Πέμπτη, 7 Δεκεμβρίου, 2023
Μυρμιδόνες Στυλίδας • Αθλητικός Σύλλογος MMA

Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

  

 Στο πλαίσιο υλοποίησης του σχεδίου και της πολιτικής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, η Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής, προχωρά στην προδημοσίευση των δράσεων για την υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της παραγωγής αλλά και στην υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος.
Η προδημοσίευση, γίνεται από τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας Κώστα Μπακογιάννη με σκοπό να ενημερωθούν και να προετοιμαστούν εγκαίρως οι ενδιαφερόμενοι για όλες τις δράσεις.
«Οι δράσεις για την ανταγωνιστικότητα αλλά και την προστασία του περιβάλλοντος δεν είναι απλή υπόθεση. Είναι ο ακρογωνιαίος λίθος μίας οικονομίας, με υγιή χαρακτηριστικά, που θέλουμε να δημιουργήσουμε στην Στερεά Ελλάδα. Ισχυρή οικονομία και παραγωγή, ακόμη και σε συνθήκες κρίσης, έχεις μόνο όταν ενισχύεις καθημερινά την ανταγωνιστικότητα. Αυτό κάνουμε. 

Εκμεταλλευόμαστε κάθε ευκαιρία, κάθε δυνατότητα ανάπτυξης και προόδου» τόνισε ο κ. Μπακογιάννης, με αφορμή την δημοσίευση των κριτηρίων επιλεξιμότητας για τις δράσεις.
Η προδημοσίευση είναι διαθέσιμη στο http://www.pste.gov.gr/?p=32718
Κριτήρια Επιλεξιμότητας Υποψηφίων
1. Οι υποψήφιοι δικαιούχοι φυσικά πρόσωπα πρέπει:

1.1 Να έχουν συμπληρώσει το 18o έτος και να μην έχουν υπερβεί το 60ο έτος της ηλικίας τους.

1.2 Να μην είναι άμεσα συνταξιοδοτούμενοι από οποιοδήποτε ταμείο. 

1.3 Να έχουν υποβάλλει Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης (ΟΣΔΕ) το τρέχον έτος (2017).

1.4 Να έχουν την ιδιότητα του «ενεργού» γεωργού. Επιπρόσθετα σε ότι αφορά στη δράση 4.1.1. τα υποψήφια φυσικά πρόσωπα πρέπει να είναι εγγεγραμμένα στο ΜΑΑΕ ως επαγγελματίες αγρότες ή να είναι Νέοι Γεωργοί του Υπομέτρου 6.1.

2. Οι υποψήφιοι δικαιούχοι συλλογικά σχήματα, όπως ομάδες παραγωγών, οργανώσεις παραγωγών, αγροτικοί συνεταιρισμοί και ενώσεις αυτών ή ΚΟΙΝΣΕΠ, πρέπει:

2.1. Να είναι εγγεγραμμένοι και ενήμεροι στο μητρώο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

2.2. Να έχουν εξουσιοδοτήσει ένα φυσικό πρόσωπο να λειτουργεί ως κοινός νόμιμος εκπρόσωπος για τους σκοπούς του προγράμματος.

2.3. Να έχουν 3 τελευταίες χρήσεις με κερδοφόρο μέσο όρο αποτελεσμάτων προ φόρων και αποσβέσεων και κύκλο εργασιών μεγαλύτερο των 30.000 €. Σε περίπτωση μη ύπαρξης τριών χρήσεων, θεωρούνται νεοσύστατα και καθίστανται επιλέξιμα.

 

Κριτήρια Επιλεξιμότητας της Γεωργικής Εκμετάλλευσης του Υποψηφίου

Το σύνολο της γεωργικής εκμετάλλευσης πρέπει να έχει περιληφθεί στην Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης κατά το τρέχον (2017) έτος υποβολής της αίτησης στήριξης από τον υποψήφιο δικαιούχο. 

Επιπρόσθετα σε ότι αφορά στη δράση 4.1.1. η γεωργική εκμετάλλευση πρέπει να έχει ελάχιστο μέγεθος παραγωγικής δυναμικότητας (εκφρασμένη ως τυπική απόδοση) τα 8.000 €, σύμφωνα με την τελευταία Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης.

