Σάββατο, 3 Ιουνίου, 2023
Κουτσούκου • Κέντρο Ειδικών Θεραπειών

Πρόγραμμα Ενισχυτικής Διδασκαλίας 2012-2015

Εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ το πρόγραμμα Ενισχυτικής Διδασκαλίας για τους μαθητές στα σχολεία.

Για το έργο της Ενισχυτικής Διδασκαλίας θα δημιουργηθούν ειδικά κέντρα.

Οι μαθητές που συμμετέχουν στην πρώτη βαθμίδα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Γυμνάσιο) πρέπει να είναι σε θέση, χωρίς επιπλέον δαπάνες σε συμπληρωματικά εξωσχολικά μαθήματα, να ολοκληρώσουν την υποχρεωτική εκπαίδευση και να έχουν πρόσβαση στη δεύτερη βαθμίδα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Γενική – Τεχνική Εκπαίδευση). Η Ενισχυτική Διδασκαλία, ως υποστηρικτικός θεσμός της εκπαίδευσης, μπορεί να αποτελέσει μία από τις ειδικά στοχευμένες παρεμβάσεις στην κατεύθυνση της ενίσχυσης της ισότητας των ευκαιριών και της δυνατότητας πρόσβασης για όλους στο εκπαιδευτικό σύστημα. Η προκηρυσσόμενη Πράξη αφορά στην ανάπτυξη αυτοτελούς υποστηρικτικού προγράμματος διδασκαλίας σε ομάδες μαθητών που έχουν κενά ή προβλήματα μάθησης στην πρώτη βαθμίδα της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γυμνάσιο), για τα σχολικά έτη 2012-2013, 2013-2014 και 2014-2015.

Σκοπός της Ενισχυτικής ∆ιδασκαλίας (Ε.∆.) είναι η επανένταξη των µαθητών στη µαθησιακή διαδικασία, η µείωση της µαθητικής διαρροής, η ενίσχυση της πρόσβασης και της συµµετοχής όλων στο εκπαιδευτικό σύστηµα και η βελτίωση της απόδοσής τους. Οι µαθητές που συµµετέχουν στην πρώτη βαθµίδα της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης – Γυµνάσιο – πρέπει να είναι σε θέση, χωρίς επιπλέον δαπάνες σε συµπληρωµατικά εξωσχολικά µαθήµατα, να ολοκληρώσουν την υποχρεωτική εκπαίδευση και να έχουν πρόσβαση στη δεύτερη βαθµίδα της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης (Γενική – Τεχνική Εκπαίδευση).

Η Ενισχυτική ∆ιδασκαλία, ως υποστηρικτικός θεσµός της εκπαίδευσης, µπορεί να αποτελέσει µία από τις ειδικά στοχευµένες παρεµβάσεις στην κατεύθυνση της ενίσχυσης της ισότητας των ευκαιριών και της δυνατότητας πρόσβασης για όλους στο εκπαιδευτικό σύστηµα.

Η προκηρυσσόµενη Πράξη αφορά στην ανάπτυξη αυτοτελούς υποστηρικτικού προγράµµατος διδασκαλίας σε οµάδες µαθητών που έχουν κενά ή προβλήµατα µάθησης στην πρώτη βαθµίδα της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης – Γυµνάσιο – από την ένταξη της σχετικής προκηρυσσόµενης Πράξης και για τα σχολικά έτη 2012-2013, 2013-2014 και
2014-2015, για τις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης, για τις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου
και για τις 2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου.

Η Ενισχυτική ∆ιδασκαλία ως θεσµός στοχεύει:

  • στη διδακτική και παιδαγωγική ενίσχυση των αδύνατων µαθητών, προκειµένου να είναι σε θέση χωρίς επιπλέον δαπάνες σε συµπληρωµατικά εξωσχολικά µαθήµατα να ολοκληρώσουν την υποχρεωτική εκπαίδευση και να έχουν πρόσβαση στη δεύτερη βαθµίδα της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης (Γενική – Τεχνική Εκπαίδευση),
  •  στην επανένταξη των µαθητών στη µαθησιακή διαδικασία,
  • στη µείωση της µαθητικής διαρροής,
  •  στη βελτίωσης της απόδοσης των µαθητών,
  •  στην ενίσχυση της πρόσβασης και συµµετοχής όλων στο εκπαιδευτικό σύστηµα,
  • στη βελτίωση της ποιότητας και αποτελεσµατικότητας του εκπαιδευτικού συστήµατος.

