Σάββατο, 25 Μαΐου, 2024
Μυρμιδόνες Στυλίδας • Αθλητικός Σύλλογος MMA
Κουτσούκου • Κέντρο Ειδικών Θεραπειών

Φθιώτιδα:Έναρξη αιτήσεων για το πρόγραμμα “Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής”

  
Από την ερχόμενη Τετάρτη 15/7 και μέχρι τις 5/8 θα γίνονται δεκτές οι αιτήσεις πολιτών για ένταξη στις δράσεις του προγράμματος “Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD)” που πρόκειται να υλοποιήσει σε τοπικό επίπεδο η Κοινωνική Σύμπραξη Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας.
Επικεφαλής εταίρος της Σύμπραξης είναι ο Δήμος Λαμιέων, ενώ συμμετέχουν επίσης η Ιερά Μητρόπολη Φθιώτιδας, οι Δήμοι Αμφίκλειας – Ελάτειας, Δομοκού, Μώλου – Αγίου Κωνσταντίνου, Λοκρών, Μακρακώμης, Στυλίδας, το Επιμελητήριο Φθιώτιδας, ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρία Νομού Φθιώτιδας και η Φθιωτική Εταιρεία Ψυχικής Υγείας.

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης μπορείτε να το δείτε εδώ.

 

Ωφελούμενοι των παροχών είναι:

1. Ενήλικα φυσικά πρόσωπα (άγαμα, διαζευγμένα, σε διάσταση ή σε χηρεία), που υποβάλλουν ατομική φορολογική δήλωση και δεν εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες των εξαρτώμενων μελών

2. Οικογένεια, δηλαδή ενότητα φυσικών προσώπων, που περιλαμβάνει ένα ή περισσότερα εξαρτώμενα μέλη ή ένα έγγαμο ζευγάρι ή ζευγάρι το οποίο έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, με ή χωρίς εξαρτώμενα μέλη.

3. Ως εξαρτώμενα μέλη θεωρούνται:

α. Τα άγαμα τέκνα, εφόσον:

− είναι ανήλικα ή

− είναι ενήλικα έως 25 ετών και φοιτούν σε σχολές ή σχολεία ή ινστιτούτα επαγγελματικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή

− είναι ενήλικα έως 25 ετών και είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία.

β. Τα παρακάτω φυσικά πρόσωπα με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% εφόσον είναι άγαμα, διαζευγμένα σε χηρεία:

− τέκνα ενός ή και των δυο συζύγων/γονέων

− αδελφοί και αδελφές ενός εκ των δυο συζύγων/γονέων

γ. Οι ανιόντες
δ. Τα ανήλικα που στερούνται και των δυο φυσικών τους γονέων και έχουν έως τρίτου βαθμού συγγένεια με έναν εκ των δυο συζύγων/γονέων της οικογένειας, εφόσον δεν έχει εκδοθεί δικαστική απόφαση που αναθέτει την επιμέλεια σε άλλο πρόσωπο.

4. Τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α, γ και δ, δεν θεωρούνται εξαρτώμενα μέλη εάν το ετήσιο ατομικό τους εισόδημα υπερβαίνει το ποσό των 3.000 ευρώ.

5. Τα φυσικά πρόσωπα της περίπτωσης β. δεν θεωρούνται εξαρτώμενα μέλη εάν το ετήσιο ατομικό τους εισόδημα υπερβαίνει το ποσό των 6.000 ευρώ.

6. Άστεγοι, δηλαδή άτομα που διαμένουν, σε δημόσιους ή εξωτερικούς χώρους, διανυκτερεύουν σε ξενώνες ύπνου ή διαβιούν σε προσωρινά ή πρόχειρα καταλύματα, τα οποία δεν πληρούν τις αναγκαίες τεχνικές προδιαγραφές και δεν διαθέτουν τις βασικές υπηρεσίες ύδρευσης και ηλεκτροδότησης.

Εξαιρέσεις

α. Άτομα τα οποία φιλοξενούνται ή περιθάλπονται σε Μονάδες Κλειστής Φροντίδας ή σε Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης.

