0
Δημοσιεύτηκε 10 Ιαν 2013, 06:35   /   ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
 
 

Στερεά Ελλάδα:Προκήρυξη πρόσληψης θηροφυλάκων

ΘΗΡΟΦΥΛΑΚΕΣ1 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΚΥΝΗΓΙ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΘΗΡΟΦΥΛΑΚΕΣ  Η Δ΄ Κυνηγετική Ομοσπονδία Στερεάς Ελλάδας καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση, σύμφωνα με την προκήρυξη για την πρόσληψη από την Κυνηγετική Ομοσπονδία Στερεάς Ελλάδας, εφτά ιδιωτών, ως ιδιωτικοί φύλακες θήρας, με σύμβαση ορισμένου χρόνου διάρκειας έξι (6) μηνών, προκειμένου να καλυφθούν ισάριθμες θέσεις ιδιωτικών φυλάκων θήρας. Η εργοδότρια Ομοσπονδία δικαιούται να παρατείνει κατά την απόλυτη κρίση της τη σύμβαση που θα υπογραφεί για έναν ή περισσότερους συμβατικούς χρόνους ή να τη μετατρέψει σε αορίστου χρόνου.

Ο κάθε υποψήφιος με την υποβολή της αίτησης υποψηφιότητάς του αποδέχεται τα παρακάτω:
Θα προσληφθεί με εργοδότη του την Δ΄ Κυνηγετική Ομοσπονδία Στερεάς Ελλάδας και τόπο παροχής των υπηρεσιών του ολόκληρη την εδαφική περιφέρεια ευθύνης του εργοδότη αυτού.                   Μετά την πρόσληψή του θα τοποθετηθεί σε έναν από τους παρακάτω Κυνηγετικούς Συλλόγους για τον οποίο υπέβαλλε υποψηφιότητα, ήτοι στον Κυνηγετικό Σύλλογο Δυτικής Ευρυτανίας ή στον Κυνηγετικό Σύλλογο Θήρας ή στον Κυνηγετικό Σύλλογο Κορωπίου ή στον Κυνηγετικό Σύλλογο Μακρακώμης ή στον Κυνηγετικό Σύλλογο Νάξου ή στον Κυνηγετικό Σύλλογο Σαλαμίνας ή στον Κυνηγετικό Σύλλογο Φουρνάς.                                                                                                                              Ο κάθε υποψήφιος έχει τη δυνατότητα να υποβάλλει αίτηση για μία μόνο θέση από τις u960 παραπάνω. Από τη θέση αυτή ο προσλαμβανόμενος θα είναι υποχρεωμένος να κινείται οποτεδήποτε εντός του 24ώρου για την κάλυψη της ανάγκης θηροφύλαξης ανάλογα με τις εντολές που θα του δίνονται και σύμφωνα με το πρόγραμμα εργασίας του.

Niki Giannoulidou

 
Niki Giannoulidou