0
Δημοσιεύτηκε 14 Μάι 2015, 12:51   /   ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
 
 

Προσλήψεις στους Δήμους Στυλίδας και Λαμιέων

ΕΡΓΑΤΕΣ

Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών εγκρίνεται η σύναψη τριών χιλιάδων πεντακοσίων δεκατεσσάρων (3.514) συμβάσεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα των ΟΤΑ α΄ βαθμού, για χρονικό διάστημα έως οκτώ (8) μήνες.

Η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 2190/1994, δηλαδή την εποπτεία του ΑΣΕΠ.

Σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση στο Δήμο Στυλίδας πρόκειται να γίνουν προσλήψεις εννέα (9) ατόμων και στο Δήμο Λαμιέων 53 ατόμων.

stilida.com

 


Niki Giannoulidou