0
Δημοσιεύτηκε 10 Οκτ 2014, 07:12   /   ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
 
 

Στερεά Ελλάδα:Προσλήψεις εκπαιδευτών στα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης

Το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), με την υπ΄αριθμ 2326/107/02.10.2014
Απόφαση του Δ.Σ., στο πλαίσιο του Έργου: «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης Δήμων Στερεάς Ελλάδας και
Νοτίου Αιγαίου», απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης έργου
για: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ στα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Δήμων Στερεάς Ελλάδας και Νοτίου Αιγαίου.

Διαβάστε όλη την προκήρυξη


Niki Giannoulidou