0
Δημοσιεύτηκε 24 Φεβ 2014, 15:50   /   ΦΘΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ
 
 

Το Επιμελητήριο Φθιώτιδας για την κατάργηση της Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού του Ν.Φθιώτιδας

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣΣτις 24.2.2014 το Επιμελητήριο Φθιώτιδας έστειλε την παρακάτω επιστολή στον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας (με κοινοποίηση  προς Βουλευτές Περιφέρειας Στ. Ελλάδας,Πρόεδρο της Π.Ε.Δ.,Δήμαρχο Λαμιέων,Επιμελητήρια Περιφέρειας Στ. Ελλάδας,Οικονομικό Επιμελητήριο,Τεχνικό Επιμελητήριο)

Κύριε Περιφερειάρχη,

Με την επιστολή μας αυτή και με αφορμή την εξαιρετικά δυσμενή εξέλιξη που προκύπτει με το σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Τουρισμού: «Αναδιοργάνωση του Υπουργείου Τουρισμού, ρυθμίσεις ειδικών τουριστικών υποδομών, εκπαίδευση και κατάρτιση στον Τουρισμό, Αγροτουρισμός και λοιπές διατάξεις» που αφορά την αναδιοργάνωση του Υπουργείου και του ΕΟΤ και βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση, όπου μεταξύ άλλων προβλέπει την κατάργηση και μεταφορά στον Βόλο της Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού Στερεάς Ελλάδας που εδρεύει στην Λαμία, σας αποστέλλουμε την με αρ. 4438/14-3-2013 επιστολή μας στην οποία εμπεριέχεται πρόταση λύσης για την παραμονή του Π.Υ.Τ. στην πόλη μας και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες._

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΑΡΑΣ

Ακολουθεί η επιστολή του Επιμελητηρίου Φθιώτιδας της 14ης Μαρτίου 2013

Κοι Υπουργοί,

Με την επιστολή μας αυτή θα θέλαμε να αναφερθούμε στο πρόγραμμα των μεταρρυθμιστικών δράσεων, του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης, σχετικά με τη λειτουργία του Υπουργείου Τουρισμού – ΕΟΤ και συγκεκριμένα στο προτεινόμενο οργανόγραμμα των Περιφερειακών Υπηρεσιών Τουρισμού, το οποίο προβλέπει τη μεταφορά της ΠΥΤ Στερεάς Ελλάδας με έδρα τη Λαμία, στη Θεσσαλία και συγκεκριμένα στη Λάρισα.

Σαν Επιμελητήριο Φθιώτιδας, θεωρούμε ότι κάθε προσπάθεια που αποσκοπεί στην αναδιοργάνωση & βελτίωση των υπηρεσιών του Δημοσίου τομέα μας βρίσκει σύμφωνους, με πρωταρχικό σκοπό την αρτιότερη εξυπηρέτηση των πολιτών.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση όμως, είμαστε κατηγορηματικά αντίθετοι στην κατάργηση της Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού του Νομού Φθιώτιδας, έχοντας την βεβαιότητα ότι αυτή η επιλογή δεν οδηγεί σε καμία λειτουργική βελτίωση ή εξοικονόμηση κόστους ενώ επί της ουσίας αγνοεί την ίδια την ύπαρξη και τις ανάγκες ενός μεγάλου αριθμού επιχειρηματιών οι όποιοι απασχολούνται στον τουριστικό τομέα.

Η ΠΥΤ Στερεάς Ελλάδας με έδρα τη Λαμία, εξυπηρετεί σήμερα τους 5 Νομούς της Περιφέρειας, από την Κάρυστο στην Νότια Εύβοια μέχρι το ορεινό Ραπτόπουλο Ευρυτανίας. Διεκπεραιώνει υποθέσεις 2.500 περίπου τουριστικών επιχειρήσεων, ασχολείται με την έκδοση σημάτων λειτουργίας, με την έγκριση αρχιτεκτονικών σχεδίων, με επιθεωρήσεις σε επιχειρήσεις του τουριστικού τομέα καθώς και με αδειοδοτήσεις καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Το ερώτημα που γεννιέται, στο πλαίσιο της συγκεκριμένης «μεταρρύθμισης» είναι το κατά πόσο η μεταφορά της ΠΥΤ θα αποδώσει τα προσδοκώμενα οφέλη, αφού θα δημιουργηθούν ανυπέρβλητα προβλήματα, μεταφέροντας χιλιάδες φακέλους και χιλιάδες πολίτες από τη Φθιώτιδα και τη Στερεά Ελλάδα στη Θεσσαλία.

Επιπλέον, η καθυστέρηση διεκπεραίωσης θα πολλαπλασιαστεί, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί αρνητικό επενδυτικό κλίμα κάτι το οποίο απευχόμαστε όλοι εμείς που στηρίζουμε τον επιχειρηματικό τομέα.

Η πρότασή μας, εξαιρετικά απλή και κατά την άποψή μας βιώσιμη, είναι η υπαγωγή των ΠΥΤ στην οργανωτική δομή των αιρετών Περιφερειών, όπως ισχύει και με τις λοιπές διευθύνσεις (Βιομηχανίας, Εμπορίου, Μεταφορών, Υγείας κλπ), με αντίστοιχη μεταβίβαση του συνόλου των αρμοδιοτήτων.

Προτείνουμε, οι Διευθύνσεις Τουρισμού που ήδη υπάρχουν και λειτουργούν στο οργανωτικό σχήμα των Περιφερειών, να αναλάβουν το σύνολο των υπηρεσιών που παρέχουν μέχρι σήμερα οι ΠΥΤ, συμπεριλαμβανομένων των πιστοποιήσεων – ποιοτικών ελέγχων, με μεταφορά του υπάρχοντος ανθρώπινου δυναμικού και των σχετικών πιστώσεων που αφορούν τη μισθοδοσία, εξοικονομώντας έτσι σημαντικό μέρος του λειτουργικού κόστους ενώ το κεντρικό κράτος θα αναλάβει τον καθαρά εποπτικό του ρόλο όπως άλλωστε αυτός ισχύει.

Κοι Υπουργοί,

Θεωρούμε ότι κάθε πρόταση εκσυγχρονισμού και βελτίωσης των υπηρεσιών του Δημοσίου τομέα, θα πρέπει να κρίνεται από την αποτελεσματικότητα, την εξυγίανση, τη λειτουργικότητα, την εξυπηρέτηση του πολίτη, καθώς και τον περιορισμό του κόστους και των δημοσίων δαπανών. Η συγκεκριμένη πρόταση «μεταρρύθμισης» θεωρούμε ότι δεν έχει ρεαλιστική βάση, θα διογκώσει τις γραφειοκρατικές διαδικασίες, με αντίθετα αποτελέσματα από αυτά που προσδοκά ο «μεταρρυθμιστής».

Ο Πρόεδρος

Αλέξανδρος Διαμαντάρας

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Niki Giannoulidou