0
Δημοσιεύτηκε 5 Νοέ 2013, 12:20   /   ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
 
 

Εντός των ημερών οι αιτήσεις για τις προσλήψεις στο ΚΕΠ Στυλίδας

koinwfelis ergasia ΣΤΥΛΙΔΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΑΕΔ ΚΕΠ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΑΝΕΡΓΟΙ Εντός των επομένων ημερών αναμένεται να ανοίξουν οι αιτήσεις για 499 προσλήψεις στα ΚΕΠ σε όλη τη χώρα. Οι προσλήψεις στα ΚΕΠ περιλαμβάνονται στο πακέτο των 28.000 προσλήψεων από το πρόγραμμα της κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ με πεντάμηνες συμβάσεις.

 

Στο ΚΕΠ Στυλίδας πρόκειται να γίνουν 2 (δύο) προσλήψεις ανέργων ΤΕ (Τεχνολογικής Εκπαίδευσης) και αφορούν θέσεις Πληροφορικής. 

Οι προϋποθέσεις για την εργασία στα ΚΕΠ είναι οι εξής :

Όλοι οι ωφελούμενοι θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, ενώ δικαίωμα συμμετοχής έχουν μέλη οικογενειών, στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, άνεργοι μέλη μονογονεϊκών οικογενειών, στις οποίες δεν εργάζεται κανείς, νέοι άνεργοι (από 18 έως 29 ετών), μακροχρόνια άνεργοι ή άνεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ – ΤΕΙ.

Οι καθαρές αμοιβές ορίζονται κατά παρέκκλιση της ισχύουσας νομοθεσίας, σε 19,6 ευρώ ημερησίως και όχι μεγαλύτερες από 490,00 ευρώ μηνιαίως για ωφελούμενους ηλικίας 25 ετών και άνω και σε 17,1 ευρώ ημερησίως και όχι πάνω από 427,00 ευρώ μηνιαίως για ωφελούμενους ηλικίας κάτω των 25 ετών. Εκτός από τα παραπάνω καταβαλλόμενα ποσά, οι δικαιούχοι φορείς δεν υποχρεούνται να καταβάλλουν οποιαδήποτε άλλη παροχή ή ενίσχυση στους ωφελούμενους.

Οι ωφελούμενοι θα επιλέγονται και κατατάσσονται στον Πίνακα Κατάταξης Ανέργων με βάση τα πέντε αντικειμενικά κριτήρια κατάταξης. Τα κριτήρια είναι το χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας ωφελουμένου με ανώτατο όριο τους 36 μήνες, το χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/της συζύγου των ανέργων της πρώτης κατηγορίας, με ανώτατο όριο τους 36 μήνες, το ετήσιο εισόδημα, ατομικό ή οικογενειακό, η ηλικία και ο αριθμός ανήλικων τέκνων

stilida.com

 

 

 


Niki Giannoulidou

 
Niki Giannoulidou