0
Δημοσιεύτηκε 1 Απρ 2014, 11:20   /   ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 
 

Ο απολογισμός της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής των δημοτικών & νηπιαγωγείων Δήμου Στυλίδας

1o dimotiko 1o nipiagwgeio stylidas1 630x284 ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Στις 20  Μαρτίου 2014 συνήλθε σε συνεδρίαση στα γραφεία του Δήμου η Ενιαία Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπ/σης Δημοτικών Σχολείων & Νηπιαγωγείων Δήμου Στυλίδας

Η Σχολική Επιτροπή αφού προέβη σε αναλυτικό έλεγχο των εσόδων και εξόδων αυτής για
το Οικονομικό Έτος 2013 ομόφωνα ενέκρινε τη διαχείριση του Οικονομικού Έτους 2013 ως εξής :

Υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης 2012 € 25.697,05€

Έσοδα από Επιχορηγήσεις € 57.815,71€

Γενικά Έσοδα € 4.406,01 €€

Έξοδα € 62.478,21€

Υπόλοιπο € 25.440,56€
Το παραπάνω ταμειακό υπόλοιπο υπάρχει ως εξής:

1. Στον υπ΄αριθμ 00895452111 λογαριασμό του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου τηςΣχολικής κοινότητας Δημοτικού Σχολείου & Νηπιαγωγείου Πελασγίας ποσό 3.985,15€
2. Στον υπ΄αριθμ 88181450 Λογαριασμό της Εμπορικής Τράπεζας της Σχολικής Κοινότητας του 2ου Δημ. Σχολείου Εχιναίων ποσό 4.636,13 €
3. Στον Λογαριασμό του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου της Σχολικής Κοινότητας Δημοτικού Σχολείου & Νηπιαγωγείου Γλύφας ποσό 1.215,67€
4.Στον υπ΄ αριθμ. 88187831 Λογαριασμό της Εμπορικής Τράπεζας της Σχολικής Κοινότητας Νηπιαγωγείου Καραβομύλου & Αχινού ποσό72,16 €
5. Στον υπ΄ αριθμ. 88175247 Λογαριασμό της Εμπορικής Τράπεζας της Σχολικής Κοινότητας του 1ου Δημοτικού Σχολείου Στυλίδας ποσό 7.530,61€ λεπτά στο ταμείο της Σχολικής Κοινότητας
6. Στον υπ΄ αριθμ. 88187822 Λογαριασμό της Εμπορικής Τράπεζας της Σχολικής Κοινότητας του 1ου Νηπιαγωγείου Στυλίδας ποσό 3.354,04€
7. Στον υπ΄ αριθμ. 88184912 Λογαριασμό της Εμπορικής Τράπεζας της Σχολικής Κοινότητας του 2ου Νηπιαγωγείου Στυλίδας ποσό 1.709,24 €
8. Στον υπ΄ αριθμ. 88178998 Λογαριασμό της Εμπορικής Τράπεζας της Σχολικής Κοινότητας του 2ου Δημοτικού Σχολείου Στυλίδας ποσό 2.228,41€
9. Στον Λογαριασμό του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου της Σχολικής Κοινότητας του 1ου Δημοτικού Σχολείου Εχιναίων και Νηπιαγωγείου Ραχών ποσό 208,69 €
10. Στον υπ αριθμ΄474 6088678 λογαριασμό της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Α/βάθμιας Εκπ/σης ποσό 0,76 €
και
Στο ταμείο του υπεύθυνου οικονομικής διαχείρισης, σε μετρητά, 499,70€

Η ανωτέρω απόφαση της Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Στυλίδας αφού εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο Στυλίδας θα υποβληθεί για έλεγχο στο Ελεγκτικό Συνέδριο.

Απόσπασμα από το πρακτικό της αριθμ. 2/2014 συνεδρίασης της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής
Α/θμιας Εκπ/σης Δημοτικών Σχολείων & Νηπιαγωγείων Δήμου Στυλίδας, Αρ. Απόφασης: 6/2014

έρευνα stilida.com


Niki Giannoulidou

 
Niki Giannoulidou