Κυριακή, 26 Μαΐου, 2024
Μυρμιδόνες Στυλίδας • Αθλητικός Σύλλογος MMA
Κουτσούκου • Κέντρο Ειδικών Θεραπειών

Πρωτοχρονιάτικο Λαχείο 2013: Και αν σου κάτσει…..?

πρωτοχρονιατικο λαχειο

 

Σε μερικές ώρες θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση για το πρωτοχρονιάτικο λαχείο 2013.

Πρόκειται να γίνει σήμερα 31 Δεκεμβρίου στις 5 το απόγευμα.

Ο υπερτυχερός του 2013 θα κερδίσει επτά εκατομμύρια euro. Βεβαίως, το ποσό αυτό μπορεί να το μοιραστούν πέντε, καθώς τα κέρδη αναφέρονται στην τυχερή πεντάδα.

Και αν σου κάτσει?Με αυτό το όνειρο ζουν πλέον όλοι οι Έλληνες έτσι η αγορά ενός πρωτοχρονιάτικου λαχείου δεν είναι μόνο εθιμοτυπική-“για το καλό” που λένε- αλλά κρύβει και ελπίδες κρυφές και φανερές….Ας ευχηθούμε τα καλύτερα σε όσους κερδίσουν με υγεία και σύνεση!

Εμείς για την ιστορία αλλά  και  σε περίπτωση που κερδίσετε να ξέρετε και πέντε πράγματα παραπάνω θα σας θυμίσουμε τα εξής :

Η Διεύθυνση Κρατικών Λαχείων, τιμώντας τη μνήμη του Γεωργίου Παπανικολάου (ΤΕΣΤ ΠΑΠ) επέλεξε τη φωτογραφία του ευεργέτη για την μπροστινή όψη.

Την περυσινή χρονιά, το πρωτοχρονιάτικο λαχείο “μοίρασε” 11 εκατομμύρια euro στους τυχερούς, ενώ ο υπερτχερός που είχε τον πρώτο λαχνό, κέρδισε 5 εκατομμύρια euro

Το Κρατικό Λαχείο Κοινωνικής Αντίληψης θεσπίστηκε το 1967, σε αντικατάσταση του «Λαχείου Συντακτών»,κυκλοφορεί μια φορά το χρόνο και κληρώνει την τελευταία ημέρα αυτού και κοστίζει 8 € το γραμμάτιο.

Τα γραμμάτια του Λαχείου κυκλοφορούν σε σειρές 100.000 γραμματίων που κάθε μια φέρει αριθμούς από 1 ως 100.000.

Μοιράζει στους τυχερούς άνω του 55% των ακαθαρίστων εισπράξεών του.

ΤΡΟΠΟΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ

Διενεργούνται δύο κληρώσεις η Γενική και η Ειδική (προαιρετική)

Κατά τη διαδικασία της Γενικής Κλήρωσης μετέχουν τα γραμμάτια όλων των σειρών κληρώνονται ορισμένοι λαχνοί που σε μία συγκεκριμένη σειρά κερδίζουν ποσά από 20.000€ έως 5.000.000 €.

Υπάρχουν όμως και τα πρόσθετα κέρδη της Γενικής κλήρωσης στην οποία μετέχουν όλα τα γραμμάτια ανεξάρτητα από σειρά που κερδίζουν από 200 € έως και 20.000 €.

Επίσης αν τα διανεμόμενα τελικά κέρδη υπολείπονται του κατωτάτου ορίου, (53%) κληρώνεται ένας ή περισσότεροι λαχνοί , που μαζί με τα πρόσθετα κέρδη τους ανά σειρά κερδίζουν το ποσό που απαιτείται για να συμπληρωθεί το ως άνω ποσοστό ή θα χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία λαχνών ειδικής κλήρωσης.

Κατά τη διαδικασία της Ειδικής κλήρωσης μετέχουν όλα τα γραμμάτια κάθε σειράς και κερδίζουν διάφορα ποσά .

Από χίλια ευρώ (1000 €) κερδίζουν όλα τα γραμμάτια ανεξάρτητα από σειρά που οι αριθμοί τους έχουν τα τέσσερα τελευταία ψηφία όμοια με τα τέσσερα τελευταία ψηφία του πρώτου λαχνού της γενικής κλήρωσης που κληρώθηκε και κέρδισε 5.000.000 €.

Από εκατό ευρώ (100 €) κερδίζουν όλα τα γραμμάτια ανεξάρτητα από σειρά που οι αριθμοί τους έχουν τα τέσσερα τελευταία ψηφία όμοια με τα τέσσερα τελευταία ψηφία του δεύτερου, τρίτου, τέταρτου και πέμπτου λαχνού της γενικής κλήρωσης που κληρώθηκαν και κέρδισαν από 1.500.000 €.

