0
Δημοσιεύτηκε 26 Ιούλ 2012, 10:32   /   ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
 
 

ΝΕΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ!

Ευκαιρίες απασχόλησης σε κλάδους επαγγελμάτων που σχετίζονται με την εξοικονόμηση ενέργειας προσφέρει το πρόγραμμα «Χτίζοντας το Μέλλον»

Δουλειές μπορούν να βρουν αλουμινοκατασκευαστές, ψυκτικοί, ηλεκτρολόγοι, μονωτές κτιρίων, εγκαταστάτες υαλοπινάκων, ηλιακών συστημάτων και συστημάτων θέρμανσης, κ.τ.λ., μέσα από πρόγραμμα του υπουργείου που υλοποιεί το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ).
Αν είστε κατασκευαστής, έμπορος ή εγκαταστάτης και θέλετε να συμμετάσχετε στο πρόγραμμα, θα πρέπει να ακολουθήσετε τα παρακάτω 5 βήματα:
Βήμα 1: Συμπληρώνετε τη σχετική αίτηση εγγραφής, μέσω του δικτυακού τόπου http://www.ktizontastomellon.gr.
Βήμα 2: Συμπληρώνετε την ειδική δήλωση πιστοποιημένων προϊόντων, που συμφωνούν με τις τεχνικές προδιαγραφές του Προγράμματος και προσκομίζετε τα πιστοποιητικά απόδοσης στο ΚΑΠΕ.
Βήμα 3: Συνάπτετε εθελοντική συμφωνία με το ΚΑΠΕ, για την έκπτωση στα δηλωθέντα προϊόντα, εφόσον αυτό δεν έχει γίνει από τον αντίστοιχο επαγγελματικό ή κλαδικό φορέα που συμμετέχετε.
Βήμα 4: Υπογράφετε ότι συμφωνείτε με τις προϋποθέσεις ποιότητας και ελέγχου εφόσον πάλι αυτό δεν έχει γίνει από τον αντίστοιχο επαγγελματικό φορέα/κλαδικό φορέα στον οποίο συμμετέχετε.
Βήμα 5: Στη συνέχεια θα πρέπει να παρέχετε τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που συμφωνήθηκαν, να συγκεντρώνετε τις πληροφορίες των πελατών και να ενημερώνετε το ΚΑΠΕ για κάθε εγκατάσταση ή πώληση που πραγματοποιείτε.
Περισσότερα:στην ιστοσελίδα www.ktizontastomellon.gr και στο email:info@ktizontastomellon.gr
Γραμμή εξυπηρέτησης πολιτών: 210 6603238 


Niki Giannoulidou