Σάββατο, 25 Μαΐου, 2024
Μυρμιδόνες Στυλίδας • Αθλητικός Σύλλογος MMA
Κουτσούκου • Κέντρο Ειδικών Θεραπειών

Ανακοίνωση-Πρόσκληση περί των επικείμενων εκλογών του Επιμελητηρίου Φθιώτιδας

EKLOGESEBE17_F11385

Η Εκλογική Επιτροπή του Επιμελητηρίου Φθιώτιδας, ανακοινώνει ότι:

 

 1. Οι εκλογές για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Φθιώτιδας θα διεξαχθούν κατά τον κάτωθι τρόπο:

  α) Την Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου 2017 και από ώρα 10:00 έως ώρα 18:00, στην Αταλάντη, στην αίθουσα του Κωνσταντίνειου Πνευματικού Κέντρου Αταλάντης, επί της οδού Ε. Χρήστου & Ν. Μεταξά 1 .

  β) Την Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2017, και από ώρα 10:00 έως ώρα 18:00 στη Στυλίδα, στην αίθουσα του Ο.Σ.Κ. στο Πάρκο του Λαού .

  γ) Το Σάββατο 16 Δεκεμβρίου 2017 και από ώρα 10:00 έως ώρα 18:00 στη Μακρακώμη, στην Αίθουσα Πολλαπλών χρήσεων που βρίσκεται στην Πλατεία Δημοκρατίας  της Δημοτικής Ενότητας Μακρακώμης .

  δ) Την Κυριακή 17 Δεκεμβρίου 2017 και από ώρα 08:00 έως ώρα 18:00 στη Λαμία στα γραφεία της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Φθιώτιδας, Όθωνος 3, στη Λαμία.

   

 2. Ο αριθμός των αντιπροσώπων (εδρών) που θα εκλεγούν σε κάθε τμήμα του Επιμελητηρίου Φθιώτιδας, σύμφωνα με την 104942/29-9-2017 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, είναι:

  ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΤΜΉΜΑ            8 έδρες

  ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ     4 έδρες

  ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ          9 έδρες

   

 3. Στους εκλογικούς καταλόγους καταχωρούνται τα μέλη εκείνα που έχουν συμπληρώσει ένα χρόνο από την εγγραφή τους στο Επιμελητήριο, δηλαδή έχουν εγγραφεί μέχρι και 13-12-2016 και έχουν εξοφλήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις ως εξής (όπως ισχύει σύμφωνα με το εδ. 2 της  παρ. 2 του αρ. 58 Ν.4484/2017): α)Νομικά πρόσωπα μέλη του Επιμελητηρίου που έχουν καταβάλει τα τέλη τήρησης Μερίδας ΓΕΜΗ μέχρι και του έτους 2016, β) Φυσικά πρόσωπα , μέλη του Επιμελητηρίου που έχουν καταβάλει τα τέλη τήρησης Μερίδας ΓΕΜΗ ή την ετήσια συνδρομή στο οικείο Επιμελητήριο μέχρι και το έτος 2016, το αργότερο  έως και την Παρασκευή 3-11-2017 με την λήξη του ωραρίου λειτουργίας του Ταμείου του Επιμελητηρίου ήτοι ώρα 13.00, δηλαδή τουλάχιστον 40 ημέρες πριν από τις εκλογές.

   

 4. Η Εκλογική Επιτροπή καλεί τα νομικά πρόσωπα (επιχειρήσεις – μέλη του Επιμελητηρίου Φθιώτιδας) τα μέλη των οποίων δεν καταχωρούνται αυτεπάγγελτα στους εκλογικούς καταλόγους να υποβάλουν το αργότερο μέχρι και τις    6-12-2017 και τις ώρες λειτουργίας του Επιμελητηρίου, ήτοι από ώρα 9.00 π.μ. έως ώρα 15.00 μ.μ. τις εξουσιοδοτήσεις για τους εκπροσώπους τους που θα ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα αφού συμπληρώσουν τα έντυπα που η εκλογική επιτροπή θα τους αποστείλει.

  Ειδικότερα η Εκλογική Επιτροπή επισημαίνει ότι:

  • Στις Ο.Ε. που έχουν τρεις και άνω ομόρρυθμους εταίρους, πρέπει να επιλεγούν και υποδειχθούν από το νόμιμο εκπρόσωπο  των εταιρειών μέχρι δύο ομόρρυθμοι εταίροι.
  • Στις Ε.Ε. που έχουν τρεις και άνω εταίρους, πρέπει να επιλεγούν και υποδειχθούν από το νόμιμο εκπρόσωπο  των εταιρειών είτε δύο ομόρρυθμοι εταίροι είτε ένας ομόρρυθμος και ένας ετερόρρυθμος εταίρος.
  • Στις ΕΠΕ που έχουν τρεις και άνω εταίρους και διαχειριστές, πρέπει να επιλεγούν και να υποδειχθούν από την εταιρία μέχρι δύο εξ’ αυτών (δηλαδή είτε δύο διαχειριστές, είτε ένας διαχειριστής και ένας εταίρος). (Προσοχή: Δεν μπορούν να επιλεγούν δύο απλοί εταίροι).
  • Στις ΙΚΕ που έχουν τρεις και άνω εταίρους και διαχειριστές, πρέπει να επιλεγούν και να υποδειχθούν από την εταιρία μέχρι δύο εξ’ αυτών (δηλαδή είτε δύο διαχειριστές, είτε ένας διαχειριστής και ένας εταίρος).(Προσοχή: Δεν μπορούν να επιλεγούν δύο απλοί εταίροι).
  • Στις Α.Ε. πρέπει να επιλεγούν και να υποδειχθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο τρεις εκπρόσωποι, που μπορεί να είναι μέλη του Δ.Σ. ή ανώτατα διοικητικά στελέχη της εταιρίας και που ορίζονται με ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
  • Στα Υποκαταστήματα των Ελληνικών Επιχειρήσεων πρέπει να επιλεγεί και να υποδειχθεί ένας εκπρόσωπος, μεταξύ του διευθυντή ή του αναπληρωτού του.
  • Στα Υποκαταστήματα των αλλοδαπών Α.Ε. και ΕΠΕ πρέπει να επιλεγεί και να υποδειχθεί ένας εκπρόσωπος, μεταξύ του νόμιμου εκπροσώπου ήπράκτορα ή αντικλήτου (υπό τον όρο της αμοιβαιότητας), εάν αυτοί είναι περισσότεροι από ένας.
  • Στους Συν.Π.Ε. πρέπει να επιλεγούν και να υποδειχθούν δύο εκπρόσωποι, δηλαδή ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας ή οι αναπληρωτές τους οι οποίοι πρέπει να είναι μέλη του ΔΣ.