β. Άτομα, τα οποία φιλοξενούνται σε Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης (Οικοτροφεία, Ξενώνες) ή είναι ωφελούμενοι του Προγράμματος Προστατευμένων Διαμερισμάτων του αρ.9 του Ν.2716/99.

γ. Άτομα ή οικογένειες, οι οποίοι είναι ωφελούμενοι του προγράμματος «Στέγαση και Επανένταξη» και για όσο διαρκεί η υλοποίηση του προγράμματος.

δ. Άτομα τα οποία αν και είχαν την υποχρέωση, δεν υπέβαλαν δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε1, Ε2 καιΕ3) και δήλωση ακίνητης περιουσίας για το τελευταίο οικονομικό έτος, εκτός εάν υποβάλουν εκπρόθεσμα τις αντίστοιχες δηλώσεις. Η παρούσα εξαίρεση δεν αφορά στην ομάδα των αστέγων.

 

Εισοδηματικά κριτήρια ωφελουμένων (πραγματικό εισόδημα):

• 3.000 € ετησίως για μεμονωμένο άτομο

• 4.500 € ετησίως για το ζευγάρι

• Προσαυξανόμενο κατά 1.500 € για κάθε ενήλικο εξαρτώμενο μέλος της οικογένειας και 900 € ετησίως για κάθε ανήλικο εξαρτώμενο μέλος της οικογένειας.

• Στη μονογονεϊκή οικογένεια (οικογένεια που προστατεύεται από έναν μόνο γονέα, άγαμο, σε χηρεία ή διαξευγμένο) το πρώτο εξαρτώμενο ανήλικο μέλος λογίζεται ως ενήλικας

• Ως πραγματικό εισόδημα νοείται το συνολικό καθαρό πραγματικό εισόδημα όλων των κατηγοριών (ημεδαπής ή αλλοδαπής προέλευσης), που έλαβαν όλα τα μέλη της ωφελούμενης μονάδας στη διάρκεια του οικονομικού έτους − μετά την αφαίρεση των φόρων, των εισφορών για κοινωνική ασφάλιση, των κρατήσεων του ν. 4093/2012 ή υπέρ δημοσίου, της εισφοράς αλληλεγγύης του ν. 3986/2011. Στο συνολικό καθαρό πραγματικό εισόδημα συμπεριλαμβάνεται και το σύνολο των επιδομάτων και άλλων ενισχύσεων, με τις εξαιρέσεις που αναφέρονται παρακάτω, καθώς και το εισόδημα που απαλλάσσεται από το φόρο ή φορολογείται με ειδικό τρόπο.

• Στο συνολικό πραγματικό εισόδημα δεν περιλαμβάνονται:

α. αντικειμενικές δαπάνες και τεκμήρια διαβίωσης

β. Διατροφές που καταβάλλονται στο ανήλικο τέκνο με δικαστική απόφαση, ή με συμβολαιογραφική πράξη ή με ιδιωτικό έγγραφο, το επίδομα αναδοχής, καθώς και το εξωϊδρυματικό επίδομα ή προνοιακά επιδόματα αναπηρίας που χορηγούνται από το κράτος, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 11 παρ. 3 του Ν. 4172/2013.

 

Περιουσιακά κριτήρια:

α. Η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας (στην Ελλάδα ή/και στο εξωτερικό) να μην υπερβαίνει τις 115.000 ευρώ κατ’ άτομο, προσαυξανόμενη κατά 20.000 ευρώ για κάθε επιπλέον ενήλικα και κατά 15.000 για κάθε εξαρτώμενο ανήλικο και με ανώτατο συνολικό όριο για κάθε άτομο ή οικογένεια το ποσό των 250.000 ευρώ.

β. Το συνολικό ύψος των καταθέσεων του ατόμου ή του συνόλου των μελών της οικογένειας σε όλα τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας και του εξωτερικού ή/και η τρέχουσα αξία μετοχών, ομολόγων κ.λπ., να μην υπερβαίνει για το τελευταίο οικονομικό έτος το διπλάσιο του ορίου εισοδήματος για την λήψη των παροχών της παρούσας απόφασης.

