0
Δημοσιεύτηκε 21 Φεβ 2018, 13:18   /   ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 
 

Δελτίο Τύπου Δήμου Στυλίδας για το δωρεάν πετρέλαιο στα σχολεία της Αν.Φθιώτιδας

img 0757 ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑ img 0758 ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑ img 0759 ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑ img 0760 ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑ img 0761 ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑ img 0762 ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑ

img 0763 ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑ img 0764 ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑ img 0765 ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑ img 0766 ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑ img 0767 ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑ

img 0768 ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑ img 0769 ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑ img 0770 ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑ img 0771 ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑ


Niki Giannoulidou

 
Niki Giannoulidou