Σάββατο, 3 Ιουνίου, 2023
Κουτσούκου • Κέντρο Ειδικών Θεραπειών

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα του Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Στυλίδας

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ

Τα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) είναι η βασική δομή εκπαίδευσης ενηλίκων που από το 2010 λειτουργεί σε τοπικό επίπεδο (επίπεδο Δήμου). Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το ν.3879/2010 «Ανάπτυξη της Διά Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις», αρθρ.8, παρ. 4,  ο Δήμος αναλαμβάνει την «ίδρυση και λειτουργία Κέντρων Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.), που οργανώνονται στο πλαίσιο της υπηρεσιακής  μονάδας που ασκεί αρμοδιότητες δια βίου μάθησης ή νομικού προσώπου του Δήμου που εφαρμόζουν το τοπικό πρόγραμμα διά βίου μάθησης».

Σκοπός του Προγράμματος – Στόχοι

Το Πρόγραμμα στοχεύει στη συνεργασία των φορέων διοίκησης και των φορέων παροχής υπηρεσιών δια βίου μάθησης και αποσκοπεί στην ευρύτερη εφαρμογή του θεσμικού συστήματος παροχής εκπαιδευτικών υπηρεσιών σε ενήλικες μέσω της λειτουργίας Δομών (Κέντρων Δια Βίου Μάθησης) που παρέχουν δια βίου μάθηση σε όλους τους πολίτες.

Σκοπός της λειτουργίας και υλοποίησης του Προγράμματος, μεταξύ άλλων, είναι και η ενεργοποίηση του Εθνικού Δικτύου Δια Βίου Μάθησης, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης ως επιτελικού φορέα της δια βίου μάθησης, όπως έχει προβλεφθεί στο ν.3879/2010.

Στην κατεύθυνση της αξιοποίησης των διαθέσιμων κοινοτικών πόρων, η υποστήριξη και προώθηση του εκπαιδευτικού έργου και των εν γένει δράσεων του ενεργοποιείται:

(α) με εκπαιδευτικές δράσεις ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ,

(β) με εκπαιδευτικές δράσεις ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ, οι οποίες μετά από πρόταση των αιτούντων Δήμων και έγκριση του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. θα υλοποιούνται

Μέσα από αυτήν την κατεύθυνση, τα Κ.Δ.Β.Μ., ως μονάδες εκπαίδευσης ενηλίκων και υποσύστημα της δια βίου μάθησης, στοχεύουν -ως προς τους εκπαιδευομένους τους στους οποίους χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης- στα εξής:

 • Δημιουργία θετικής στάσης ως προς τη μάθηση και ενίσχυση των ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην εκπαίδευση
 • Ενίσχυση της ικανότητας προσαρμογής στις γνωστικές απαιτήσεις ενός συνεχώς εξελισσόμενου κοινωνικο-οικονομικού χώρου δράσης των ενηλίκων πολιτών
 • Σύνδεση ή επανασύνδεση με την εκπαιδευτική διαδικασία ενηλίκων, οι οποίοι για οποιονδήποτε λόγο δεν ολοκλήρωσαν την υποχρεωτική εκπαίδευση
 • Ενίσχυση των δυνατοτήτων πρόσβασης στην αγορά εργασίας, καθώς και της διατήρησης της θέσης εργασίας ή της επαγγελματικής εξέλιξης
 • Συμμετοχή στην «κοινωνία της γνώσης και της πληροφορίας» και πρόσβαση στις νέες εργασιακές, οικονομικές, κοινωνικές και πολιτιστικές ευκαιρίες
 • Αναβάθμιση των συνθηκών εκπαίδευσης, εργασίας και κοινωνικής κατάστασης ευάλωτων κοινωνικών ομάδων του πληθυσμού
 • Ανάπτυξη της ενεργού ιδιότητας του πολίτη
 • Δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου στο πεδίο του πολιτισμού
 • Ενίσχυση της ισότητας των δύο φύλων

