0
Δημοσιεύτηκε 26 Μάι 2015, 13:29   /   ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 
 

Από τις 2 έως τις 19 Ιουνίου οι εγγραφές στα δημοτικά και τα νηπιαγωγεία-Τα δικαιολογητικά της εγγραφής

ΜΑΘΗΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥΗ Δ/νση Π. Ε. Φθιώτιδας ενημερώνει τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών ότι, σύμφωνα με το Ν. 2327/95 άρθρο 10 παρ. 1 (ΦΕΚ 156 τ. Α΄) και το Ν. 3518/2006 άρθρο 73 παρ. 1α (ΦΕΚ 272 τ. Α΄), το σχολικό έτος 2015-2016 εγγράφονται στα Σχολεία:

 • Στην Α΄ τάξη του Δημοτικού οι γεννηθέντες το 2009.
 • Στα Νηπιαγωγεία οι γεννηθέντες το 2010 (νήπια) και 2011 (προνήπια). Υπενθυμίζουμε ότι η φοίτηση όσων Νηπίων την 31η Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής συμπληρώνουν ηλικία πέντε (5) ετών είναι υποχρεωτική.

Τέλος, τονίζουμε, ότι οι εγγραφές θα πραγματοποιηθούν κανονικά από 2 – 19 Ιουνίου του 2015  (Ν. 2817/2000 άρθ. 7 παρ. 3).

 

Δικαιολογητικά εγγραφής στην Α΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου:

 1. Πιστοποιητικό γέννησης (Αναζητείται αυτεπάγγελτα από το σχολείο)
 2. Επίδειξη βιβλιαρίου υγείας του μαθητή
 3. Αποδεικτικό στοιχείο για τη διεύθυνση κατοικίας του μαθητή
 4. Βεβαίωση παρακολούθησης νηπιαγωγείου
 5. Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.) (Το έντυπο παραλαμβάνεται από το σχολείο)

 

Δικαιολογητικά εγγραφής στο Νηπιαγωγείο:

 1. Πιστοποιητικό γέννησης (Αναζητείται αυτεπάγγελτα από το σχολείο)
 2. Επίδειξη βιβλιαρίου υγείας του μαθητή
 3. Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.) (Το έντυπο παραλαμβάνεται από το σχολείο)
 4. Αποδεικτικό στοιχείο για τη διεύθυνση κατοικίας του μαθητή
 5. Δήλωση του γονέα ότι αναλαμβάνει την ευθύνη για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση του νηπίου.

 

 

                                                       

 


Niki Giannoulidou