γ. Δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις ατόμων και οικογενειών τα οποία έχουν στην ιδιοκτησία τους αεροσκάφη, ελικόπτερα IX, ανεμόπτερα και δεξαμενές κολύμβησης (πισίνες), και ιδιωτικά σκάφη αναψυχής , άνω των 5 μέτρων και με κινητήρα ισχύος άνω των 50 κυβικών εκατοστών.

 

Έτος Αναφοράς των κριτηρίων επιλογής: Οικονομικό έτος 2015 (χρήση 2014)

Προθεσμία Αιτήσεων: Από 15.07.2015 έως 05.08.2015

 

Τρόπος Υποβολής Αιτήσεων:

Η Αίτηση των δυνητικά ωφελουμένων υποβάλλεται ηλεκτρονικά:

• είτε ιδιωτικά, με χρήση των κωδικών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (TAXIS)

• είτε μέσω των Εταίρων της Κοινωνικής Σύμπραξης

• Η Αίτηση θα είναι προσβάσιμη από ηλεκτρονική εφαρμογή προσαρτημένη στην ιστοσελίδα https://www.idika.org.gr/teba/ και επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης του Ν. 1599/1986.

 

 

 

ΣΗΜΕΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ:

 

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ:

• Αρμόδιοι: ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ – ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ – ΠΑΠΑΡΙΖΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ,

Δ/νση: ΦΛΕΜΙΓΚ & ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ – ΙΣΟΓΕΙΟ,

e-mail: [email protected],

τηλ.: 22310-22611

 

• Αρμόδιοι: ΚΟΡΚΟΒΕΛΟΥ ΜΑΡΙΑ -ΖΙΑΓΓΟΥΒΑ ΓΕΩΡΓΙΑ – ΑΣΗΜΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ – ΓΑΛΑΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ,

Δ/νση : ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΥ 58Α (3ο ΚΑΠΗ ΛΑΜΙΑΣ).

e-mail: [email protected],

τηλ.: 22310-35516 & 22310-22808

 

• Αρμόδιοι : ΤΣΑΛΑΦΟΥΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ – ΑΛΑΦΟΔΗΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ,

Δ/νση : ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΩΝ 15 (4ο ΚΑΠΗ ΛΑΜΙΑΣ),

e-mail: [email protected],

τηλ.: 22310-23306

 

     Ημέρες : Καθημερινά (Δευτέρα – Παρασκευή)- Ώρες : 08:00 π.μ. – 14:00 μ.μ.

 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Αρμόδιοι : ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ – ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ – ΠΑΠΑΡΙΖΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ

Τηλέφωνο : 22310-22611 & 22310-61705

Δ/νση: Φλέμιγκ & Ερυθρού Σταυρού

e-mail : [email protected]

Δικτυακός τόπος : http://www.lamia.gr/

 

ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ – ΕΛΑΤΕΙΑΣ:

• Αρμόδιος : ΚΟΖΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,

Δ/νση : ΚΗΦΙΣΟΥ 3Ο,ΚΑΤΩ ΤΙΘΟΡΕΑ,

e-mail: [email protected],

τηλ.: 22343-50310.

 

      Ημέρες : Καθημερινά (Δευτέρα – Παρασκευή) – Ώρες : 08:00 π.μ. – 14:00 μ.μ.

 

• Αρμόδια : ΖΑΧΑΡΗ ΣΤΑΘΟΥΛΑ,

Δ/νση : ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΛΑΤΕΙΑΣ,

e-mail: [email protected],  

τηλ.: 22343-50213

 

       Ημέρες : Καθημερινά (Δευτέρα – Παρασκευή) – Ώρες : 07:00 π.μ. – 15:00 μ.μ.

 

• Αρμόδια : ΧΡΥΣΙΚΟΥ ΒΑΪΤΣΑ,

Δ/νση : ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ – 1ος όροφος,

e-mail: [email protected],

τηλ.: 22343-50106.

 

       Ημέρες : Καθημερινά (Δευτέρα – Παρασκευή) – Ώρες : 08:30 π.μ. – 13:00 μ.μ.

