0
Δημοσιεύτηκε 1 Απρ 2014, 11:20   /   ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 
 

Ο απολογισμός της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής των δημοτικών & νηπιαγωγείων Δήμου Στυλίδας

1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ &  1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΥΛΙΔΑΣ

Στις 20  Μαρτίου 2014 συνήλθε σε συνεδρίαση στα γραφεία του Δήμου η Ενιαία Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπ/σης Δημοτικών Σχολείων & Νηπιαγωγείων Δήμου Στυλίδας

Η Σχολική Επιτροπή αφού προέβη σε αναλυτικό έλεγχο των εσόδων και εξόδων αυτής για
το Οικονομικό Έτος 2013 ομόφωνα ενέκρινε τη διαχείριση του Οικονομικού Έτους 2013 ως εξής :

Υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης 2012 € 25.697,05€

Έσοδα από Επιχορηγήσεις € 57.815,71€

Γενικά Έσοδα € 4.406,01 €€

Έξοδα € 62.478,21€

Υπόλοιπο € 25.440,56€
Το παραπάνω ταμειακό υπόλοιπο υπάρχει ως εξής:

1. Στον υπ΄αριθμ 00895452111 λογαριασμό του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου τηςΣχολικής κοινότητας Δημοτικού Σχολείου & Νηπιαγωγείου Πελασγίας ποσό 3.985,15€
2. Στον υπ΄αριθμ 88181450 Λογαριασμό της Εμπορικής Τράπεζας της Σχολικής Κοινότητας του 2ου Δημ. Σχολείου Εχιναίων ποσό 4.636,13 €
3. Στον Λογαριασμό του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου της Σχολικής Κοινότητας Δημοτικού Σχολείου & Νηπιαγωγείου Γλύφας ποσό 1.215,67€
4.Στον υπ΄ αριθμ. 88187831 Λογαριασμό της Εμπορικής Τράπεζας της Σχολικής Κοινότητας Νηπιαγωγείου Καραβομύλου & Αχινού ποσό72,16 €
5. Στον υπ΄ αριθμ. 88175247 Λογαριασμό της Εμπορικής Τράπεζας της Σχολικής Κοινότητας του 1ου Δημοτικού Σχολείου Στυλίδας ποσό 7.530,61€ λεπτά στο ταμείο της Σχολικής Κοινότητας
6. Στον υπ΄ αριθμ. 88187822 Λογαριασμό της Εμπορικής Τράπεζας της Σχολικής Κοινότητας του 1ου Νηπιαγωγείου Στυλίδας ποσό 3.354,04€
7. Στον υπ΄ αριθμ. 88184912 Λογαριασμό της Εμπορικής Τράπεζας της Σχολικής Κοινότητας του 2ου Νηπιαγωγείου Στυλίδας ποσό 1.709,24 €
8. Στον υπ΄ αριθμ. 88178998 Λογαριασμό της Εμπορικής Τράπεζας της Σχολικής Κοινότητας του 2ου Δημοτικού Σχολείου Στυλίδας ποσό 2.228,41€
9. Στον Λογαριασμό του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου της Σχολικής Κοινότητας του 1ου Δημοτικού Σχολείου Εχιναίων και Νηπιαγωγείου Ραχών ποσό 208,69 €
10. Στον υπ αριθμ΄474 6088678 λογαριασμό της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Α/βάθμιας Εκπ/σης ποσό 0,76 €
και
Στο ταμείο του υπεύθυνου οικονομικής διαχείρισης, σε μετρητά, 499,70€

Η ανωτέρω απόφαση της Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Στυλίδας αφού εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο Στυλίδας θα υποβληθεί για έλεγχο στο Ελεγκτικό Συνέδριο.

Απόσπασμα από το πρακτικό της αριθμ. 2/2014 συνεδρίασης της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής
Α/θμιας Εκπ/σης Δημοτικών Σχολείων & Νηπιαγωγείων Δήμου Στυλίδας, Αρ. Απόφασης: 6/2014

έρευνα stilida.com


Niki Giannoulidou