Επίσης κερδίζουν από οκτώ ευρώ (8 €) όλα τα γραμμάτια ανεξάρτητα από σειρά που οι αριθμοί τους έχουν τα δύο τελευταία ψηφία όμοια με τα δύο τελευταία ψηφία του πρώτου, δεύτερου, τρίτου, τέταρτου, και πέμπτου Λαχνού της Γενικής κλήρωσης, με την σειρά που κληρώθηκαν.

Πρώτα διενεργείται η κλήρωση των κερδών της Γενικής κλήρωσης και στη συνέχεια η κλήρωση των κερδών κάθε σειράς, ως κατωτέρω:

Α’ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΗΡΩΣΗ

Χρησιμοποιούνται πέντε ανεξάρτητα στοιχεία ηλεκτρομηχανικών κληρωτίδων και μια πνευματοδυναμική κληρωτίδα.Οι πέντε ηλεκτρομηχανικές κληρωτίδες περιέχουν η κάθε μία στον κυλινδρικό τροφοδότη της δέκα σφαιρίδια που στο εξωτερικό μέρος καθενός είναι γραμμένος ένας μονοψήφιος αριθμός από το 0 έως το 9. Μέσα στην πνευματοδυναμική κληρωτίδα ρίχνονται τόσα σφαιρίδια, όσες είναι οι σειρές του λαχείου που κυκλοφόρησαν. Στο εξωτερικό μέρος καθενός από τα σφαιρίδια της πνευματοδυναμικής κληρωτίδας είναι γραμμένος ένας αριθμός που αντιστοιχεί στον αριθμό μίας των σειρών του λαχείου που κυκλοφόρησαν.

Μετά, τίθενται σε κίνηση οι πέντε ηλεκτρομηχανικές κληρωτίδες και μόλις σταματήσουν, οι αριθμοί των σφαιριδίων που έχουν εγκλωβιστεί τυχαία στους κυλινδρικούς τροφοδότες, διαβαζόμενοι από τα αριστερά προς τα δεξιά, όπως φαίνονται από τη θέση των θεατών, σχηματίζουν έναν ενιαίο αριθμό.Στη συνέχεια τίθεται σε κίνηση η πνευματοδυναμική κληρωτίδα και εξάγεται ένα σφαιρίδιο.

Ο αριθμός που σχηματίζεται από τις πέντε ηλεκτρομηχανικές κληρωτίδες προσδιορίζει τον αριθμό του γραμματίου που κερδίζει τον Α’ λαχνό (5.000.000 €), ενώ ο αριθμός που είναι γραμμένος στο σφαιρίδιο που βγήκε από την πνευματοδυναμική κληρωτίδα προσδιορίζει τη σειρά στην οποία ανήκει ο αριθμός που κερδίζει. Μετά την κλήρωση του λαχνού αυτού κερδίζουν αυτομάτως το δεύτερο, τρίτο, τέταρτο και πέμπτο λαχνό οι υπόλοιποι 4 λαχνοί της ίδιας πεντάδας με αυτή του πρώτου λαχνού, χωρίς να κληρωθούν.

Κατά τον ίδιο τρόπο κλήρωσης προσδιορίζεται το γραμμάτιο το οποίο θα κερδίσει τον έκτο, τον έβδομο κλπ. λαχνό, μέχρι να εξαντληθούν όλοι οι λαχνοί που προβλέπονται από το πρόγραμμα κατανομής κερδών.

Τα σφαιρίδια που έχουν εγκλωβιστεί στους τροφοδότες των ηλεκτρομηχανικών κληρωτίδων, επαναφέρονται μηχανικά στο δάπεδο του χώρου ανάδευσης, ενώ το σφαιρίδιο που έχει απελευθερωθεί από την πνευματοδυναμική κληρωτίδα, επαναρρίχνεται σ’αυτήν πριν το σχηματισμό του δεύτερου, τρίτου κλπ. αριθμών.

Σε περίπτωση κατά την οποία ο λαχνός των βασικών κερδών της γενικής κλήρωσης κληρωθεί σε γραμμάτιο που δεν πουλήθηκε, η κλήρωση επαναλαμβάνεται ως προς τη σειρά.

 Β’ ΕΙΔΙΚΗ ΚΛΗΡΩΣΗ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ)

Μετά τη Γενική διενεργείται η Ειδική Κλήρωση, στην οποία μετέχουν όλα τα γραμμάτια, ανεξάρτητα από σειρά,τα οποία δεν κληρώθηκαν κατά τη γενική κλήρωση.

Τα γραμμάτια που κατά τη Γενική κερδίζουν από 8 € το καθένα δε θεωρούνται ότι κληρώθηκαν και μετέχουν στην κλήρωση.

