0
Δημοσιεύτηκε 8 Ιούν 2019, 08:43   /   ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
 
 

Δήμος Στυλίδας: Ανακοίνωση για τη ρύθμιση οφειλών

720 515017 3dab09d74f bd80b117ffde9224 617x347 ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ

Ο Δήμος Στυλίδας στα πλαίσια του Ν. 4611/2019 (ΦΕΚ 73/17.05.2019 τεύχος Α’) «Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τη Φορολογική Διοίκηση και τους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, Συνταξιοδοτικές Ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων και άλλες διατάξεις», ανακοινώνει τη ρύθμιση οφειλών που έχουν βεβαιωθεί ή  θα βεβαιωθούν έως και δύο (2) μήνες από την έναρξη ισχύος του Ν.4611/2019, ήτοι έως και 16.07.2019.

Περισσότερες πληροφορίες στο παρακάτω αρχείο


Niki Giannoulidou

 
Niki Giannoulidou