0
Δημοσιεύτηκε 3 Οκτ 2013, 11:02   /   ΦΘΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ
 
 

Η ενημερωτική εκδήλωση για το πρόγραμμα Leader(Δελτίο Τύπου)

 

leader εφΔ Ε Λ Τ Ι Ο  Τ Υ Π Ο Υ

Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 2 Οκτωβρίου και ώρα 18:00 το απόγευμα στο Επιμελητήριο Φθιώτιδας, ενημερωτική εκδήλωση για τη 2η πρόσκληση του προγράμματος LEADER για το Νομό Φθιώτιδας. Την ευθύνη διοργάνωσης της ημερίδας είχε η Φθιωτική Αναπτυξιακή που έχει ορισθεί ως φορέας υλοποίησης του προγράμματος.

Στα πλαίσια του τοπικού προγράμματος, έγινε παρουσίαση των επιμέρους δράσεων προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι (επιχειρήσεις, υποψήφιοι επενδυτές & ΟΤΑ), να υποβάλλουν φακέλους υποψηφιότητας με σκοπό να ενταχθούν στο επιδοτούμενο πρόγραμμα.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επιχειρήσεις, υποψήφιους επενδυτές και δημόσιους φορείς που θέλουν να επενδύσουν σε μεταποίηση γεωργικών προϊόντων, βιοτεχνίες, τουριστικά καταλύματα, ταβέρνες, παραδοσιακά καφενεία κλπ. Οι επενδύσεις θα πρέπει να υλοποιηθούν σε συγκεκριμένες περιοχές του Νομού Φθιώτιδας από νέες ή υφιστάμενες επιχειρήσεις.

Οι περιοχές παρέμβασης είναι:

Δήμοι Λαμιέων (εκτός Δ.Δ. Λαμίας), Αγίου Κωνσταντίνου, Αταλάντης, Γοργοποτάμου, Δαφνουσίων, Εχιναίων, Καμένων Βούρλων, Λιανοκλαδίου, Μαλεσίνας, Μώλου, Οπουντίων, Πελασγίας, Στυλίδας και Κοινότητα Παύλιανης. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το εγκεκριμένο τοπικό πρόγραμμα υπάρχουν περιορισμοί ως προς τη χωροθέτηση επιμέρους δράσεων. Επίσης, σημειώνεται ότι στα Δημοτικά Διαμερίσματα από 5.000 έως 10.000 κατοίκους, όπως στο Δ.Δ. Αταλάντης, Δ.Δ. Μαλεσίνας και Δ.Δ. Στυλίδας, σύμφωνα με την ΚΥΑ 401/10-3-2010 άρθρο 2, παράγραφος 4, επιτρέπεται μόνο η υλοποίηση δράσεων σε εκτός σχεδίου περιοχές.

Η επιχορήγηση ανέρχεται για τις ιδιωτικές επενδύσεις σε ποσοστό 35%-40%, ανάλογα με το είδος της επένδυσης.

Οι επιλέξιμες επενδύσεις δύναται να αφορούν ενδεικτικά τα παρακάτω:

  • Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί, υποδομών διανυκτέρευσης.
  • Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί χώρων εστίασης και αναψυχής (ταβέρνες, παραδοσιακά καφενεία κλπ).
  • Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επισκέψιμων αγροκτημάτων.
  • Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισμού της υπαίθρου (εναλλακτικές μορφές τουρισμού, χώροι αθλοπαιδιών, χώροι γευσιγνωσίας).
  • Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί βιοτεχνικών μονάδων.
  • Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί μονάδων μεταποίησης γεωργικών προϊόντων.
  • Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί λοιπών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών (κομμωτήρια κλπ).
  • Ίδρυση και εκσυγχρονισμός τοπικών κέντρων τουριστικής πληροφόρησης (γραφεία, περίπτερα ενημέρωσης και πληροφόρησης).
  • Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων και εκδηλώσεων ανάδειξης και διατήρησης της τοπικής κληρονομιάς-στήριξη πολιτιστικών φορέων.

Το υπόλοιπο του εγκεκριμένου προϋπολογισμού (δηλαδή το ποσοστό πλην της επιχορήγησης) θα καλύπτεται με ίδια κεφάλαια ή/και τραπεζικό δανεισμό. Για την υποβολή της πρότασης απαιτείται τεκμηρίωση ιδιωτικών κεφαλαίων ή/και τραπεζικού δανεισμού με υπεύθυνη δήλωση του επενδυτή.

Οι υποψήφιες επιχειρήσεις που επιθυμούν να επιχορηγηθούν θα πρέπει να υποβάλλουν ολοκληρωμένο φάκελο υποψηφιότητας. Η υποβολή των επενδυτικών προτάσεων θα πραγματοποιείται μέχρι 29 Νοεμβρίου 2013, στα γραφεία της Φθιωτικής Αναπτυξιακής Αρκαδίου 6 στη Λαμία.

Πληροφορίες & διευκρινήσεις για το πρόγραμμα:

Φθιωτική Αναπτυξιακή, τηλ.2231067011, email:fthanap@otenet.gr

Επιμελητήριο Φθιώτιδας, τηλ. 2231022112, email:info@fthiotidoscc.gr

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ


Niki Giannoulidou