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Αρμόδιος : ΧΡΥΣΙΚΟΥ ΒΑΪΤΣΑ

Δ/νση : ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ – 1ος όροφος,

Τηλέφωνο : 22343-50106

e-mail : [email protected]

Δικτυακός τόπος : http://www.dimos-amfiklias-elatias.gr/

 

ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ:

• Αρμόδια : ΜΑΜΑΛΟΥΔΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ,

Δ/νση : ΠΛ. ΜΟΥΣΩΝ 1, ΔΟΜΟΚΟΣ,

e-mail: [email protected],

τηλ.: 22323-50215.

 

• Αρμόδιος: ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,

Δ/νση: ΠΛ. ΜΟΥΣΩΝ 1, ΔΟΜΟΚΟΣ

e-mail: [email protected],

τηλ.: 22323-50208. 

 

• Αρμόδια : ΓΕΩΡΓΟΥΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ,

Δ/νση : ΘΕΜΙΔΟΣ & ΡΙΤΣΟΥ, ΔΟΜΟΚΟΣ

e-mail: [email protected],

τηλ.: 22323-50507. 

 

• Αρμόδιος : ΚΑΛΤΣΟΝΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ,

Δ/νση: ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΝΕΟΥ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 

e-mail: [email protected]

τηλ.: 22323-50408. 

 

         Ημέρες: Καθημερινά (Δευτέρα – Παρασκευή) – Ώρες: 08:00 π.μ. – 14:00 μ.μ

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Αρμόδια : ΜΑΜΑΛΟΥΔΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ

Τηλέφωνο : 22323-50215

Δ/νση : ΠΛ. ΜΟΥΣΩΝ 1, ΔΟΜΟΚΟΣ

e-mail : [email protected]

Δικτυακός τόπος : http://www.domokos.gr/

 

 

ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ – ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ:

• Αρμόδια : ΛΑΜΠΡΙΝΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ,  

Δ/νση : ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ 8, ΚΑΜΜΕΝΑ ΒΟΥΡΛΑ,

e-mail: [email protected] ,

τηλ.: 22353-50026. 

 

• Αρμόδιος : ΤΣΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ,

Δ/νση : ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ,

e-mail: [email protected],

      τηλ.: 22353-50109.

 

• Αρμόδιος : ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,

Δ/νση : ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΩΛΟΥ,

e-mail: [email protected],

τηλ.: 22353-51346.

 

   Ημέρες : Καθημερινά (Δευτέρα – Παρασκευή) – Ώρες : 07:00 π.μ. – 15:00 μ.μ.

 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Αρμόδια : ΛΑΜΠΡΙΝΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ

Δ/νση : ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ 8, ΚΑΜΜΕΝΑ ΒΟΥΡΛΑ

Τηλέφωνο : 22353-50026

e-mail : [email protected]

Δικτυακός τόπος : http://www.mwlos.gr/

 

ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ:

• Αρμόδιοι : ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΝΝΑ – ΚΑΝΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ,

Δ/νση : ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΒΡΑΑΜ 1, ΑΤΑΛΑΝΤΗ (τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού), 

e-mail: [email protected],

τηλ.: 22330-81052.

 

• Αρμόδιος : ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗΣ ΠΑΥΛΟΣ,

Δ/νση : ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 48, ΜΑΛΕΣΙΝΑ,

e-mail: [email protected],

τηλ.: 22333-50220.

 

• Αρμόδιος : ΓΚΡΙΤΖΑΠΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ,

Δ/νση : ΠΑΜΕΓΙΣΤΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ, ΜΑΡΤΙΝΟ,

e-mail: [email protected],

τηλ.: 22330-61226

 

      Ημέρες : Καθημερινά (Δευτέρα – Παρασκευή) – Ώρες : 08:00 π.μ. – 14:00 μ.μ.

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Αρμόδια : ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΝΝΑ

Τηλέφωνο : 22330-81052

Δ/νση : ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΒΡΑΑΜ 1, ΑΤΑΛΑΝΤΗ (τμήμα κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού)

e-mail : [email protected]

Δικτυακός τόπος : http://www.dimos-lokron.gov.gr/

 

ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ:

 

• Αρμόδια : ΚΕΧΡΙΝΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ,

Δ/νση : ΑΦΩΝ ΠΑΠΠΑ 2, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ,

e-mail: [email protected],  

τηλ.: 22363-50228

 

• Αρμόδια : ΚΑΤΣΙΦΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ,

Δ/νση : ΑΦΩΝ ΠΑΠΠΑ 2, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ,

e-mail: [email protected],

τηλ.: 22363-50230.

