0
Δημοσιεύτηκε 31 Δεκ 2013, 12:25   /   ΚΟΙΝΩΝΙΑ
 
 

Μήνυμα του Μητροπολίτη Φθιώτιδας για το Νέο Έτος

mitropolitis nikolaos ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ 2014 ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΗΝΥΜΑ

ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΔΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ 2014

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί.

Μέ τήν εἴσοδό μας εἰς τό νέο ἔτος 2014 οἱ εὐχές ὅλων μας εἶναι νά δώσει ὁ Θεός, ὥστε νά ἀποβεῖ γιά ὅλο τόν κόσμο εἰρηνικό καί γιά τήν πα­τρίδα μας προαγωγικό, σωτήριο καί πανόλβιο.

Ἡ ἡμέρα αὐτή ἀναπτερώνει τίς ἐλπίδες μας καί μπροστά στό ἄγνωστο μέλλον αἰσιοδοξοῦμε, ὅτι ὅλα θά γίνουν καλύτερα καί τά δυ­σά­ρε­στα τοῦ παρελθόντος δέν θά ἐπαναληφθοῦν.

Ἡ φωτεινή προσωπικότητα τοῦ σήμερα τιμωμένου Μεγάλου Βα­σι­λεί­ου εἶναι τό τέλειο πρότυπο γιά κάθε ἄνθρωπο. Ἦταν συγκρο­τη­μέ­νος ἐπι­στήμων, Χριστομίμητος Ἀρχιερεύς, ὄργανο φιλαν­θρω­πίας, ἀγω­νι­στής τῆς ἁγιότητος, κοινωνικός ἐργάτης.

Εἶχε ὅ,τι χρειάζεται κάθε ἄνθρωπος, γιά νά εἶναι ἄρτιος ἄνθρωπος καί καλός Χριστιανός.

Μόνο μέ τέτοια πρότυπα καί τόν προσωπικό μας ἀγῶνα μετα­ποιοῦ­με τόν χρόνο τῆς ζωῆς μας σέ καιρό δημιουργίας.

Κατά τούς ἁγίους, Χρόνος εἶναι τό διάστημα στό ὁποῖο κινούμεθα καί Καιρός εἶναι ὁ ἐπιτήδειος τῆς ἐργασίας χρόνος.

Ὅταν ὁ χρόνος γίνει Καιρός, τότε ἡ ἐναλλαγή τῶν ἐτῶν σημαίνει καί προαγωγή τῶν καλῶν καί ὠφελίμων ἔργων.

Εἶναι εὐτύχημα γιά ὅλους ἐμᾶς, πού ταλανιζόμαστε σάν τό κλυ­δω­νι­ζό­μενο μέσα στήν τρικυμία πλοιάριο, ἀπό τήν δεινή οἰκονομική κατά­στα­ση, ὅτι συμβαδίζει ἡ κρίση μέ τόν χρόνο.

Ἠμποροῦμε λοιπόν μέ τήν βοήθεια τοῦ «παλαιοῦ τῶν ἡμερῶν», τοῦ Θεοῦ δηλαδή, ὁ ὁποῖος εἶναι «πρό χρόνου καί ὑπέρ χρόνον καί ἀλλοιώνων καιρούς καί χρόνους» (Ἁγίου Διονυσίου Ἀρεοπαγίτου) νά μετασκευάσωμε τόν χρόνο τῆς ἀπελπισίας σέ καιρό δημιουργίας, ἀγάπης καί εὐτυχίας.

Ἔτσι ἠμποροῦμε μέ ἐπί κεφαλῆς τούς ἡγέτας καί μέ τόν λαό μαζί νά βλέπουμε τόν νέο χρόνο μέ αἰσιοδοξία καί μέ βεβαιότητα νά ἀναμένουμε ἀλλαγή τοῦ τοπίου πρός τό καλύτερο.

Ἄς ἀκούσει ὁ Θεός τήν προσευχή μας κι ἄς χαρίσει σέ ὅλους μας τόν νέο χρόνο ὑγιεινό, εὐτυχισμένο καί εἰρηνικό.

Μετά θερμῶν πατρικῶν εὐχῶν.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ο ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ


Niki Giannoulidou

 
Niki Giannoulidou