Δικαίωμα Συμμετοχής

Στο πλαίσιο των αρχών της ισότητας των ευκαιριών και της μη διάκρισης εξαιτίας της φυλής ή της εθνικής καταγωγής, της θρησκείας ή και των πεποιθήσεων, της ύπαρξης αναπηρίας, του φύλου και της ηλικίας, τα παρεχόμενα εκπαιδευτικά προγράμματα μέσα από τα Κέντρα  Δια Βίου Μάθησης απευθύνονται σε όλους τους  ενήλικες,  άνεργους και εργαζόμενους, ανεξάρτητα από φύλο, μορφωτικό επίπεδο, χώρα καταγωγής, θρησκεία, τόπο διαμονής, νέους, φοιτητές κ.λπ., με μόνη προϋπόθεση το ενδιαφέρον τους για γνώση και ενεργό συμμετοχή. Η ανάπτυξη ανεξάρτητων τμημάτων μάθησης για ευάλωτες κοινωνικά ομάδες (Τσιγγάνοι, Φυλακισμένοι, Μουσουλμανική Μειονότητα, Μετανάστες – Παλιννοστούντες, ΑμεΑ) στοχεύει στην ισότιμη ένταξή τους στη σύγχρονη κοινωνία.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα (25ωρα ή 50ωρα) παρέχονται ΔΩΡΕΑΝ σε ΟΛΟΥΣ τους πολίτες του Δήμου Στυλίδας, άνω των 18 ετών.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Κ.Δ.Β.Μ. ΣΤΥΛΙΔΑΣ

 

 1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

1.1. Καινοτομία – Επιχειρηματικότητα – Διοίκηση Επιχειρήσεων 25Ω

1.2. Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα 50Ω

1.3. Επιχειρηματικότητα και Τουριστική – Πολιτιστική Ανάπτυξη 25Ω

1.4. Αγροτική Επιχειρηματικότητα – Marketing Αγροτικών Προϊόντων 25Ω

1.5. Βιολογικά Προϊόντα: Παραγωγή – Πιστοποίηση – Διάθεση 25Ω

1.6. Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα – e-επιχειρείν 25Ω

1.7. Πράσινη Επιχειρηματικότητα 25Ω

1.8. Δημιουργώ τη δική μου επιχείρηση 25Ω

1.9. Σύγχρονες Τραπεζικές Συναλλαγές 25Ω

1.10. Υπολογίζοντας τις δαπάνες του νοικοκυριού 25Ω

1.11. Συμβουλευτική σταδιοδρομίας 25Ω

1.12. Επαγγελματική ενεργοποίηση ανέργων γυναικών 25Ω

 

 1. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

2.1. Περιβάλλον και καθημερινή ζωή 25Ω

2.2. Γεωργία και Φυσικοί Πόροι 25Ω

2.3. Συλλογικές Περιβαλλοντικές Δράσεις 25Ω

2.4. Οικολογικές λύσεις για το σπίτι 25Ω

2.5. Προστασία και Δικαιώματα Καταναλωτή 25Ω

2.6. Ασφάλεια –Ποιότητα Τροφίμων 25Ω

2.7. Αστικοί λαχανόκηποι 25Ω

2.8. Πρακτικές συμβουλές (υγιεινής) διατροφής 25Ω

2.9. Αγωγή Υγείας – Πρώτες Βοήθειες 25Ω

2.10. Διαμόρφωση και διακόσμηση εσωτερικών χώρων 25Ω (ΔΕΝ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ)

 

 1. ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

3.1. Επεξεργασία Κειμένου – Διαδίκτυο (Ι) 50Ω

3.2. Υπολογιστικά Φύλλα – Παρουσιάσεις (ΙΙ) 50Ω

3.3. Βάσεις Δεδομένων – Εξειδικευμένα θέματα (ΙΙΙ) 50Ω

3.4. Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή 25Ω

3.5 Ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media) 25Ω

3.6. Δημιουργία Ιστοσελίδας 50Ω

3.7. Ηλεκτρονική εφημερίδα 50Ω

3.8.Εξοικείωση με ηλεκτρονικές μορφές μάθησης – e-learning (25Ω) e-Κ.Δ.Β.Μ.