 

• Αρμόδιος : ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,        

Δ/νση : ΑΦΩΝ ΠΑΠΠΑ 2, ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑ (ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ),

e-mail: [email protected]

τηλ.: 22363-50257

 

• Αρμόδιος : ΡΑΓΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,

Δ/νση : ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ,

e-mail: [email protected],

τηλ.: 22363-50111. 

 

• Αρμόδιος : ΔΡΟΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ,

Δ/νση : ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΥ,

e-mail: [email protected],

τηλ.: 22363-50400.

• Αρμόδιος : ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ,

Δ/νση : ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ,

e-mail: [email protected],

τηλ.: 22363-50308.

 

Ημέρες : Καθημερινά (Δευτέρα – Παρασκευή) – Ώρες : 08:00 π.μ. – 14:00 μ.μ.

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Αρμόδιοι : ΚΕΧΡΙΝΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ – ΚΑΤΣΙΦΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Τηλέφωνο: 22363-50228 – 22363-50230

Δ/νση : ΑΦΩΝ ΠΑΠΠΑ, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ

e-mail : [email protected][email protected]

Δικτυακός τόπος: http://www.dimosmakrakomis.gov.gr/

ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ:

• Αρμόδιοι : ΣΤΑΜΟΥ ΙΩΑΝΝΑ,

Δ/νση : ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 31, ΣΤΥΛΙΔΑ,

e-mail: [email protected],

τηλ.: 22383-50110.

 

• ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ,

Δ/νση : ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 31, ΣΤΥΛΙΔΑ,

e-mail: [email protected],

τηλ.: 22383-50116.

 

      Ημέρες : Καθημερινά (Δευτέρα – Παρασκευή) – Ώρες : 07:00 π.μ. – 15:00 μ.μ.

 

• Αρμόδια : ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ,

Δ/νση : ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΡΑΧΩΝ,

e-mail: [email protected],

τηλ.: 22380-31233.

 

• Αρμόδια: ΖΥΓΟΥΛΗ ΕΥΑ – ΜΑΡΙΑ,

Δ/νση : ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΡΑΧΩΝ,

              e-mail: [email protected],

τηλ.: 22383-50200.

 

      Ημέρες : Καθημερινά (Δευτέρα – Παρασκευή) – Ώρες : 07:00 π.μ. – 15:00 μ.μ.

 

• Αρμόδια: ΣΕΙΡΑΔΑ ΕΛΕΝΗ,

Δ/νση : ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΕΛΑΣΓΙΑΣ,

e-mail: [email protected],

τηλ.: 22383-50300.

 

• Αρμόδια: ΧΑΛΚΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ,

Δ/νση : ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΕΛΑΣΓΙΑΣ,

e-mail: [email protected],

τηλ.: 22383-50310

 

       Ημέρες : Καθημερινά (Δευτέρα – Παρασκευή) – Ώρες : 08:00 π.μ. – 14:00 μ.μ.

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Αρμόδιοι : ΣΤΑΜΟΥ ΙΩΑΝΝΑ – ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ

Τηλέφωνο : 22383-50110 & 22383-50116

Δ/νση : ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 31,ΣΤΥΛΙΔΑ

e-mail : [email protected][email protected]

Δικτυακός τόπος : http://www.stylida.gr/

 

- Διαφήμιση -

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.


Τελευταία Νέα

Το κινητό πολυϊατρείο «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ» του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» στην Πελασγία

     Από τη Δευτέρα 3 Ιουνίου έως και την Τετάρτη 5 Ιουνίου 2024, στο πλαίσιο της Δράσης Προληπτικής Ιατρικής / Οδοντιατρικής «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ»...
- Διαφήμιση -
Stylida FM • Ραδιοφωνικός Σταθμός

Περισσότερα Άρθρα

- Διαφήμιση -
Kalantzis Bros • Αποφράξεις - Μεταφορές Λυμάτων