   Γίνεται μνεία ότι ως προς τους εκλογικούς καταλόγους που θα συνταχθούν και θα αναρτηθούν υπάρχει δικαίωμα υποβολής ενστάσεων. Σχετικά με την υποβολή ενστάσεων επί του καταλόγου των υποψηφίων, με την εκδίκασή τους, καθώς και με την ανάρτηση και την υποβολή ενστάσεων επί των προσωρινών καταλόγων, θα προηγηθούν σχετικές ανακοινώσεις της Εκλογικής Επιτροπής.

    

 1. Η υποβολή των αιτήσεων υποψηφιότητας όσων επιθυμούν να εκλεγούν ως αιρετά μέλη του  Δ.Σ. του Επιμελητηρίου Φθιώτιδας θα γίνει κατά συνδυασμό από τον επικεφαλής αυτού το αργότερο τριάντα (30) ημέρες πριν τις εκλογές, ήτοι μέχρι και 13-11-2017 ημέρα Δευτέρα  στο πρωτόκολλο της  Εκλογικής Επιτροπής στα γραφεία του Επιμελητηρίου Φθιώτιδας (Όθωνος 3 στη Λαμία) από ώρα 9.00 π.μ. και μέχρι ώρας 15.00 μ.μ.Κάθε υποψήφιος θα πρέπει να είναι μέλος του Επιμελητηρίου τουλάχιστον για τρία χρόνια είτε ατομικά είτε ως μέλος εταιριών και να έχει εξοφλήσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις μέχρι και του έτους 2016 (όπως ισχύει σύμφωνα με το εδ. 2 της  παρ. 2 του αρ. 58 Ν.4484/2017) έως και 3-11-2017 ημέρα Παρασκευή. Τέλος η αίτηση κάθε υποψηφίου θα συνοδεύεται από Υπεύθυνη Δήλωση για προϋποθέσεις και ασυμβίβαστα, δηλαδή ότι ο υποψήφιος πληροί τις προϋποθέσεις της παρ.4 του άρθρου 3γ του Ν.2081/92 και δεν εμπίπτει στα ασυμβίβαστα που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου, που προστέθηκε με το άρθρο 22 του Ν.3419/2005 καθώς και από απόδειξη καταβολής παραβόλου 50,00 ευρώ στο Ταμείο του Επιμελητηρίου Φθιώτιδας.

   

  ΠΡΟΣΟΧΗ Στις προθεσμίες  που είναι καταληκτικές και ΔΕΝ ΘΑ ΔΟΘΕΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗ

  Α Εξόφλησης  των συνδρομών ή των τελών Γ.Ε.ΜΗ που λήγει 3-11-2017

  Β Υποβολής εντύπων υπόδειξης εκπροσώπων για να ψηφίσουν που λήγει 6-12-2017

  Γ Υποβολής αιτήσεων υποψηφιοτήτων για να εκλεγούν που λήγει 13-11-2017

   

  6) Γνωστοποιείται στα μέλη του Επιμελητηρίου Φθιώτιδας ότι έχει αναρτηθεί στα γραφεία του Επιμελητηρίου Φθιώτιδας κατάλογος των εγγεγραμμένων έως 13-12-2016 μελών του Επιμελητηρίου βάση του Π.Δ. 372/92 “Τρόπος Διενέργειας Εκλογών για την ανάδειξη των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων των Επιμελητηρίων” (187 Α΄) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

  Περισσότερες πληροφορίες χορηγούνται από την Γραμματέα της Εκλογικής Επιτροπής κ. Σιασιάκου Άννα – Παναγιώτα, τηλ. 22310-22112, 22310-21395.

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

  ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

  ΔΡΑΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

  (ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ)

- Διαφήμιση -
Κουτσούκου • Κέντρο Ειδικών Θεραπειών

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.


Τελευταία Νέα

Το κινητό πολυϊατρείο «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ» του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» στην Πελασγία

     Από τη Δευτέρα 3 Ιουνίου έως και την Τετάρτη 5 Ιουνίου 2024, στο πλαίσιο της Δράσης Προληπτικής Ιατρικής / Οδοντιατρικής «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ»...
- Διαφήμιση -
Stylida FM • Ραδιοφωνικός Σταθμός

Περισσότερα Άρθρα

- Διαφήμιση -