0
Δημοσιεύτηκε 16 Φεβ 2021, 14:46   /   ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
 
 

Επιμελητήριο Φθιώτιδας: Ξεκινάει η υποβολή αιτήσεων για το «e-ΛΙΑΝΙΚΟ»

1613319355706510-0

Δ Ε Λ Τ Ι Ο  Τ Υ Π Ο Υ

«Νέα Δράση επιχορήγησης e-λιανικό»

Το Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων ανακοίνωσε τη νέα δράση επιχορήγησης επιχειρήσεων μέσω ΕΠΑνΕΚ, e-λιανικό. Η Δράση στοχεύει στην επιχορήγηση ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου για την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop).Δικαιούχοι της Δράσης:

Μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του λιανικού εμπορίου και διατηρούν φυσικό κατάστημα ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, που λειτουργούν νομίμως στη χώρα και έχουν κάνει έναρξη στην αρμόδια ΔΟΥ. Οι επιχειρήσεις διακρίνονται σε:

  • Υφιστάμενες που έχουν συσταθεί και έχουν αποκτήσει επιλέξιμο ΚΑΔ έως και την 30/09/2019
  • Νεοσύστατες που έχουν συσταθεί και έχουν αποκτήσει επιλέξιμο ΚΑΔ από 1/10/2019 μέχρι την ημερομηνία προκήρυξης της Δράσης.

Επιδότηση:

  • Έως 5.000 ευρώ σε κάθε επιχείρηση με διακριτό ΑΦΜ για την απόκτηση εξοπλισμού πληροφορικής και την υλοποίηση άυλων ενεργειών (λογισμικό/υπηρεσίες) με σκοπό την ανάπτυξη και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος.
  • Έως 1.500 ευρώ για αναβάθμιση ηλεκτρονικού καταστήματος εφόσον η επιχείρηση το διέθετε ήδη πριν τις 18/3/2020.

Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες από την 18η Μαρτίου 2020 και μετά.

  • Ημερομηνία Έναρξης Ηλεκτρονικής Υποβολής: 22/02/2021 και ώρα 13:00.
  • Ημερομηνία Λήξης Ηλεκτρονικής Υποβολής: 24/03/2021και ώρα 15:00.

 

Ηλεκτρονική Υποβολή

Η Αίτηση Χρηματοδότησης θα υποβληθεί ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) www.ependyseis.gr/mis

Αναλυτικές πληροφορίες για τις επιλέξιμες επιχειρήσεις, τις επιδοτούμενες δαπάνες καθώς και τον οδηγό εφαρμογής της δράσης, δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:

http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=72526

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ


Niki Giannoulidou