0
Δημοσιεύτηκε 3 Νοέ 2012, 07:48   /   ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 
 

Διαβάστε τι αναφέρει η Εισηγητική Έκθεση του προϋπολογισμού για την Παιδεία ,τον Πολιτισμό και τον Αθλητισμό

Στη σελίδα 48 της Εισηγητικής Έκθεσης του προϋπολογισμού για το 2013 αναφέρονται τα εξής σχετικά με την Παιδεία,τον Αθλητισμό και τον Πολιτισμό :
• συγχωνεύσεις τμημάτων ΑΕΙ και ΤΕΙ χωρίς μείωση του αριθμού των εισελθόντων φοιτητών.
• περικοπή του κόστους των βιβλίων των μαθητών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς τα βιβλία θα χρεώνονται στους γονείς των μαθητών για το σχολικό έτος με υποχρέωση επιστροφής ή αλλιώς πληρωμής για όσα δεν επιστραφούν.
• δομική αναθεώρηση στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση με στόχο την περικοπή του μισθολογικού κόστους των αναπληρωτών καθηγητών με τη βέλτιστη αξιοποίηση των μόνιμων εκπαιδευτικών και την ορθολογικότερη κατανομή τους στις οργανικές θέσεις.
• εξορθολογισμός του μισθολογικού κόστους του μη μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού της Ανώτατης Εκπαίδευσης από την μείωση του αριθμού των τμημάτων της Ανώτατης Εκπαίδευσης.
•μείωση της κρατικής επιχορήγησης στους κρατικούς και μη κρατικούς φορείς, όπως Ομοσπονδίες, Αθλητικά Κέντρα, Θέατρα, Μουσεία, Φεστιβάλ, καθώς η δαπάνη μισθοδοσίας προσωπικού θα καλύπτεται από κρατική επιχορήγηση, ενώ οι μη λειτουργικές δαπάνες θα καλύπτονται από άλλες προσόδους των ίδιων των φορέων.
• συγχωνεύσεις σχολικών μονάδων στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση.


Niki Giannoulidou