητας στις πράξεις των οργάνων των Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού που παραπέμπονται σ’ αυτήν από τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας, όταν διαπιστώσει ότι αυτές δεν είναι νόμιμες, καθώς και η εκδίκαση προσφυγών κατά των πράξεων αυτών.
Η Επιτροπή αποφασίζει αιτιολογημένα μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη λήψη του παραπεμπτικού εγγράφου, μαζί με τα προβλεπόμενα από το νόμο δικαιολογητικά για την έκδοσή της, ακυρώνοντας την πράξη ή αποφαινόμενη ότι νομίμως εξεδόθη.
Κατά των αποφάσεων της Επιτροπής μπορεί να ασκηθεί προσφυγή στον αρμόδιο Υπουργό, για παράβαση του νόμου, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών.

Η Τριμελής Επιτροπή Ελέγχου επί πράξεων των οργάνων των β΄ βάθμιων Ο.Τ.Α. (ν. 2218/94, άρθρο 18 και ν. 2839/2000, άρθρο 7) λειτουργεί στην έδρα κάθε Περιφέρειας.
Έργο της Επιτροπής είναι α) να ασκεί έλεγχο νομιμότητας επί πράξεων του νομαρχιακού συμβουλίου, των νομαρχιακών επιτροπών και των διοικητικών συμβουλίων και εκτελεστικών επιτροπών των νομικών τους προσώπων, οι οποίες και παραπέμπονται σε αυτήν από τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας όταν διαπιστώσει ότι αυτές δεν είναι νόμιμες και β) να εκδικάζει προσφυγές – όσων έχουν έννομο συμφέρον – κατά πράξεων που εκδίδονται από τα ανωτέρω όργανα, κατά παράβαση του νόμου.
Η Επιτροπή αποφασίζει αιτιολογημένα μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη λήψη του παραπεμπτικού εγγράφου μαζί με τα προβλεπόμενα από το νόμο δικαιολογητικά για την έκδοση της πράξης, ακυρώνοντας την πράξη ή αποφαινόμενη ότι νομίμως εξεδόθη. Κατά των αποφάσεων της Επιτροπής του άρθρου 18 του ν. 2218/94 δεν μπορεί να ασκηθεί προσφυγή (άρθρο 7, παρ.2, ν.2839/00, ΦΕΚ 196 Α).
Η Επιτροπή έχει ως αποστολή την τήρηση της νομιμότητας επί της δράσης των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και την αντιμετώπιση φαινομένων διαφθοράς και κακοδιοίκησης.
Η αναφορά προς την Επιτροπή πρέπει να είναι επώνυμη και υπογεγραμμένη και υποβάλλεται :
• Αυτοπροσώπως
– Στις κατά τόπους Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, για την περίπτωση προσβολής πράξεων των οργάνων των πρωτοβάθμιων ΟΤΑ.
– Στις οικείες Περιφέρειες, για την περίπτωση προσβολής πράξεων των οργάνων των δευτεροβάθμιων ΟΤΑ.
• Ταχυδρομικώς
• Με τηλεομοιοτυπία (φαξ) και μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη δημοσίευση της πράξης, για τις περιπτώσεις προσβολής πράξεων των δημοτικών και κοινοτικών συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων των Ο.Τ.Α. και των νομικών τους προσώπων δημοσίου δικαίου. και μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες, από τη δημοσίευση της πράξης, για τις περιπτώσεις προσβολής πράξεων του νομαρχιακού συμβουλίου, των νομαρχιακών επιτροπών και των
διοικητικών συμβουλίων και εκτελεστικών επιτροπών των νομικών τους προσώπων.
Η αναφορά πρέπει να περιλαμβάνει:
• Συνοπτική περιγραφή της -κατά παράβαση νόμου- εκδιδόμενης πράξης
• Ποιο είναι το εμπλεκόμενο όργανο που εξέδωσε την πράξη
• Τις ενέργειες που τυχόν έχουν προηγηθεί
• Το αποτέλεσμά τους
• Κάθε αποδεικτικό στοιχείο ή πληροφορία που είναι χρήσιμη για την κρίση της υπόθεσης από την Επιτροπή.
Υποβάλλεται στην Γραμματεία της Επιτροπής που εδρεύει σε κάθε Περιφέρεια.

πηγή provoli3.gr
- Διαφήμιση -
Κουτσούκου • Κέντρο Ειδικών Θεραπειών

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.


Τελευταία Νέα

- Διαφήμιση -
Stylida FM • Ραδιοφωνικός Σταθμός

Περισσότερα Άρθρα

- Διαφήμιση -
Kalantzis Bros • Αποφράξεις - Μεταφορές Λυμάτων