0
Δημοσιεύτηκε 14 Μαΐ 2015, 12:51   /   ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
 
 

Προσλήψεις στους Δήμους Στυλίδας και Λαμιέων

workers 1 1 1 1 617x411 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΑΝΕΡΓΟΙ !

Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών εγκρίνεται η σύναψη τριών χιλιάδων πεντακοσίων δεκατεσσάρων (3.514) συμβάσεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα των ΟΤΑ α΄ βαθμού, για χρονικό διάστημα έως οκτώ (8) μήνες.

Η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 2190/1994, δηλαδή την εποπτεία του ΑΣΕΠ.

Σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση στο Δήμο Στυλίδας πρόκειται να γίνουν προσλήψεις εννέα (9) ατόμων και στο Δήμο Λαμιέων 53 ατόμων.

stilida.com

 


Niki Giannoulidou

 
Niki Giannoulidou