Επιλέξιμες δαπάνες

1. Στο πλαίσιο της Δράσης 4.1.1 ενισχύονται δαπάνες για γεωργικά κτίρια και κατασκευές (σταυλικές εγκαταστάσεις, αποθήκες. θερμοκήπια κ.λ.π.), αγορά καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού, μελισσοκομικού και ανθοκομικού αυτοκινήτου, αγορά και εγκατάσταση πολυετών μη ποωδών φυτειών, περίφραξη και διαμόρφωση αγροτεμαχίων, αγορά εξοπλισμού Η/Υ.
2. Στο πλαίσιο της Δράσης 4.1.3 ενισχύονται δαπάνες για αγορά εξοπλισμού διαχείρισης αποβλήτων, εγκαταστάσεις διαχείρισης των αποβλήτων, υποπροϊόντων και υπολειμμάτων της εκμετάλλευσης και αγορά και εγκατάσταση εξοπλισμού παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ που προσαρμόζονται στις ενεργειακές ανάγκες αυτοκατανάλωσης της εκμετάλλευσης.
Οικονομική Στήριξη

1. Ύψος επιλέξιμου προϋπολογισμού αίτησης στήριξης στο πλαίσιο της Δράσης 4.1.1:

α) για φυσικά πρόσωπα έως τις 200.000 ευρώ και υπό προϋποθέσεις έως τις 500.000 ευρώ.

β) για συλλογικά σχήματα έως τις 500.000 ευρώ και υπό προϋποθέσεις έως το 1.000.000 ευρώ.

2. Ύψος επιλέξιμου προϋπολογισμού αίτησης στήριξης στο πλαίσιο της Δράσης 4.1.3:

α) για φυσικά πρόσωπα έως τις 150.000 ευρώ, ενώ για επενδύσεις διαχείρισης των αποβλήτων, υποπροϊόντων και υπολειμμάτων της εκμετάλλευσης έως τις 200.000 ευρώ.

β) για συλλογικά σχήματα έως τις 500.000 ευρώ και υπό προϋποθέσεις έως τις 500.000 ευρώ.

Χρηματοδότηση επενδυτικού Σχεδίου Βελτίωσης.

Το ποσοστά στήριξης για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας είναι:

Ø 60% για γεωργούς έως 41 ετών, για δικαιούχους του μέτρου των Νέων Γεωργών την τελευταία 5ετία, για συλλογικές επενδύσεις και για γεωργούς σε ορεινές περιοχές.
Ø 50% για γεωργούς σε μειονεκτικές περιοχές.
Ø 40% για γεωργούς σε κανονικές περιοχές.
Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής έως το 50% της Δημόσιας οικονομικής στήριξης, με σύσταση τραπεζικής εγγύησης ή ισοδύναμης εγγύησης στο 100% του ποσού της προκαταβολής.
Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης

Στην προκήρυξη – πρόσκληση που θα εκδοθεί από την Περιφέρεια θα προσδιορίζονται αναλυτικά το θεσμικό πλαίσιο των δράσεων, οι όροι επιλεξιμότητας και η περίοδος υποβολής των αιτήσεων στήριξης. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και στις Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με:
Δ/νση Αγροτ Οικονομίας΅ τηλ 2231353173 &53150

Δ.Α.Ο.Κ Βοιωτίας τηλ 2261350163 

ΔΑΟΚ Εύβοιας τηλ. 2221353909 & 53924

ΔΑΟΚ Ευρυτανίας τηλ. 2237080250 

ΔΑΟΚ Φθιώτιδας τηλ. 2231353160 & 53156

ΔΑΟΚ Φωκίδας τηλ. 2265350549

  

Γραφείο Τύπου Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας

- Διαφήμιση -

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.


Τελευταία Νέα

Στυλίδα: Οι εθελοντές διασώστες δώρισαν ένα αμαξίδιο στο Κέντρο Υγείας Στυλίδας

Ένα αναπηρικό αμαξίδιο δώρισε τη Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου στο Κέντρο Υγείας Στυλίδας η Διασωστική Ομάδας Εθελοντών Στυλίδας. Μπράβο τους!
- Διαφήμιση -
Stylida FM • Ραδιοφωνικός Σταθμός

Περισσότερα Άρθρα

- Διαφήμιση -