Για τη διενέργεια της κλήρωσης που συνεχίζεται χρησιμοποιούμε μόνο τις πέντε ηλεκτρομηχανικές κληρωτίδες και τα σφαιρίδια που βρίσκονται στο χώρο ανάδευσης τους.

Στη συνέχεια,τίθενται σε κίνηση οι πέντε ηλεκτρομηχανικές κληρωτίδες και όταν σταματήσουν, οι αριθμοί των σφαιριδίων που έχουν εγκλωβιστεί τυχαία στους κυλινδρικούς τροφοδότες, σχηματίζουν κατά τον τρόπο που περιγράφεται παραπάνω, τον αριθμό των γραμματίων, τα οποία, ανεξάρτητα από σειρά,κερδίζουν κατά σειρά τους λαχνούς των βασικών κερδών κάθε σειράς όπως αυτοί προσδιορίζονται από την απόφαση της Ε.Δ.Κ.Λ.

Ακολούθως, με αυτόν τον τρόπο προσδιορίζεται τα γραμμάτια που θα κερδίζουν το δεύτερο, τον τρίτο κλπ. λαχνό,μέχρι να εξαντληθούν οι λαχνοί που αναφέρονται κάθε φορά στις αποφάσεις.

Μετά την ανάγνωση των αριθμών των σφαιριδίων, επαναφέρονται με μηχανικό τρόπο στο δάπεδο των χώρων ανάδευσης.Εάν κατά τη διαδρομή, τόσο της γενικής όσο και της ειδικής κλήρωσης, εξαχθεί αριθμός γραμματίου που κληρώθηκε ήδη, η κλήρωση επαναλαμβάνεται ως προς τον αριθμό. Επίσης εάν σχηματισθεί ο αριθμός 00000θεωρείται ότι κληρώθηκε ο αριθμός 100.000.

Η Δ/νση Κρατικών Λαχείων, πριν από την έναρξη της κλήρωσης καταθέτει στην Επιτροπή Διοίκησης Κρατικών Λαχείων πίνακα των γραμματίων του Λαχείου που δεν πουλήθηκαν.

Τα αποτελέσματα των κληρώσεων, τα οποία θα διεξαχθούν ως ανωτέρω,καταχωρούνται από τη Γραμματέα της Επιτροπής Διοίκησης Κρατικών Λαχείων, σε πρωτόκολλο, που υπογράφεται από την ίδια, τα μέλη, και τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διοίκησης. Με βάση το πρωτόκολλο αυτό εκδίδεται από τη Δ/νση Κρατικών Λαχείων ο επίσημος πίνακας κερδών, με τον οποίο -αποκλειστικά- ενεργούνται οι πληρωμές των κερδών.

ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ

Τα κέρδη, στα οποία επιβάλλεται φόρος σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις μετά την αφαίρεση αφορολόγητου ποσού 100 € κατά λαχνό,καταβάλλονται βάσει του επίσημου πίνακα κερδών,μόνο με την εμφάνιση και παράδοση στη Δ/νση Κρατικών Λαχείων, του ίδιου του γραμματίου που κέρδισε και μετά την εξακρίβωση της γνησιότητάς του.

Σε περίπτωση πολλαπλού κέρδους, καταβάλλεται μόνο το μεγαλύτερο κέρδος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ

Το δικαίωμα για είσπραξη κέρδους παραγράφεται μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα της κλήρωσης. Τα κέρδη που παραγράφονται περιέρχονται στο Δημόσιο και διαθέτονται κατά το νόμο.

Η Δ/ση Κρατικών Λαχείων δύναται να προβαίνει στη δημοσίευση των φωτογραφιών κλπ. στοιχείων των τυχερών καθώς και στην τηλεοπτική παρουσίαση, εφόσον αυτοί συναινούν.

Με απόφασή της η ΕΔΚΛ,μπορεί να αλλάζει και να καθορίζει τον τρόπο διεξαγωγής της κλήρωσης καθώς επίσης να μεταβάλει τα χρησιμοποιούμενα υλικά της κλήρωσης δηλαδή κληρωτίδες, σφαιρίδια κλπ.

 

- Διαφήμιση -

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.


Τελευταία Νέα

Το κινητό πολυϊατρείο «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ» του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» στην Πελασγία

     Από τη Δευτέρα 3 Ιουνίου έως και την Τετάρτη 5 Ιουνίου 2024, στο πλαίσιο της Δράσης Προληπτικής Ιατρικής / Οδοντιατρικής «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ»...
- Διαφήμιση -
Stylida FM • Ραδιοφωνικός Σταθμός

Περισσότερα Άρθρα

- Διαφήμιση -