0
Δημοσιεύτηκε 1 Οκτ 2013, 09:25   /   ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
 
 

8200 προσλήψεις σε σχολεία-Αιτήσεις στα μέσα Οκτωβρίου

c5e46d883baaa567c7473ca5f56abb10 l ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΟΑΕΔ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ

Μέσα Οκτωβρίου θα ξεκινήσουν οι αιτήσεις για τις προσλήψεις σε σχολεία της χώρας μέσω του ΟΑΕΔ. Οι πρώτες προσλήψεις θα αφορούν 8200 θέσεις κοινωφελούς εργασίας σε σχολεία και 250 προσλήψεις σε Κέντρα Διάγνωσης Διαφοροδιάγνωσης και Υποστήριξης αλλά και σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης .

Συγκεκριμένα στο πλαίσιο του προγράμματος της κοινωφελούς εργασίας όπως αποκαλύπτει το dikaiologitika.gr θα γίνουν 8200 προσλήψεις ανέργων συγκεκριμένων ειδικοτήτων που δύναται να απασχοληθούν σε σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Δημοτικά-Γυμνάσια- Λύκεια) και Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ).

Παράλληλα θα γίνουν 250 προσλήψεις σε Κέντρα Διάγνωσης Διαφοροδιάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕΔΔΥ) και στους Φορείς Επίβλεψης.

Το συγκεκριμένο προσωπικό θα απασχοληθεί για χρονικό διάστημα έξη (6) μηνών και δέκα πέντε (15) ημερολογιακών ημερών.

Οι ειδικότητες που δύνανται να απασχοληθούν στις ανωτέρω μονάδες είναι, ενδεικτικά, θα είναι :
Νηπιαγωγοί (πρωτοβάθμια εκπαίδευση).
Ψυχολόγοι (Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ).
Κοινωνικής Εργασίας – Κοινωνικοί Λειτουργοί (Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ).
Επιστάτες (Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ΣΜΕΑΕ)
Λογοθεραπευτές (ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ)
Εργοθεραπευτές (ΣΜΕΑΕ )
Φυσιοθεραπευτές (ΣΜΕΑΕ ).
Σχολικοί νοσηλευτές (ΣΜΕΑΕ ).
Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (ΣΜΕΑΕ ).
Οδηγοί σχολικών λεωφορείων (ΣΜΕΑΕ ).
Συνοδοί σχολικών λεωφορείων (ΣΜΕΑΕ ).

Το αντικείμενο εργασίας κάθε ειδικότητας που θα απασχοληθεί για τις ανάγκες της εκπαίδευσης θα καθοριστούν από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Για την ορθή άσκηση των εργασιών που θα τους ανατεθούν και για την απρόσκοπτη και αποτελεσματικότερη απασχόλησή τους στις μονάδες του ΥΠΑΙΘ, είναι δυνατόν να προβλεφθεί μια προκαταρκτική σύντομη ενημέρωση των απασχολούμενων σχετικά με το αντικείμενο απασχόλησής τους, η οποία θα συνοδεύεται με έγγραφες οδηγίες.

Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.ΕΔ.) θα είναι ο αρμόδιος φορέας για τις εξής ενέργειες:
για την υποδοχή των ηλεκτρονικών αιτήσεων των ωφελουμένων
για την κατάρτιση του πίνακα των ωφελουμένων
για τη σύζευξη των ωφελουμένων με τις θέσεις απασχόλησης των επιβλεπόντων φορέων, όπως αυτές θα έχουν προσδιοριστεί από το Δικαιούχο,
για τη διενέργεια επιτόπιων επαληθεύσεων στους επιβλέποντες φορείς και
για την καταβολή των αμοιβών στους ωφελουμένους και των ασφαλιστικών εισφορών στους επιβλέποντες φορείς.

www.dikaiologitika.gr

 


Niki Giannoulidou

 
Niki Giannoulidou