0
Δημοσιεύτηκε 28 Σεπ 2018, 18:24   /   ΦΘΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ
 
 

Με τους οστρακαλιείς της Αν. Φθιώτιδας συναντήθηκε ο Δημ.Βέττας

ΒΕΤΤΑΣ ΟΣΤΡΑΚΟΑΛΙΕΙΣ

Συνάντηση του Βουλευτή  Ν. Φθιώτιδας  ΣΥ.ΡΙΖ.Α. Δημήτρη Βέττα, πραγματοποιήθηκε την 27η  Σεπτεμβρίου του 2018 με εκπροσώπους του Περιφερειακού Συλλόγου Παράκτιων Αλιέων  Στυλίδας «Οι Δώδεκα Απόστολοι», οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε υποβρύχια αλιεία από οστρακαλιευτικά σκάφη προς συλλογή οστράκων, προκειμένου να επιλυθεί το  πρόβλημα των προϋποθέσεων της σύνθεσης του πληρώματος.

Σύμφωνα με την ισχύουσα κείμενη νομοθεσία, στα οστρακαλιευτικά σκάφη που δραστηριοποιούνται σε υποβρύχια αλιεία προς συλλογή οστράκων από δύτη, χρησιμοποιώντας μόνιμο σύστημα παροχής αέρα (αεροσυμπιεστή) τοποθετημένο στο σκάφος (καταδυτική μηχανή) και τα οποία αλιεύουν σε βάθος θάλασσας μέχρι 10 μέτρα, επιπλέον της σύνθεσης πληρώματος της παραγράφου 1, εργάζονται ένας (1) δύτης και ένας (1) επιτηρητής (κολαουζιέρης). Ο προβλεπόμενος επιτηρητής μπορεί να παραλείπεται στην περίπτωση που οποιοδήποτε μέλος πληρώματος και λοιπού προσωπικού εκτός του δύτη είναι και κάτοχος πτυχίου επιτηρητή.

Στην περίπτωση αυτή γίνεται από τον κυβερνήτη εγγραφή στο ημερολόγιο γεφύρας του σκάφους ότι το συγκεκριμένο μέλος εκτελεί και τα καθήκοντα του επιτηρητή. Ως επιτηρητής θεωρείται ο κάτοχος πτυχίου Επιτηρητού Σχολής Δυτών Καλύμνου. Ως δύτης θεωρείται ο κάτοχος άδειας δύτη του άρθρου 3 του Γενικού Κανονισμού Λιμένα (Γ.Κ.Λ.) 10 που εγκρίθηκε με την αριθμ. 3131.1/20/1995 υπουργική απόφαση (Β’ 978), όπως ισχύει ή ο κάτοχος άδειας δύτη της Σχολής Δυτών Καλύμνου.

Εξαιτίας της κατεπείγουσας ανάγκης να επιλυθεί το εν λόγω ζήτημα, αφού οι οστρακοαλιείς έρχονται αντιμέτωποι καθημερινά με ελέγχους και διοικητικές κυρώσεις καθότι δεν μπορούν να εξασφαλίσουν τις ανωτέρω άδειες και τίθεται ουσιαστικά θέμα αδυναμίας άσκησης του μοναδικού βιοποριστικού τρόπου που ασκούν, ο κ. Βέττας πρόκειται άμεσα να ζητήσει από τον αρμόδιο υπουργό τη νομοθετική ρύθμιση προκειμένου να δοθεί προσωρινή παράταση ώστε ο προβλεπόμενος επιτηρητής να καλύπτεται από κάτοχο άδειας δύτη, να ιδρυθούν επιπλέον σχολές ικανές για να καλύψουν το σύνολο των αδειών και να αντικατασταθεί το Ναυτικό Φυλλάδιο ως απαιτούμενο δικαιολογητικό για τη φοίτηση στη σχολή με την ύπαρξη της σχετικής επαγγελματικής άδειας.


Niki Giannoulidou