0
Δημοσιεύτηκε 29 Απρ 2014, 10:34   /   ΦΘΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ
 
 

Φθιώτιδα:Σε σφαγή οδηγούνται 33 αιγοπρόβατα μολυσμένα από το βακτήριο της βρουκέλλας

probata ΦΘΙΩΤΙΔΑ ΜΟΛΥΝΣΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΒΡΟΥΚΕΛΛΩΣΗ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΑ Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Φθιώτιδας μετά από αιμοληψία που πραγματοποίησε σε αιγοπρόβατα εκτροφείου στην περιοχή της Φθιώτιδας διαπίστωσε ότι 33 από αυτά ήταν μολυσμένα από το βακτήριο της βρουκέλλας .

 

 

Με σχετική απόφαση της 23ης Απριλίου λήφθησαν τα εξής υγειονομικά μέτρα:

  • Την απομόνωση σε ιδιαίτερο χώρο της εκμετάλλευσης όλων των ζώων που έδωσαν θετικό αποτέλεσμα στις γενόμενες για βρουκέλλωση ορολογικές εξετάσεις  και τη σήμανση τους με διάτρηση του δεξιού αυτιού σε σχήμα ισόπλευρου  τριγώνου Δ.
  • Απαγόρευση της απομάκρυνσης των μολυσμένων ζώων από το εκτροφείο παρά μόνο για τη σφαγή τους
  • Τα αποβαλλόμενα έμβρυα, οι εμβρυικοί υμένες, τα αμνοερίφια που γεννήθηκαν  νεκρά ή που πεθαίνουν αμέσως μετά τη γέννησή τους, ο σανός, η στρωμνή και τα  άλλα υλικά που έρχονται σε επαφή με τα υγρά της αποβολής ή του τοκετού ή τους  πλακούντες βρουκελλικών ζώων, να καταστραφούν αμέσως με φωτιά ή  να ενταφιαστούν ύστερα από ψεκασμό με κατάλληλο για το σκοπό αυτό  απολυμαντικό.
  • Απαγόρευση  τη μεταφοράς της κόπρου και της στρωμνής των ζώων έξω από την  εκτροφή χωρίς να απολυμανθούν και πριν περάσουν τρεις (3) τουλάχιστον  εβδομάδες από την συγκέντρωσή τους.
  • Διενέργεια επιζωοτιολογικής έρευνας προκειμένου να διαπιστωθεί η πηγή μόλυνσης  ,όπως επίσης και να επισημανθούν τα κοπάδια αιγοπροβάτων τα οποία είναι  επιζωτιολογικά συνδεδεμένα με την μολυσμένη εκμετάλλευση .

Στην ίδια απόφαση αναφέρεται ότι για τα ζώα που θα σφαγούν ή θα κατασχεθούν στο σφαγείο ή τυχόν πεθάνουν, θα  καταβληθεί στον ιδιοκτήτη τους αποζημίωση σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που  θα καθορίζονται από την αριθμ 744/2014 (ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 345/14-2-2014) Κοινή Απόφαση  Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και Οικονομικών, για την εξυγίανση του  κτηνοτροφικού κεφαλαίου της χώρας έτους 2014
Επίσης,στους κτηνοτρόφους οι οποίοι δεν έσφαξαν τα θετικά ζώα της εκμετάλλευσης  τους στο διάστημα των τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτούς της  απόφασης σφαγής δεν καταβάλλεται καμία αποζημίωση και επιπλέον επιβάλλεται  πρόστιμο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν.248/1914 όπως αυτό  αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 2 του άρθρου 13 του Ν. 2538/1997.

έρευνα stilida.com


Niki Giannoulidou

 
Niki Giannoulidou