 

 1. ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

4.1. Ελληνικό Αλφαβητικό σύστημα 25Ω

4.2. Βελτιώνω την ορθογραφία μου 25Ω

4.3. Σύνταξη εγγράφων – φορμών 50Ω

4.4. Αγγλικά για το χώρο εργασίας (Α2-Β1) 25Ω

4.5. Αγγλικά για τον τουρισμό (Α2) 25Ω

4.6. Γαλλικά για τον τουρισμό (Α1-Α2) 25Ω

4.7. Γερμανικά για τον τουρισμό (Α1-Α2) 25Ω

4.8. Ιταλικά για τον τουρισμό (Α1-Α2) 25Ω

4.9. Ισπανικά για τον τουρισμό (Α1-Α2) 25Ω

4.10. Ρωσικά για τον τουρισμό (Α1-Α2) 25Ω (ΔΕΝ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ)

4.11. Κινεζικά για τον τουρισμό (Α1-Α2) 25Ω (ΔΕΝ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ)

4.12. Τουρκικά για τον τουρισμό (Α1-Α2) 25Ω (ΔΕΝ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ)

 

 1. ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ

5.1. Διαχείριση εργασιακού άγχους/Εναρμόνιση επαγγελματικής και προσωπικής ζωής 25Ω

5.2. Αποτελεσματική συνεργασία στον εργασιακό χώρο 25Ω

5.3. Αποτελεσματική ηγεσία στην εργασία 25Ω

5.4. Διαχείριση χρόνου 25Ω

5.5 Διαχείριση διαπροσωπικών σχέσεων 25Ω

5.6. Επικοινωνία και δυναμική της Ομάδας 25Ω

5.7. Εθελοντικές δράσεις στην τοπική κοινωνία 25Ω

5.8. Αποτελεσματική επικοινωνία με φορείς και υπηρεσίες 50Ω

5.9. Αντιμετώπιση της κοινωνικής κρίσης στην καθημερινή ζωή 25Ω

 

 1. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ

6.1. Ιστορία της Τέχνης 25Ω

6.2. Εικαστικό Εργαστήρι 50Ω

6.3. Φωτογραφία 25Ω (ΔΕΝ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ)

6.4. Κινηματογράφος 25Ω (ΔΕΝ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ)

6.5. Εργαστήρι δημιουργίας Βίντεο 50Ω (ΔΕΝ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ)

6.6. Θεατρικό Εργαστήρι (ανεβάζω τη δική μου παράσταση) 50Ω (ΔΕΝ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ)

6.7. Εργαστήρι μουσικής 50Ω

6.8. Εργαστήρι Δημιουργικής Γραφής 50Ω (ΔΕΝ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ)

6.9. Αξιοποίηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς 25Ω

6.10. Τοπική Ιστορία 25Ω

 

 1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΩΝ

7.1. Μετανάστες – Υποστήριξη στην καθημερινή ζωή 25Ω

7.2. Τσιγγάνοι – Γλωσσικές δεξιότητες Ι 50Ω

7.3. Τσιγγάνοι – Γλωσσικές δεξιότητες ΙΙ 50Ω

7.4. Τσιγγάνοι – Υποστήριξη στην καθημερινή ζωή 25Ω

Οι αιτήσεις υποβάλλονται απαραίτητα με προσκόμιση φωτοτυπίας ταυτότητας:

1) Στα ΚΕΠ του Δήμου

2) Ταχυδρομικά στην διεύθυνση:

ΚΔΒΜ ΣΤΥΛΙΔΑΣ, Ελευθερίου Βενιζέλου31& Θερμοπύλων,ΤΚ.35300,Στυλίδα

3) Ηλεκτρονικά στο:[email protected](αρκεί να είναι η αίτηση σκαναρισμένη και υπογεγραμμένη και η ταυτότητα σκαναρισμένη)

Για περισσότερες πληροφορίες στα τηλ.2238350100/2238350123 και στο [email protected]

Αίτηση σε ηλεκτρονική μορφή: http://docs.com/1BYEX

Υπεύθυνος Εκπαίδευσης ΚΔΒΜ Στυλίδος :Ηρακλής Καραναστάσης

κινητό:6973827807,e-mail:[email protected]

stilida.com

 

- Διαφήμιση -
Κουτσούκου • Κέντρο Ειδικών Θεραπειών

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

- Διαφήμιση -
Αφοί Τσιμπούρη • Υδραυλικά

Τελευταία Νέα

Άνυδρο: Τους «χτύπησε» το ρεύμα εν ώρα εργασίας

Το περιστατικό συνέβη σήμερα το μεσημέρι στο χωριό Άνυδρο. Δύο εργάτες κατά τη διάρκεια της εργασίας τους,  ακούμπησαν σε καλώδιο...
- Διαφήμιση -
Σκάρλας • Moto Service

Περισσότερα Άρθρα

- Διαφήμιση -
Kalantzis Bros • Αποφράξεις - Μεταφορές Λυμάτων