0
Δημοσιεύτηκε 8 Ιαν 2013, 06:34   /   ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
 
 

Επιδοτήσεις και Ε.Σ.Π.Α. – Στις 14/1 η επίσημη παρουσίαση

ΕΥΡΩ

Στις 14 Ιανουαρίου θα παρουσιαστεί η νέα δράση ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων, μέσω της οποίας θα επιδοτούνται επενδυτικά σχέδια σε ποσοστό έως και 60%. Οι βασικοί όροι του προγράμματος.

Κατά τη διάρκεια της εφ΄ όλης της ύλης συνέντευξης τύπου που παραχώρησε, ο υπουργός Ανάπτυξης Κωστής Χατζιδάκης, ανέφερε μεταξύ άλλων ότι η σχετική προκήρυξη το σύστημα υλοποίησης της νέας δράσης έχει οριστικοποιηθεί.

Το 70% – 85 % των κονδυλίων θα δοθεί σε υφιστάμενες επιχειρήσεις και το 15% – 30% σε νέες. Τα ποσοστά επιχορήγησης κυμαίνονται ανά Περιφέρεια μεταξύ 40% και 60%, όπως φαίνεται και στους πίνακες που ακολουθούν.

Σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα που έχουν τεθεί, μετά την προκήρυξη θα δοθεί προθεσμία δύο μηνών (ως τα μέσα Μαρτίου) για την προετοιμασία και υποβολή των προτάσεων από τους επενδυτές, ενώ δύο μήνες θα διαρκέσει και η αξιολόγησή τους.

Εκτιμάται ότι οι πληρωμές προς τις επιχειρήσεις που θα ενταχθούν θα ξεκινήσουν από τα μέσα του 2013.

Οι δικαιούχοι και οι δαπάνες

Επιλέξιμες είναι ΜΜΕ (μικρές, πολύ μικρές και μεσαίες), υφιστάμενες, νέες και υπό σύσταση επιχειρήσεις στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού και Εμπορίου – Υπηρεσιών.

Οι επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων: δαπάνες για βελτιώσεις κτηρίων και λοιπών εγκαταστάσεων, προμήθειας εξοπλισμού-μηχανημάτων- συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας-συστημάτων αυτοματοποίησης, δαπάνες πιστοποίησης εφαρμογής συστημάτων ποιότητας διασφάλισης ποιότητας, δαπάνες προστασίας βιομηχανικής ιδιοκτησίας, δαπάνες προβολής προώθησης, δαπάνες λογισμικού, λειτουργικές δαπάνες κλπ.

Οι ΚΑΔ (Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας, δηλαδή τα επιμέρους επαγγέλματα) που θα είναι επιλέξιμοι για ενίσχυση, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για έμφαση στην καινοτομία και ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων κάθε Περιφέρειας, θα ομαδοποιηθούν από τις ίδιες τις Περιφέρειες σε τρεις κατηγορίες: υψηλής, μέσης και χαμηλής προτεραιότητας.

Το ύψος του προϋπολογισμού

Το κριτήριο αυτό θα λαμβάνεται υπόψη (μεταξύ άλλων) και κατά την αξιολόγηση των επενδυτικών προτάσεων. Ο συνολικός επιχορηγούμενος προϋπολογισμός (δημόσια δαπάνη και ιδιωτική συμμετοχή) κάθε πρότασης, μπορεί να κυμαίνεται:

– από 30.000 έως 300.000 € για τους τομείς Μεταποίησης και Τουρισμού
– από 20.000 έως 100.000 € για τον τομέα Εμπόριο – Υπηρεσίες.

Σημειώνεται ότι η ιδιωτική συμμετοχή μπορεί να καλυφθεί με ίδια κεφάλαια, τραπεζικό δανεισμό ή με συνδυασμό των δύο.

Στην περίπτωση του τραπεζικού δανεισμού οι επενδυτές μπορούν να αξιοποιήσουν και τα χρηματοοικονομικά εργαλεία της ΕΤΕΑΝ και του Ταμείου Επιχειρηματικότητας που διατίθενται μέσω των Τραπεζών.

Δηλαδή, για παράδειγμα, μπορούν να ζητήσουν την εγγύηση του ΕΤΕΑΝ για δάνεια ή εγγυητικές επιστολές, ή την παροχή επιχειρηματικών δανείων με χαμηλό επιτόκιο και ευνοϊκούς όρους.       πηγή moneyonline


Niki Giannoulidou