0
Δημοσιεύτηκε 25 Ιούν 2015, 10:04   /   ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
 
 

Τέλος σχολικού έτους – Μήπως δικαιούστε επίδομα?

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΕΥΡΩ

Oικονομική ενίσχυση δίνεται στο τέλος κάθε σχολικού έτους σε οικογένειες με τέκνα υποχρεωτικής εκπαίδευσης και χαμηλά εισοδήματα (μέχρι 3.000 € πραγματικό ή τεκμαρτό).

Σχετική Η αριθμ.2/46354/0026/26-07-2012 απόφαση του Αναπλ. Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 2204/Β’/2012).

Απαιτούνται τα εξής:

1. ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ ΓΟΝΕΑ (ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΗ ΤΗΣ 29ης ΙΟΥΝΙΟΥ) (ΒΛ. ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ)
2. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΝΑ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ Η ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΣΕ ΤΑΞΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ Η ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΛΗΞΑΝ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ (ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΗ ΤΗΣ 29ης ΙΟΥΝΙΟΥ)

3. ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

4. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

5. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Ν.1599/1986 ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ, ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΙΔΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΙΔΙΟ ΠΑΙΔΙ

ME ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΓΝΗΣΙΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ (ΒΛ. ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ)

6. ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

7. ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

8. ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΤΕΚΝΩΝ

Επίσης πρέπει να συμπληρωθούν τα παρακάτω έγγραφα

img_4505.png

img_4506.png

stilida.com


Niki Giannoulidou