0
Δημοσιεύτηκε 12 Φεβ 2020, 14:10   /   ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
 
 

Ο Δήμος Στυλίδας ζητάει επιστημονικό συνεργάτη

εργασιαηηη-1440x564_c

Επιστημονικό συνεργάτη ζητάει ο Δήμος Στυλίδας ο οποίος θα παρέχει συµβουλευτικό έργο και διατύπωση εξειδικευµένων προτάσεων,

σε θέµατα που αφορούν στον τοµέα αειφόρου ανάπτυξης και ειδικότερα στον σχεδιασµό και ωρίµανση δράσεων (έργων, προµηθειών, ενεργειών) για ένταξη σε συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα

καθώς και στη διερεύνηση αναπτυξιακών δυνατοτήτων του ∆ήµου µέσα από την εθνική και κοινοτική νοµοθεσία και τον ισχύοντα χωροταξικό σχεδιασµό.

Διαβάστε τη σχετική ανακοίνωσηNiki Giannoulidou