0
Δημοσιεύτηκε 1 Απρ 2020, 11:24   /   ΚΟΙΝΩΝΙΑ
 
 

Λιμεναρχείο Στυλίδας: Απαγορεύονται ψάρεμα, ψαροντούφεκο, κολύμπι & μέσα αναψυχής

thalassa 01 650x325 1 617x309 ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ !

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τις εκδοθείσες Κ.Υ.Α. , τις τρέχουσες υγειονομικές συνθήκες και κατόπιν σχετικής διαταγής Υ.ΝΑ.Ν.Π.  σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα :

Α)  Η κατ΄ εξαίρεση μεταφορές επιβατών δια θαλάσσης όπως αυτές αναφέρονται στο πρώτο άρθρο της αρίθμ. :Δ1α/ΓΠ.οικ.20009/20-03-2020  Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 944Β΄), καθώς και οι μετακινήσεις πλοίων και σκαφών του άρθρου δεύτερου της ίδιας Κ.Υ.Α. να πραγματοποιούνται με την αντίστοιχη βεβαίωσης κίνησης τύπου Α ή και Β της αρίθμ.: Δ1α/ΓΠ.οικ. 20036/22-03-2020 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 986 Β΄).

Β) Οι δραστηριότητες όπως λήψη θαλασσίου λουτρού , χρήση ιδιωτικών θαλασσίων μέσων αναψυχής και υποβρύχια αλιεία δεν εμπίπτουν στις εξαιρέσεις της πργ 2 του άρθρου πρώτου της  αρίθμ.: Δ1α/ΓΠ.οικ. 20036/22-03-2020 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 986 Β΄) και ως εκ τούτου απαγορεύονται .

                Γ)  Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τα μέτρα της αρίθμ. :Δ1α/ΓΠ.οικ.20009/20-03-2020  Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 944Β΄), επιβάλλονται οι ποινικές κυρώσεις που προβλέπονται στην πργ 6 του άρθρου πρώτου της από 25-02-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 42 Α΄), σε συνδυασμό , εφόσον συντρέχει περίπτωση , με τις διοικητικές κυρώσεις που ορίζονται στην πργ 7 του άρθρου πρώτου της  αρίθμ.: Δ1α/ΓΠ.οικ. 20036/22-03-2020  Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 986 Β΄).

                Δ) Παρακαλούμε για την ευρεία δημοσίευση του παρόντος.

Εκ του Λιμεναρχείου Στυλίδας

 

 


Niki Giannoulidou

 
Niki Giannoulidou