0
Δημοσιεύτηκε 26 Μαρ 2020, 14:24   /   ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
 
 

Δήμος Στυλίδας: Πρόσκληση υποβολής δηλώσεων για την πρόσληψη υδρονομέων


Ο Δήμος Στυλίδας προσκαλεί

όσους ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως υδρονοµείς (επόπτης ή υδρονοµέας άρδευσης) για την αρδευτική περίοδο έτους 2020, µε τους όρους που αναφέρονται παρακάτω, να καταθέσουν τις αιτήσεις τους από 30-03-2020 έως 07-04-2020, αφού προηγουµένως επικοινωνήσουν µε την υπηρεσία για να κλείσουν ραντεβού και εξαντλήσουν τη δυνατότητα: α) ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@stylida.gr, β) υποβολής των δικαιολογητικών µέσω τηλεοµοιοτυπίας στο fax 2238022572.

Δείτε λεπτομέρειες παρακάτωNiki Giannoulidou