Με τον όρο «Ενισχυτική ∆ιδασκαλία» στην πρώτη βαθµίδα της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης – Γυµνάσιο – νοείται η παρακολούθηση αυτοτελούς υποστηρικτικού προγράµµατος διδασκαλίας σε µαθήµατα όπως ενδεικτικά αναφέρονται η Γλωσσική
∆ιδασκαλία (Αρχαία και Νέα Ελληνικά), τα Μαθηµατικά, η Φυσική, η Χηµεία, οι Ξένες
Γλώσσες κλπ.

Η οργάνωση και λειτουργία των προγραµµάτων Ενισχυτικής ∆ιδασκαλίας θα καθοριστούν µε Υπουργική Απόφαση του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.

Η πρόσκληση απευθυνεται στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων (ΕΥΕ ΕΔ) του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α

Η υποβολή των αιτήσεων περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

(i) Αίτηση Χρηματοδότησης, υπόδειγμα της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση, και βρίσκεται δημοσιευμένο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.edulll.gr.

(ii) Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΔΠ), υπόδειγμα του οποίου επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση και διατίθεται από την ΕΥΔ και βρίσκεται δημοσιευμένο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.edulll.gr. Προτάσεις που υποβάλλονται χωρίς τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου ΤΔΠ απορρίπτονται.

(iii) Βεβαίωση Διαχειριστικής Επάρκειας Δικαιούχου (πιστοποιητικό με βάση το Πρότυπο ΕΛΟΤ) ή προσωρινή Βεβαίωση Διαχειριστικής Επάρκειας ικαιούχου για τη μεταβατική περίοδο από τη Διαχειριστική Αρχή του ΕΠΕΔΒΜ 2007-2013.

(iv) Κανονιστικό πλαίσιο του φορέα λειτουργίας και συντήρησης της πράξης και των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων του.

(v) Βεβαίωση του δικαιούχου περί μη χρηματοδότησης της προβλεπόμενης δαπάνης της πράξης από άλλα κοινοτικά ή εθνικά χρηματοδοτικά μέσα, στο πλαίσιο της τρέχουσας ή προηγούμενης προγραμματικής περιόδου.

(vi) Απόφαση του αρμοδίου οργάνου του δικαιούχου για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης.

(vii) Απόφαση ορισμού Υπεύθυνου της Πράξης.

(viii) Παράρτημα με:

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου για όλες τις δράσεις της υποβαλλόμενης πράξης
Τεκμηρίωση της πλήρωσης των κριτηρίων ένταξης πράξεων:
Πληρότητα και σαφήνεια της πρότασης
Σκοπιμότητα της πράξης
Τήρηση εθνικών και κοινοτικών κανόνων
Ωριμότητα της πράξης

όπως εξειδικεύονται στην παρούσα πρόσκληση.

Τεκμηρίωση της πλήρωσης των ποιοτικών κριτηρίων ένταξης πράξεων όπως εξειδικεύονται στην παρούσα πρόσκληση.
Έντυπο ανάλυση κόστους των επιμέρους δράσεων και υποέργων της Πράξης.

Τι χρηματοδοτείται

Δράσεις για τη σύσταση και δημιουργία Δικτύου Κέντρων Ενισχυτικής Διδασκαλίας
Εμπλουτισμός του εκπαιδευτικού δυναμικού και λειτουργία των Κέντρων Ενισχυτικής Διδασκαλίας

Προϋπολογισμός

€ 51.000.000

Ολη την πρόσκληση του ΕΣΠΑ θα την δείτε εδώ

πηγή http://www.dikaiologitika.gr/

 

 

 

- Διαφήμιση -

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

- Διαφήμιση -
Αφοί Τσιμπούρη • Υδραυλικά

Τελευταία Νέα

Άνυδρο: Τους «χτύπησε» το ρεύμα εν ώρα εργασίας

Το περιστατικό συνέβη σήμερα το μεσημέρι στο χωριό Άνυδρο. Δύο εργάτες κατά τη διάρκεια της εργασίας τους,  ακούμπησαν σε καλώδιο...
- Διαφήμιση -
Σκάρλας • Moto Service

Περισσότερα Άρθρα

- Διαφήμιση -
Kalantzis Bros • Αποφράξεις - Μεταφορές Λυμάτων