0
Δημοσιεύτηκε 21 Σεπ 2013, 08:59   /   ΚΟΙΝΩΝΙΑ
 
 

Παρατείνεται μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2014 το πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι»

ΒΟΗΘΕΙΑ
Το νέο πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» που θα ισχύει ως τον Σεπτέμβριο του 2014 και τον νέο υπολογισμό της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων περιλαμβάνει τροπολογία που κατέθεσε η κυβέρνηση ως προσθήκη στο νομοσχέδιο για τα ΚΤΕΛ.

Συγκεκριμένα, η τροπολογία, μεταξύ άλλων, προβλέπει:

Παρατείνεται μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2014 η διάρκεια του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» με προγραμματική σύμβαση που θα υπογράψουν το Υπουργείο Εργασίας, το Υπουργείο Εσωτερικών, το ΙΚΑ και η ΕΤΑΑ. Θα γίνεται καταγραφή όλων των ωφελουμένων, ενώ οι δήμοι θα συνάπτουν προγραμματική συμφωνία για τα προγράμματα φροντίδας συνταξιούχων, ηλικιωμένων ανασφάλιστων και ΑΜΕΑ οικονομικά αδύνατων πολιτών και για τα προγράμματα νοσηλείας.

Επανακαθορίζεται αναδρομικά από 1η Ιανουαρίου 2013 ο τρόπος υπολογισμού της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων. Έτσι:

α) σε περιπτώσεις που στο ίδιο πρόσωπο καταβάλλονται περισσότερες από μία συντάξεις η παρακράτηση ή μείωση, που υπολογίζεται επί του αθροίσματος όλων των συντάξεων, θα επιμερίζεται αναλογικά σε κάθε φορέα ή τομέα.

β) στις συντάξεις λόγω θανάτου η παρακράτηση ή μείωση πραγματοποιείται στον καταβαλλόμενο σε κάθε δικαιούχο ποσό. Αν τα συνδικαιούχα πρόσωπα λαμβάνουν και άλλη σύνταξη η παρακράτηση ή μείωση θα υπολογίζεται επί του συνολικώς καταβαλλόμενου από κάθε πηγή ποσού, επιμεριζόμενη ανάλογα σε κάθε φορέα.

Χορηγείται φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2013 στην Ελληνική Βιομηχανία Όπλων προκειμένου να εισπράξει οφειλές και να πληρώσει δεδουλευμένα. Το ίδιο είχε συμβεί με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου και για τα Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα.

Χορηγείται ειδική αποζημίωση 90 ευρώ για κάθε ημέρα εργασίας στο Στρατιωτικό και Πολιτικό Προσωπικό του Τάγματος Εκκαθάρισης Ναρκοπεδίων Ξηράς (ΤΕΝΞ). Αφορά οκτώ ναρκαλιευτές που εργάζονται κατά κανόνα στην εξουδετέρωση ναρκών στο Γράμμο και το Βίτσι.

Παρέχεται η δυνατότητα επανακατάταξης σε εξειδικευμένα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων (αλεξιπτωτιστές, βατραχάνθρωποι κ.ά.).

Οι διαχειριστικοί έλεγχοι στα εκκλησιαστικά νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου είτε διενεργούνται αυτεπαγγέλτως είτε κατά παραγγελία άλλη αρχής, θα γίνονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας και του συναρμόδιου Υπουργού.

Οι υπάλληλοι που εξαιρούνται της διαθεσιμότητας μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε κενές θέσεις ή σε προσωπαγείς θέσεις που συνιστώνται στον φορέα προέλευσης ή (σε περιπτώσεις συγχώνευσης) στον διάδοχο φορέα.

Οι δημοτικοί υπάλληλοι που είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού ή διδακτορικού μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα κινητικότητας εφόσον υποβάλλουν αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία του δήμου μέχρι τις 4 Οκτωβρίου 2013.


Niki Giannoulidou